סגור

עיריית ת"א הפקיעה קרקעות ללא צורך - ותיאלץ להשיב אותן

בעלי קרקעות בשכונת מונטיפיורי יקבלו בחזרה שטחים שהופקעו מהם, לאחר שהוקפאה תוכנית בנייה שקידמה העירייה. לטענתם, אף שלעירייה יש מספיק מגרשים בשכונה, היא לא בחנה חלופות שיפחיתו פגיעה בהם

עיריית תל אביב־יפו תשיב לשלושה בעלי קרקעות בשכונת מונטיפיורי את השטחים שהופקעו מהם על ידה לטובת מבני ציבור. כך עולה מהחלטת ועדת הערר של מחוז תל אביב שהתקבלה בשבוע שעבר.

כחלק מתוכניות הפיתוח של השכונה, העירייה קידמה את תוכנית "שפע טל" שכוללת הקמה של 800 יחידות דיור במגדלים, ובמקביל גיבשה תוכנית לשטחים ציבוריים בשכונה. במסגרת התוכנית לשטחים ציבוריים, העירייה הפקיעה 13 מגרשים בשטח של 13.5 דונם - שמונה מהם בבעלות פרטית וחמישה בבעלות העירייה - שיועדו לשטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור.
ואולם, עם השנים הוקפאה תוכנית "שפע טל" בשל תוכנית של משרד התחבורה להקמת מרכז תחבורה הכולל תחנת מטרו ורכבת קלה. בעלי הקרקעות עשו את ההקשר הישיר, וטענו כי העירייה המשיכה להפקיע קרקעות גם לאחר הקפאת התוכנית. "אין חולק כי התקיימו יחסי גומלין תכנוניים מובהקים בין תוכנית מתחם 'שפע טל' ובין התוכנית נשוא הערר... לטענת העותרת (בעלי הקרקעות; ד"ל), ברור שכיום אין צורך תכנוני לאשר את התוכנית נשוא הערר, והוועדה המקומית יכולה לקדם תוכנית חדשה למתחם 'שפע טל', שתענה על הצרכים של שכונת מונטיפיורי", צוין בעתירה.
1 צפייה בגלריה
רחוב גרשון ב שכונת מונטיפיורי ב תל אביב
רחוב גרשון ב שכונת מונטיפיורי ב תל אביב
שכונת מונטיפיורי בתל אביב. בעירייה טוענים כי ביקשו לייצר שטחים ציבוריים בשכונה
(צילום: יובל חן)

בעלי הקרקעות: "העירייה פעלה כציידת של מגרשים"

אחת הטענות המרכזיות שהעלו בעלי הקרקעות היא כי לעירייה יש מספיק מגרשים בשכונה - ולמרות זאת היא לא בחנה חלופות שיאפשרו את הפחתת הפגיעה בבעלי הקרקעות, אלא פעלה כ"ציידת של מגרשים פרטיים" והפקיעה מגרשים באופן אקראי ושרירותי. עורכי הדין דוד בסון ויוסי קליין ממשרד עוה"ד הרטבי, בורנשטיין, בסון ושות', שמייצגים בעלי קרקע באחד העררים, טענו כי אף שבבעלות העירייה נכסים בהיקף עצום באזור, היא לא עוצרת ועושה שימוש בכוחה האדיר נגד בעלי מקרקעין פרטיים בטענה שנדרשים שטחי ציבור לאור התפתחות השכונה והגעת דיירים חדשים בעתיד.
לדברי בעלי הקרקעות, "לא ייתכן שהעירייה משכירה את הנכסים לצדדים שלישיים, ומנגד תפקיע קרקע פרטית". כמו כן, הם טענו כי בעתיד מתחם בית קלקא, שעליו מתוכנן להיבנות מגדל, יעביר לעירייה שטחי ציבור – מבנה בן 14 קומות שלהקמתו מחויב היזם מתוקף התוכנית - כך שהצורך במבני ציבור יפחת. בנוסף, נטען כי ניתן היה להטמיע את המגרשים לשטחי ציבור בתוכנית המתאר, ולהעניק לבעלי הקרקעות זכויות בנייה במגרשים חלופיים.
לפי אחד העררים שהוגשו, העירייה פעלה להפקעת המגרשים באמצעות סיורים שערכה בשכונה לצורך איתור מגרשים פנויים או תפוסים חלקית, ובחינתם במחלקת הרישוי. במסגרת זו, מגרשים שהגישו בקשות להיתר או הוציאו תיק מידע - נפסלו, וכך גם מגרשים שבהם מבנה בן יותר מקומה אחת, ואילו המגרשים שנותרו הועברו לבדיקה שמאית. עוד טענו בעלי הקרקעות כי העירייה העדיפה להפקיע נכסים פרטיים על פני נכסים שבבעלותה שמוחכרים לבעלים פרטיים.

