$
נדל"ן

המדינה ואפריקה ישראל מבקשות לדחות עתירת זוכי מחיר למשתכן: "פגיעה קשה בשאר הזוכים"

בתשובה לעתירת זוכים בפרויקט הרצליה גליל ים נגד המשך קידומו, כתבו המדינה ואפריקה ישראל מגורים כי העתירה "משוללת כל בסיס ופגומה מן היסוד"

ענת דניאלי 16:5723.11.17

משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל בשם המדינה, וכן חברת אפריקה ישראל מגורים, מבקשים לדחות את העתירה ואת צו הביניים שהגישו חלק מהזוכים בפרויקט מחיר למשתכן בהרצליה גליל ים. כן הם מבקשים לחייב את מגישי העתירה בהוצאות הולמות – כך השיבו היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לפני שבוע בית המשפט המחוזי בת"א הוציא צו ארעי שאסר על שיווק דירות ועל הוצאת היתר בנייה בפרויקט מחיר למשתכן של חברת אפריקה ישראל מגורים בהרצליה גליל ים. זאת בעקבות עתירה ובקשה לצו ארעי מצד קבוצת זוכים בפרויקט שטענו לכשלים ותכנון לקוי בו. הצו הזמני של ביהמ"ש ניתן עד לדיון שנקבע ב-26 בנובמבר.

 

בתגובת המדינה לצו ולעתירת הזוכים נכתב כי עליהם להידחות על הסף. "דינה של העתירה להיות מסולקת על הסף ממספר טעמים וסיכוייה להתקבל קלושים ביותר.

 

"מנגד, היעתרות לצו הביניים ועיכוב המשך הליכי השיווק עלולים להביא לפגיעה קשה בזכויות שאר הזוכים בפרויקט, המבקשים לקדם במהירות האפשרית את רכישת הדירה", נכתב.

קיבוץ גליל ים קיבוץ גליל ים צילום: צילום אוויר LOWSHOT - אילן ארד

 

עוד צוין כי העתירה וצו הביניים גורמים נזק לחברת אפריקה ישראל, ובאופן עקיף גם לפרויקטים נוספים של מחיר למשתכן: "יזמים כגון אפריקה ישראל עלולים להימנע מלהשתתף בפרויקט מסוג זה בעתיד, וזאת בזמן שהמדינה משקיעה מאמצים אדירים בקידום תוכניות מחיר למשתכן לנוכח מצוקת הדיור הקיימת בישראל".

 

בתשובה שהגישה אפריקה ישראל מגורים, היא טענה כי לא הייתה הצדקה לעתירה ודינה דחייה על הסף. "מדובר בעתירה משוללת כל בסיס ופגומה מן היסוד שהוגשה בעזות מצח. אין בעתירה זו היגיון. אין בעתירה זו הגינות ואין בה צדק.

 

"צר לנו על עצם הגשת העתירה ועל בקשת הצו, שכבר עתה גרמו לחברה נזקי עתק, והכל בהתבסס על מצג דברים מסולף שהציגו העותרים בפני בית המשפט", נכתב.

 

"תכנון לקוי"

 

הזוכים שעתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד המשך קידום הפרויקט בו זכו, עשו זאת בשל טענות מצדם לפגמים חמורים בתכנון הפרויקט וכן בדרישה לתשלום של מאות אלפי שקלים עוד בטרם שניתן היתר בנייה לפרויקט.

 

בעתירה שהגישו הם טענו שהקלה שאישרה הרשות המקומית לאפריקה ישראל מגורים שמאפשרת הגדלת מספר יח"ד ב-25%, יצרה "תכנון לקוי מאוד תוך פגיעה מהותית וקשה באיכותן הסבירה של הדירות".

 

עוד ציינו כי כתוצאה מההקלה נוצרו שני סוגים של דירות "הסוג האחד - דירות בתכנון איכותי בכל ההיבטים הינו תכנון דירות היזם. תכנון זה גרם בין היתר למחנק תכנוני של יח"ד למשתכן. והסוג האחר דירות למשתכן – באיכות תכנון ירודה מאוד הנובעת בין היתר ממחנק תכנוני שיצר תכנון דירות היזם".

 

"אם מפרט הדירות אינו מספק אותם - לא חייבים לממש את הזכייה"

 

המדינה השיבה על טענות הזוכים אודות המפרט הירוד בדירות למשתכן - כי אינם חייבים לרכוש את הדירות, ולא ניתן לשנות בדיעבד את התנאים בתוכנית. "לא חלה על העותרים כל חובה להשתתף בהגרלה, ולא חלה עליהם כל חובה לממש זכייתם לרכישת דירה בפרויקט, אם מפרט הדירות אינו מספק אותם.

 

"ודאי שהעותרים אינם יכולים בנקודת הזמן הזאת, לשנות בדיעבד את המפרט שקבעה המדינה עבור דירות מחיר למשתכן בפרויקט. זאת לאחר שכבר נקבע זוכה במכרז, אשר הסתמך בתום לב על הוראותיו".

 

"מבקשים לנשל 110 זוכים מזכייתם"

 

אפריקה ישראל מגורים התייחסה לטענת העותרים לפיה בקשת הקלת השבס לתוספת יח"ד ללא הרחבת שטח הפרויקט היא שהובילה לתכנון לקוי. לפי החברה, מקור הבקשה הוא בחובתה על פי המכרז, היא אושרה בדין לפני חודשים, ואם תבוטל - המשמעות היא ביטול הזכייה של 110 זוכים בפרויקט.

 

"העתירה מכוונת לנשל 110 זוכים מזכייתם. לפי תנאי המכרז, אפריקה הייתה מחויבת לבקש הקלת שבס בשיעור מינימלי של 25%. ההקלה אושרה ביחס לפרויקט באוגוסט 2017, והוסיפו 26% דירות ללא תוספת שטח. ההקלה אפשרה את הגדלת הפרויקט מ-526 דירות ל-663 דירות, כך ש"110 זוכים מאושרים זכו בזכות לרכוש דירות הודות לאישור הקלה זו".

 

עוד מוסיפה החברה כי מחיר הקרקע שנקבע במכרז על ידי השמאי הממשלתי ושולם על ידי החברה כולל תשלום עבור אותה ההקלה. על פי תשובת החברה, "הליך אישור ההקלה היה הליך סדור וחוקי". עוד הוסיפו בתשובתם כי ההקלה פורסמה לפני ההגרלה, ולא יעלה על הדעת לפרסם מחדש את ההקלה להשגות הציבור "חודשים לאחר שהן אושרו ולאחר שהחברה פעלה בהסתמך על אישור זה".

 

בדין קבעה הוועדה המקומית כי לעותרים אין כל מעמד להגשת התנגדות במועד זה ונוכח מעמדם כרוכשים פוטנציאליים בלבד. עצם הדרישה להיות צד להליך הרישוי והתכנון ולעכבו עומד בסתירה למהות תוכנית מחיר למשתכן - "המחויבת ומחייבת בהעמדת דיור העונה על דרישות משרד השיכון והרשות בפרק זמן מהיר".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x