$
חדשות נדל

המשנה ליועמ"ש ממליץ לבטל החלטה של מועצת מקרקעי ישראל

ארז קמיניץ הודיע לשר האוצר ולמנכ"ל רמ"י כי הוא מצדד בעמדת השמאים שהתנגדו לה. טענו כי "ההחלטה להתערב בהרכב ועדות הערר פוגעת בשירות לציבור"

דותן לוי 14:0524.03.20

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, מציע לבטל את החלטת מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לשומות של רשות מקרקעי ישראל.

 

ההחלטה נגעה לשני סעיפים עיקריים הנוגעים להשגות (ערר שמוגש על שומה) שניתן להגיש על שומות שנקבעו על ידי שמאי רשות מקרקעי ישראל.

 

 

סעיף אחד קבע כי הנהלת הרשות רשאית שלא לפעול בהתאם להחלטה בהשגה שניתנה שלא בהתאם לקבוע בהוראות. הסעיף השני מאפשר לרמ"י להתערב בקביעת הרכב ועדות ההשגה המורכבות כיום משמאי מכריע, שמאי מטעם השמאי הממשלתי (השמאי עצמו או סגנו) ועורך דין שמכהן כיו"ר הוועדה.

 

 

ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה צילום: אלכס קולומויסקי

 

השמאי הממשלתי אוהד עיני התרעם על ההחלטה ושלח מכתב זועם לשר המשפטים, לעדיאל שמרון מנהל רמ"י ולארז קמיניץ המשנה ליועמ"ש. במכתב טען עיני כי משמעות הדברים היא שכל החלטה שמתקבלת לגבי השגה היא בגדר המלצה בלבד, והרשות היא זו שתחליט האם לקיימה או לא. לגבי האפשרות להתערבות בקביעת זהות חברי הוועדה אמר עיני, כי אין היגיון בכך שהרשות שהיא צד להליך וההשגה היא בגין השומה שלה גם תהיה צד להליך קביעת הרכב הועדה.

 

עוד נטען על ידו, כי מדובר בהחלטה שנוגדת את תקנות שמאי המקרקעין ואת התקינה השמאית ומתערבת בהליכים הפנימיים של עבודת השמאי הממשלתי ובשיקול דעתו. לפי עיני, מדובר בהחלטה שמשפיעה לא רק על החלטות עתידיות אלא מאפשרת לרשות מקרקעי ישראל שלא לכבד החלטות גם בנוגע להשגות קודמות, כלומר רטרואקטיבית ומסרב לפעול לפיה.

 

 

חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין

 

קמיניץ ממליץ על ביטול ההחלטה באופן מיידי, "כדי שלא לפגוע במתן השירות לציבור, במיוחד בעת הזו, אנו מציעים כי בראש ובראשונה, תפעל רשות מקרקעי ישראל באופן מידי לביטול ההחלטה והשבת ההסדר הקודם על מכונו....לאחר מכן נפעל יחדיו, כל הגורמים הרלבנטיים, בניסיון מהיר נוסף להגיע להסכמות בנושא העקרוני, ובמידת הצורך, ליזום מהלכי חקיקה או להביא בפני המועצה החלטה חדשה", כתב.

 

חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין אמר בעקבות ההחלטה: "נראה כי טענותינו נפלו על אזניים קשובות. לשכת שמאי מקרקעין תמשיך לעמוד לרשות מקבלי ההחלטות בכל סוגיה שמאית מקצועית״.

 

 

ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין אמר: "שאפו ענק לארז קמיניץ שהמליץ לבטל רב את החלטת מועצת רמ"י. החלטה זו היא רמיסת זכויות הפרט בחסות משבר הקורונה".

 

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "רשות מקרקעי ישראל נאלצה ליזום שינויים ותיקונים הכרחיים לשמירה על הקופה הציבורית בהחלטה הנוגעת לוועדת ההשגות על שומות קרקע לאחר שכל נסיונותיה לקיים הדברות עניינית ומקצועית עם השמאי הממשלתי, עלו בתוהו. ההחלטה התקבלה בידי מועצת מקרקעי ישראל כדין לאחר שפורסמה מראש לציבור ולגורמים הרלבנטיים וללא שהתקבלה הערות לשינויים בה. לצערנו, נראה שהשמאי הממשלתי מתנהל משיקולים של מאבק אישי ומתנגד לכל שינוי שעשוי להחליש את מעמדו אף אם הדבר כרוך בפגיעה משמעותית בקופה הציבורית ותוך חריגה ממדיניות מועצת מקרקעי ישראל . חבל שבתקופה קשה זו, בה רמ"י עושה מאמצים למצוא פתרונות להמשך מתן שירותים לאזרחיים בוחר השמאי הממשלתי לצאת במלחמות מיותרות אשר יעכבו ביצוע עסקות יקרות למשק. יודגש כי בשום שלב רמ"י לא ביקשה לקבוע או להכתיב את הרכב ועדת ההשגות אלא להבטיח שקיפות בעבודת ועדת ההשגות תוך קביעת כללים ברורים על ידי השמאי הממשלתי לבחירת השמאי המכריע החבר בוועדה. כך יובטח , למשל, שלא יכהן שמאי מכריע מי שנתון במצב של ניגוד עניינים. בנוסף, לאחר שהתברר במספר מקרים כי וועדת ההשגות- חרגה מסמכותה בתחום השמאות ומקבלת החלטות שאינן קשורות לשמאות אלא לתחום מדיניות הקרקע תוך הפחתה משמעותית בערך הקרקע ללא אפשרות השגה של הרשות".

x