העירייה: "השכונה סובלת ממחסור בשטחים פתוחים"

מנגד, הוועדה המקומית טענה כי תוכנית האב שאושרה ב־2009 נועדה לפתח את שכונת מונטיפיורי כאזור לשימושים מעורבים. לכן, מסבירים בעירייה כי ביקשו לייצר מקסימום שטחי ציבור בשכונה, שסובלת ממחסור בשטחים פתוחים. המטרה, לתפישתם, היא לייצר גינות כיס (גינות ציבוריות קטנות) ומבנים ציבוריים פנים־שכונתיים. עוד נטען על ידי העיריה כי השכונה משנה את פניה - וברוב חלקיה הופכת להיות מוכוונת מגורים. מנתונים שהציגה הוועדה המקומית בדיון עולה כי עד 2030 צפויות להתווסף לשכונת מונטיפיורי 1,800 יחידות דיור, מתוכן כ־1,000 בשכונה ההיסטורית.
מסיבה זו, טוענים בעירייה, עודכנה התוכנית כך שתתאים בהיקף השטחים הציבוריים לגידול הצפוי בשכונה. עוד טענה העירייה כי הקפאתה של תוכנית "שפע טל" אינה מעידה כי היקפי הבנייה הקבועים בתוכנית המתאר יקטנו. העירייה גם ביקשה להפריך את הטענה שלפיה המגרשים נבחרו באופן אקראי, והסבירה כי אלה נבחרו לפי קריטריונים תכנוניים וזמינות לבנייה, וכן כי מגרשים בבעלות עירונית המוחכרים לגורמים שונים לא קיבלו יחס מועדף בעת ההפקעה לעומת מגרשים פרטיים.
במסגרת הדיונים, חברי ועדת הערר סיירו בשכונה ובחנו את המגרשים שמיועדים לשמש שטחים ציבוריים. הוועדה דחתה את טענת בעלי הקרקעות בנוגע לקשר שבין הקפאת תוכנית "שפע טל" לבין הצורך לבטל את התוכנית לשטחים ציבוריים. הוועדה יצרה הבחנה ברורה בין קרקעות שהופקעו לטובת מבני ציבור, שלגביהן קבעה כי אין בהן מחסור, לבין קרקעות שהופקעו לטובת שטחים פתוחים, שלגביהן ציינה כי יש מחסור של כ־14 דונם.
הוועדה קבעה כי יש 6.3 דונם של מבני ציבור שלא משרתים את השכונה - ועל העירייה לדאוג שהם כן ישרתו אותה. "קיים צורך ממשי בהוספת שטחי ציבור פתוחים בשכונת מונטיפיורי, ובהפקעת מגרשים פרטיים ליצירת גינות כיס", ציינו בוועדה. לסיום, חברי הוועדה קבעו כי יש לבטל את הפקעתם של שלושה מתוך שמונת המגרשים שבבעלות פרטית שהופקעו לטובת מבני ציבור - כך שוועדת הערר איזנה את התמונה, ויש מספר שווה של מגרשים שהופקעו מהעירייה ומפרטיים.