$
נדל"ן

המינהל שוקל מחדש את מדיניותו בעניין שטחי הציבור ביישובים חקלאיים

צו ביניים שהוציא בית המשפט העליון לבקשת הוועד המקומי של מושב בניה, אוסר על מינהל מקרקעי ישראל להקצות את שטחי הציבור של המושב לאגודה השיתופית

גולן חזני 09:0124.09.09

בית המשפט העליון הוציא צו ביניים לבקשת הוועד המקומי של מושב בניה, לא לחדש את הסכם החכירה מול האגודה השיתופית של היישוב.

 

בעתירה, אשר הוגשה באמצעות עורך הדין יורם זמיר ממשרד עורכי-הדין שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות', התבקש בית המשפט העליון להורות למינהל לשנות את

מדיניותו בנושא החכרתם של השטחים הציבוריים ביישובים החקלאיים.

 

מדיניות המינהל עד כה היא להחכיר את קרקעות המושבים, הכוללות את שטחי המשקים הפרטיים ואת השטחים הציבוריים שביישוב לאגודה השיתופית, שהקימה את המושב במסגרת של "חוזה משבצת", וכאשר הופכים חברי האגודה למיעוט בישוב, ממונה על פי החוק ועד מקומי המשמש כרשות המקומית של הישוב.

 

לפי הנטען בעתירה, הוועד המקומי הוא שנושא באחריות לפיתוח ולתחזוקה של השטחים הציבוריים של היישוב ולפיכך יש להחכיר לו את השטחים. הבעיה נוצרת כשהוועד המקומי מעוניין לפתח את הישוב, אך נתקל בהתנגדויות מצד האגודה, שהינה, מבחינה פורמאלית, בעלת הזכויות בשטחי הישוב הציבוריים.

 

במקרה של מושב בניה, מצב הדברים האמור עיכב הקמה של מבני ציבור ואיננו מאפשר את ניצולם בפועל של תקציבי פיתוח שכבר אושרו למושב. כך נוצר מצב בו חברי האגודה, שהנם מיעוט בישוב, פוגעים ביכולתם של יתר תושבי היישוב להנות משטחי הציבור ומהתקציבים הציבוריים.

 

מושב בניה אינו הישוב הראשון שנתקל בבעיה זו, והוא החליט להילחם במינהל. לפני כעשור הגיש הוועד המקומי של הישוב גני יהודה בקשה דומה לבית המשפט, גם אז באמצעות עו"ד יורם זמיר, וקיבל את מבוקשו.

 

"לא יעלה על הדעת, כי בשל מדיניות הנסמכת על החלטות שמלפני עשרות שנים, יוותרו שטחים ציבוריים בידי המנהל, שעה שהגוף המופקד על ניצול השטחים הציבוריים לתועלת הציבור ולרווחתו, יהיה חסר כל זכות חוקית על אותם שטחים" נכתב אז בפסק הדין של השופטת פלפל בבית המשפט המחוזי, שאף הוסיפה כי "מדיניות שלפיה יוקצו שטחים אך ורק לאגודות שיתופיות ראויה לבחינה מחודשת לאור השינויים המתהווים ביישובים בהם קיימות אגודות שיתופיות אשר אינן כוללות את כל תושבי היישוב ובמקרה זה אף פחות ממחצית מתושבי היישוב".

 

בתגובה לבקשה לצו הביניים הודיע המינהל לבית המשפט, כי בתקופה האחרונה מתנהלת במינהל ובמשרדי הממשלה עבודת מטה בגדרה נבחנת הסוגיה הנדונה בעתירה, שהינה שאלת הגורם לו יושכרו שטחי הציבור ביישובים חקלאיים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x