סגור

בדיקה
אלקין ושקד דנים בהקמת יישובים חדשים - אך הסיכוי לכך אפסי

שר השיכון ושרת הפנים ייפגשו במטרה לגבש רשימת ישובים חדשים שאת הקמתם תקדם הממשלה, אך מבדיקת כלכליסט עולה כי רק 4 ישובים מתוך 15 אושרו בעבר להקמה; בשל הרכב הקואליציה, כמו גם מדיניות התכנון לפיה יש לצמצם ככל הניתן הקמה של ישובים כפריים-פרבריים ולעודד דווקא פיתוח וציפוף מתחמים עירוניים, הסיכוי להקמת 11 הישובים הנוספים כמעט ולא קיים

שרת הפנים איילת שקד ושר השיכון זאב אלקין, ייפגשו היום (א') במטרה לגבש רשימת ישובים חדשים שאת הקמתם תקדם הממשלה. אבל, מבדיקת כלכליסט עולה כי מתוך רשימה של 15 ישובים, רק ארבעה אושרו בעבר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה או הממשלה. משום שמדיניות התכנון בארץ היא לצמצם ככל הניתן הקמה של ישובים כפריים-פרבריים, ולעודד דווקא פיתוח וציפוף מתחמים עירוניים, הסיכוי שהישובים האחרים המופיעים ברשימה של שקד ואלקין יוקמו נמוך - אם לא אפסי.
סוגיית הישובים החדשים עלתה בשיחה שקיימה הבוקר שקד עם מנכ"לית מנהל התכנון דלית זילבר. בשיחה הבהירה זילבר לשקד כי לא תהיה בעיה לקדם הקמה של ישובים שאושרו בעבר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה או על ידי הממשלה. באשר לישובים שלא אושרו, הקמתם מחייבת בשלב ראשון החלטת ממשלה שכוללת הוראה לבדיקת מקצועית שנערכת על ידי מנהל התכנון. בשלבים הבאים, ועל סמך ממצאי הבדיקה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה צריכה לגבש המלצות - ובסופו של הליך הממשלה צריכה לאשר את המלצת המועצה.
הקושי לאשר הקמה של ישובים חדשים נובע גם מההרכב הפוליטי של הממשלה: משום שמרבית הישובים חדשים שאלקין ושקד מבקשים להקים הם בנגב, ויגזלו עתודות קרקע של ישובים בדואיים סמוכים, קשה לראות כיצד חברי הכנסת ממפלגת רע"מ יתמכו ביוזמה.
באוגוסט 2018 דנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה ברשימה של שישה ישובים חדשים בנגב, ואישרה הקמה של חמישה מהם: עיר אובות, דניאל, אשל הנשיא, נווה גוריון וניצנית. את הישוב השישי, דיה, המועצה פסלה משום שלטענתה בסמיכות לו אושרו כבר ישובים חדשים אחרים - כסיף ומבואות ערד. מעבר לעובדה שההיצע הזה רב מהביקוש, באזור יש גם מגבלות סביבתיות שלא מאפשרות ליישב בו הרבה תושבים - שדה התעופה נבטים פועל בו, וגם אתרי כרייה וחציבה. כעת, על אף התנגדות המועצה הארצית, הישוב דיה חזר לרשימה - ואלקין מבקש לבנות בו 5,000 יחידות דיור.
3 צפייה בגלריה
זאב אלקין חדש
זאב אלקין חדש
זאב אלקין חדש
(צילום: קובי קואנקס)
בנוסף כוללת הרשימה שבה דנים שקד ואלקין כעשרה ישובים בנגב. הבולטים שבהם הם ישוב המכונה קדמת נגב, הממוקדם בין צומת שוקת לערד, שם הם מעוניינים לבנות 20 אלף יח"ד; ישוב בסדר גודל דומה, בשם תלה, מבקשים השניים לבנות מצפון ללהבים - וזאת בנוסף להרחבה של להבים, שתכלול תוספת של 10,000 יח"ד בסך הכל ברשימת הנגב יש ישובים הכוללים 80 אלף יח"ד. ברשימת הרעיונות לישובים חדשים נמצא גם חבל התענכים, מדרום לעפולה, בו רוצים לבנות 18 אלף יח"ד; בנוסף, ישנה יוזמה להקמת שני ישובים ברמת הגולן - חומה וחושנייה, וכן תוספת של 1,100 יח"ד לישוב חד נס.
בסך הכל היוזמות האמורות כוללות פוטנציאל לבניית כ-112 אלף דירות. עם זאת, מדובר באזורים פריפריאליים שהביקוש בהם לדיור נמוך עד אפסי, ולכן אין בהן פיתרון ממשי למשבר הדיור. למעשה, ייתכן שאף הפוך מכך - משום שהקמת ישוב חדש כרוכה בבניית תשתיות יקרות, סלילת כבישים וכדומה.
בדיון האמור ב-2018, בו אישרה המועצה הארצית את הקמת 5 הישובים, היא הביעה עמדה נחרצת בעניין: "המועצה מדגישה כי היא מבקשת להימנע ככל הניתן מהקמת ישובים חדשים ומדגישה כי ריבוי ישובים חדשים נוגדת את תפיסת התכנון של ריכוז הפיתוח במרקמים העירוניים ומניעת פרבור. הקמת ישובים כפריים חדשים בסמוך לישובים עירוניים עלולה לפגוע בהשגת יעדי הממשלה ובחיזוק הערים".
3 צפייה בגלריה
איילת שקד ימינה כנס תחזיות
איילת שקד ימינה כנס תחזיות
איילת שקד ימינה כנס תחזיות
(צילום: אבי מועלם)
אסף זנזורי, רכז מדיניות תכנון בחברה להגנת הטבע, אומר על היוזמה להקמת ישובים חדשים: "אין במהלך שום הגיון תכנוני, המטרה כאן בפועל היא לגזור סרט. מבחינה סביבתית, אקולוגית, כלכלית וחברתית, יש עדיפות ברורה וחד משמעית להרחבת ועיבוי יישובים קיימים, על פני הקמת יישובים חדשים. מדינת ישראל מתאפיינת במצוקת קרקע חמורה, הנובעת ממגבלות שטח, מגידול נמרץ של האוכלוסייה ובעיקר מתרבות שימושי קרקע בזבזנית, ולכן היא עומדת להיות המדינה הצפופה במערב. יוזמות להקמה של התיישבויות חדשות מנוגדות למדיניות התכנון הארצית, הקובעת כי יש לחזק ולעבות יישובים קיימים ולא להקים עוד ועוד יישובים חדשים. יוזמות מסוג זה, של הקמת יישובים חדשים, פוגעות ברצף השטחים הפתוחים, ובעקבות כך בחיות הבר ובצומח - הן בשל הקמת היישוב עצמו והן בשל הצורך בהקמת התשתיות הנלוות. הן גם לוקות בחוסר יעילות כלכלית, וגורמות לפגיעה חברתית פגיעה בחוסן הכלכלי של היישובים הקיימים באותו המרחב".
ממנהל התכנון נמסר בתגובה: "ככל שמדובר ביישובים עליהם המליצה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לממשלה, עמדת מינהל התכנון ברורה. ישובים אחרים ייבחנו בהתאם לנוהל הקמת ישוב חדש".