$
נדל"ן

ירידה נוספת במספר הדירות המוקמות על קרקעות של רמ"י

בשנה שחלפה הקצתה רשות המקרקעין קרקעות להקמת כ-38.8 אלף דירות - ירידה של כ-10% בהשוואה ל-2018 ושל 16% לעומת 2017. שתי הסיבות למגמה זו: הביקוש החלש לקרקעות בפריפריה הרחוקה, והקושי לשחרר קרקעות לבנייה באזורי הביקוש במרכז

אמיתי גזית 19:2501.01.20
38,857 דירות ייבנו בקרקעות שהקצתה ב-2019 רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) - ירידה של כ-10% בהשוואה ל-2018 ושל 16% לעומת 2017. נתונים אלה עולים מדיווח שהעביר עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, לשר האוצר משה כחלון לרגל תחילת השנה .

 

ב-2018-2017 נרשמו שיאי העשור במספר הדירות על קרקעות שרשות מקרקעי ישראל הקצתה. לכן, ברשות מדגישים כי ממוצע הדירות על קרקעות שהיא הקצתה בשלוש שנים האחרונות הוא 41 אלף - בהתאם ליעד שהוגדר בתוכנית האסטרטגית לדיור. 

 

עם זאת יש לציין כי במחצית הראשונה של העשור מספר הדירות על קרקעות שהקצה רשות מקרקעי ישראל היה רחוק משמעותית מהיעד - 15 אלף ב-2012, 30 אלף בכל אחת מהשנים 2015-2013, ו-36 אלף ב-2016. לכן, במרוצת השנים הצטבר מחסור בהשוואה למספר משקי הבית שהתווספו למשק. לכן, עמידה ביעדים אינה מספיקה. כדי לצמצם את הפער שהצטבר המדינה צריכה לשחרר לשוק כמות גדולה בהרבה של דירות, במיוחד במרכז.

 

עדיאל שמרון עדיאל שמרון צילום: אוראל כהן

 

הירידה במספר הדירות על קרקעות שהמדינה הקצתה בשנה שחלפה נובעת משתי סיבות מרכזיות - מצד אחד אין ביקוש לקרקעות בפריפריה הרחוקה ומכרזים בה נכשלים, ומצד שני המדינה מתקשה לשחרר קרקעות לבנייה באזורי הביקוש במרכז.

 

התקבולים של רשות מקרקעי ישראל הסתכמו ב-12.5 מיליארד שקל בשנה שחלפה, הנתון גבוה בעשור למעט 2017 שבה התקבולים היו גבוהים מ-16 מיליארד שקל.

 

ב-2019 הנחות מחיר למשתכן הגיעו ל-1.092 מיליארד שקל, בעוד ב-2018 הן הצטברו ל-1.4 מיליארד שקל, וב-2017 - ל-2.3 מיליארד שקל.

 

מבחינה תכנונית מציין שמרון כי על השנה על קרקעות מדינה הגיעו למתן תוקף תוכניות שבהן פוטנציאל לבניית 100 אלף דירות, בצנרת התכנונית נקלטו תוכנות ובהן פוטנציאל לבניית 180 אלף דירות.

x