סגור

משרד השיכון: מינהל התכנון מערים קשיים למימוש תוכניות בנייה

מחלוקת בין מינהל התכנון למשרד השיכון גורמת לכך שאלפי תוכניות מאושרות לעשרות אלפי דירות אינן זמינות בפועל לשיווק ולבנייה. במינהל התכנון טוענים כי כבר שנתיים הם מתריעים שהבעיה נעוצה במשבר תשתיות חמור: “לא נשלח אנשים לישון בשקי שינה, צריך לדאוג לתשתיות”

מחלוקת בין מינהל התכנון למשרד השיכון, שנחשפת כאן לראשונה, נוגעת בשורש הבעיה שבגללה תוכניות מאושרות לעשרות אלפי דירות אינן זמינות בפועל לשיווק ולבנייה.
מצד אחד, מוסדות התכנון מתעקשים להציב תנאים ושלבים להוצאת היתרי בנייה ואכלוס, תנאי סף שאמורים להבטיח הקמה של תשתיות בסיסיות הנחוצות למשפחות שיבואו לגור באותם מקומות. מצד שני, במשרד השיכון מתעקשים כי עומס ההתניות מעכב ללא הצדקה את מימוש התוכניות.
מצגת של משרד השיכון שהוצגה לאחרונה למינהל התכנון עוררה את המחלוקת. לפי נתוני משרד השיכון, התניות באשר לשלבי ביצוע מנעו מימוש של שליש מתוכניות הבנייה שיזם המשרד ושאושרו בשנים 2020-2019. לטענת משרד השיכון, הבעיה המרכזית היא הצבת תנאים הכוללים דרישות להקמת תשתיות, שאין להן השפעה ישירה על התוכניות שהמשרד מקדם, אלא לכל היותר "השפעה אזורית עקיפה".
על פי המצגת, ב־2019 קיבלו תוקף 35 תוכניות שיזם משרד השיכון ובהן אפשרות לבניית 32 אלף דירות, אך שווקה קרקע ל־9,000 בלבד. הטענה היא כי חלק מהדירות בתוכניות האלה (במיוחד ביישובים ערביים) חלות על קרקע פרטית, ולכן קצב המימוש שלהן נמוך ואינו תלוי במשרד השיכון (וגם אינו קשר למחלוקת עם מינהל התכנון). בנוסף לכך, 12 תוכניות כוללות התניות ושלבי ביצוע שלא מאפשרים למשרד השיכון לממש אותן במלואן.
עוד טוען משרד השיכון כי ב־2020 קיבלו תוקף 26 תוכניות שבהן אפשרות לבניית 20 אלף דירות, אבל משרד השיכון הצליח לשווק עד עתה קרקע לבניית 6,000 דירות בלבד. הסיבה לכך היא שב־7 תוכניות יש התניות שלא מאפשרות לממש אותן כעת.
1 צפייה בגלריה
מימין: שר השיכון זאב אלקין וראש מינהל התכנון דלית זילבר
מימין: שר השיכון זאב אלקין וראש מינהל התכנון דלית זילבר
מימין: שר השיכון זאב אלקין וראש מינהל התכנון דלית זילבר
(צילומים: ענבל מרמרי, קובי קואנקס)
במשרד השיכון מבקשים ממוסדות התכנון להימנע מהוספת התניות שמעכבות הקמה של שכונות מגורים ודורשים להביא בחשבון עלויות הכרוכות בהקמת תשתיות שהוצבו כתנאי להתקדמות בתוכנית. לדעתם, "שלביות שאינה לוקחת בחשבון עלויות הקמה של תשתיות ומכרזים לעבודות פיתוח — מכתיבה ביצוע יקר ולא חסכוני".
במינהל התכנון דוחים על הסף את הדרישות האלה וטוענים כי הבעיה נעוצה במשבר תשתיות חמור. "בשנתיים האחרונות מינהל התכנון מתריע שאנחנו ערב משבר תשתיות מהחמורים שהיו", נמסר. "לא נאפשר הקמת שכונות חדשות ללא תשתיות ראויות. ההתניות הן לגבי הקמת תשתיות בסיסיות, בהן פתרונות ניקוז וביוב, מסופי תחבורה ציבורית, תחנת חשמל משנית, מתקני טיהור שפכים ועוד. לא נחזור לתקופה שהתושבים התבקשו 'לישון בשקי שינה', ועל משרד השיכון חלה החובה לבצע תשתיות נדרשות אלה לאיכות חיי התושבים".
ממשרד השיכון נמסר: “המשרד פועל באופן שוטף אל מול כלל השותפים, בהם מינהל התכנון והוועדות, תוך דיאלוג מתמיד להסרת חסמים והאצת השיווקים. בשנים האחרונות פעלנו בכל הכלים להקצאת תקציבים לתשתיות תומכות דיור מתוך הבנה כי לא ניתן לשווק שכונה ללא תשתיות ראויות. עם זאת, יש לבחון התניות שאינן מהותיות לתוכנית או שאינן רלבנטיות ומעכבות את השיווק”.