סגור
הדמייה רחוב ארלוזורוב תל אביב
הדמיית רחוב ארלוזורוב בתל אביב (הדמייה: הפלטפורמה העירונית)

אושרה תוכנית להוספת 600 יח"ד ברחוב ארלוזורוב בת"א, חצרות קדמיות יופקעו

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה לאשר את התוכנית להתחדשות הרחוב אשר במסגרתה בנוסף להפקעת החצרות, יעודדו גם חיבור של עד שלושה בניינים, תבוטל הכניסה לחניונים מארלוזרוב ותיאסר בניית מרפסות בולטות

אחרי חמש שנים ממועד הפקדת התוכנית, ואחרי ששמעה לא פחות מ-47 התנגדויות, החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב לאשר את התוכנית להתחדשות רחוב ארלוזורוב בתל אביב. התוכנית כוללת התחדשות של המבנים לאורך הרחוב והעצמתם בהתאמה לתוכניות הרובעים 3 ו-4. בתחום ההכרזה של העיר הלבנה, התוכנית שומרת על העקרונות כפי שנקבעו בהכרזת אונסקו. הבניינים המתחדשים יגיעו, ממזרח לרחוב אבן גבירול, לגובה של 10 קומות, וממערב - ל-7 ו-8 קומות. באופן כללי, התוכנית מאפשרת תוספת של כ-600 יחידות דיור לאורך הרחוב.
השינוי המהפכני של התוכנית הוא יישום העיקרון של חזית פעילה לאורך הרחוב. הכוונה היא שבקומת הקרקע והביניים מתוכננים שימושי מסחר, תעסוקה וציבורי. בנוסף, התוכנית מרחיבה את תחום הדרך לאורך הרחוב, על חשבון החצרות של הבניינים הקיימים, בכדי לאפשר יצירת רחוב משולב, הכולל רכבת קלה, מדרכות ושבילי אופניים. לשם כך יופקעו חצרות קדמיות.
1 צפייה בגלריה
הדמיית רחוב ארלוזורוב ת"א
הדמיית רחוב ארלוזורוב ת"א
הדמיית רחוב ארלוזורוב ת"א
(צילום: הפלטפורמה העירונית.)
אחד האמצעים של התוכנית לקדם התחדשות הוא האפשרות לבטל את הרווח שבין הבניינים. כלומר, לאפשר לחבר שניים ואף שלושה בניינים שונים. החלטת הוועדה מתייחסת לסוגיה זו: "היות שהתוכנית מאפשרת להגדיל בצורה ניכרת את היקף הבינוי במגרשים, נדרש להתאים את פרופורציות המבנה לגובה, ולכן התוכנית קובעת יחידות מימוש על מנת ליצר מבנים רחבים יותר אשר מורכבים מ 3-2 מגרשים הבנויים בקיר משותף וחולקים שטחי שירות. כל זאת על מנת להביא לתכנון מיטבי אשר יהלום את הרחוב המתחדש".
חידוש נוסף, שיגיע יחד עם המבנים החדשים, לכשיקומו, הוא ביטול האפשרות של מרפסות בולטות: "הוועדה אינה מוצאת לנכון לאפשר הבלטת מרפסות לכיוון רחוב ארלוזורוב, שכן קו הבניין כלפי הרחוב הוא קו בניין אפס. הבלטת מרפסות במקרה כזה תהיה מעבר לגבולות המגרש ולתחום הדרך. יש למתן את המופע כלפי רחוב ארלוזורוב ולנהוג במידתיות תכנונית בכדי לשמור על המפגש שבין המרחב הציבורי לבין המרחב הפרטי".
החלטת הוועדה דוחה את טענות המתנגדים שהתלוננו על אובדן החניות בקומות הקרקע של הבניינים החדשים: "התוכנית מצויה בלב ליבו של המטרופולין באחד מהרחובות המרכזיים והחשובים בעיר. בהתאם, הנחת בסיס של התוכנית הינה כי בלב העיר תל אביב יפו במקומות בהן עוברת הרכבת הקלה כמו ברחוב ארלוזורוב, יש להסב את הניידות כך שהניידות המשמעותית תיעשה באמצעות הליכה ברגל, רכיבה באופניים ותחבורה ציבורית. הרכבת אשר תעבור לאורך הרחוב צפויה לתת מענה תחבורתי ולהסיט משתמשי רכב פרטי לשימוש בתחבורה ציבורית. לפיכך הוועדה סבורה כי רחוב ארלוזורוב אשר ישורת בצורה אופטימלית על ידי הרכבת מהווה סמן ימני בסוגיית תקן החניה המופחת, לאור הפיתוח והביצוע של הקו הסגול ולאור חשיבותו כמחבר בין שני מוקדים מרכזיים".
יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, ערן ניצן: "ביחד עם עיריית תל אביב אישרה הועדה את הפיכתו של רחוב ארלוזורוב לרחוב עם מרחב ציבורי נדיב, נטול גדרות, עם עדיפות לתנועת הולכי רגל ומשתמשי הרכבת הקלה. התוכנית מאפשרת את התפתחותם של מסחר ובתי קפה לאורך קו הרכבת העוברת בליבו של הרחוב ומקדמת את חיבורו של מתחם התחבורה המרכזי של ארלוזורוב עד לשפת הים ברחוב מוצל, נעים ומזמין".
התוכנית היא יוזמה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א-יפו. על התוכנית חתומים אדריכל אדר סקר ואדריכלי הנוף בארי בן שלום ואורנה בן ציוני.