סגור

אושר תיקון שיאפשר הקמת מבנים לרועי צאן יהודים בגנים לאומיים ויערות

ועדת השרים לענייני פנים ושירותים אישרה תיקון המאפשר הקמת מבני מגורים בודדים לרועי צאן ובקר שגודלם מעל 200 ראש, ושטח המרעה שלהם יותר מ־1,200 דונם. לתיקון יש משמעות פוליטית ברורה: הוא מכוון אך ורק לרועים יהודים. החברה להגנת הטבע: "פגיעה בשטחים פתוחים"

ועדת השרים לענייני פנים ושירותים אישרה תיקון המאפשר הקמת מבני מגורים בודדים לרועי צאן ובקר שגודלם מעל 200 ראש, ושטח המרעה שלהם יותר מ־1,200 דונם. התיקון נשמע תמים לכאורה, אך יש לו משמעות פוליטית ברורה: הוא מכוון אך ורק לרועים יהודים.
את התיקון יזמו הח"כים בצלאל סמוטריץ' ויואב קיש, שקידמו ב־2017 הצעת חוק שנועדה להכשיר את חוות הבודדים. "לרעייה תפקיד מרכזי בשמירה על קרקעות המדינה", כתב סמוטריץ' ב־2018 לרעות יהודית עמית, ראש תחום תכנון ארוך טווח במשרד האוצר.
בסוף 2021 הועלתה הצעת חוק דומה על ידי קבוצת חברי כנסת, ובראשם שרן השכל. בדברי ההסבר נכתב: "במרבית שטחי המרעה דיני התכנון והבנייה לא מאפשרים הקמת מבני מגורים לרועים, והם נאלצים לבלות את שעות הלילה בהשגחה על שלמות עדריהם ללא כל מחסה. מציאות בלתי אפשרית זאת מביאה את מקצת הרועים להקים מבנים שאינם מאושרים ולהתגורר בהם לצורך השמירה על שלמות העדר".
מבקרי התיקון, ובראשם החברה להגנת הטבע, טוענים כי הצעת החוק מתעלמת ממדיניות התכנון שלא מאפשרת התיישבות ספורדית: "בניגוד לנטען, רעייה אינה כלי אפקטיבי ל'שמירה על הקרקע'. לצורך זה חוקקה המדינה חוקים ייעודיים והקימה מגוון של גופי ביטחון ואכיפת חוק... התיקון יוביל להקמת חוות רבות תוך פגיעה קשה בשטחים הפתוחים".