סגור
תחנת כח ארובות חדרה אורות רבין
אורות רבין חדרה (צילום: עמית שעל)

איגוד ערים שרון-כרמל: מתנגדים לשכונת הפרפרים בחדרה עד שיהיה פתרון לאבק הפחם

למרות החלטה בהפקדת התוכנית לדאוג לפתרון שימנע את מפגע אבק הפחם, באיגוד טוענים שחברת החשמל לא מקדמת פתרון מתאים; במקביל, הפסקת פעילות יחידות ייצור החשמל המופעלות על פחם נדחתה

שכונת הפרפרים המתוכננת במרחק של פחות מקילומטר ממאגר הפחם של תחנת הכוח אורות רבין בחדרה טרם קיבלה מענה לזיהום האוויר הכבד שנגרם מאבק הפחם שנישא עם הרוח מהמאגר הסמוך לתחנת הכוח, ולכן אסור לאשר אותה בשלב זה. כך עולה מהתנגדות שהוגשה לאחרונה על ידי איגוד ערים שרון-כרמל.
באיגוד מתנגדים להקמתה של שכונת הפרפרים, תוכנית של חברת שיכון ובינוי להקמת 2,600 יחידות דיור על שטח של כ-1,000 דונם מערבית לכביש 4 ומזרחית לתחנת הכוח ולמאגר הפחם. מדובר בתוכנית שהתעכבה זמן רב, בעיקר מסיבות הקשורות לפרפר מזן נדיר (כחליל הגליל) הנמצא בקרקע המיועדת לבנייה, ובזכות דרישה של ארגוני הסביבה נמצא לו פתרון. עם זאת, ולמרות התחייבויות קודמות של חברת החשמל, לזיהום האוויר הקשה הנגרם לתושבי שכונת חפציבה ולשכונת הפרפרים העתידית הסמוכה לה טרם נמצא פתרון.
במסגרת הדיונים להפקדת התוכנית, נקבע כי תנאי לקבלת היתר בנייה יהיה הפעלה של שתי יחידות ייצור נוספות הפועלות על גז (מסוג מחז"ם), וכי יימצא גם פתרון למפגע אבק הפחם הפוגע במשך שנים רבות בעיקר בתושבי שכונת חפציבה הסמוכה לתחנה. בין המענים שהוצעו, פתרון טכנולוגי מסוג של רשת שגם מפחיתה את עוצמת הרוח וגם לוכדת חלקיקים. הרשת תלווה בהתקנת מערך ערפול בהפעלה אוטומטית ובאופן מבוקר על כלל ערימות הפחם.
אלא שמאז הפקדת התוכנית חלפה שנה, ובאיגוד ערים שרון כרמל מתריעים כי מאז טרם הוצגו פתרונות מעשיים ומידיים למפגע אבק הפחם ואפר הפחם, המוסעים ברוחות מערביות וצפון מערביות מערמת הפחם בתחנת הכוח לעבר שכונת המגורים הקיימת. "כל עוד סוגיה זו לא באה לכדי פתרון, האיגוד סבור כי אין לאשר תוספת מגורים במרחב הנדון, היות ומשמעות אישור התוכנית תהיה תוספת תחלואה ותמותה, דה פקטו, של עשרות בני אדם בשנה".
הזיהום של אבק הפחם אינו חדש, ובעבר היו מספר ניסיונות לטפל בו, ללא הצלחה. בדצמבר 2008 הותקן משפך טלסקופי ולצד הרטבת ערימת הפחם התווסף גם מד רוח המתריע מרוחות שישיאו את האבק אל בתי השכונה, אך גם צעדים אלה לא סייעו. שנה לאחר מכן, ב-2009 גיבש המשרד להגנת הסביבה המלצות לטיפול במפגע, ובהן הקמת גדר היקפית סביב אתר אחסון הפחם משולב עם גדר שתלכוד את האבק ושתילת שדירת עצים שתחצוץ בין השכונה לתחנה. בהמשך, במהלך הדיון על הפקדת התוכנית לפני כשנה סברו במשרד להגנת הסביבה כי עד ליוני 2022 תופסק הפעילות של היחידות הפחמיות 1-4 בהתאם להחלטת ממשלה בנושא, והעריכו כי תחול הפחתה בפליטות מהארובות של התחנה ובעוצמת מטרד האבק, גם אם לא ניתן היה לקבוע כי הוא ייעלם.
אלא שהפסקת היחידות הפועלות על פחם נדחתה, וכעת נטען בהתנגדות, כי לאור חריגות בפעילות היחידות הפחמיות הפועלות בתחנה, יש לקבוע כי תנאי להיתר הבניה יהיה הפסקתן של פעילות היחידות שמתעכבת ולא יושמה בשטח למרות ההחלטה. כאמור, לגבי אבק הפחם, דורשים באגוד שלא לאשר את התוכנית עד למציאת פתרון, ומבקשים שלא להשאיר את יישום הפתרון לשלב ההיתרים. "אם תעשה זאת, תהיה בכך אמירה מפורשת של מדינת ישראל, שאיננה יכולה להשלים עוד עם מפגע אבק הפחם והתחלואה הנגרמת ממנו. בכך תפעיל הוועדה לחץ על חח"י לפעול במיידי להפסקת המפגע בכל אמצעי שהוא וללא כל דיחוי נוסף".
מחברת החשמל נמסר בתגובה: "הפריקה והאחסון של פחם ותוצריו נעשית תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיטביים אשר הושקעו בהם עשרות מיליוני שקלים. האמצעים עולים בקנה אחד עם המקובל באירופה והעונים ל BAT, ובין היתר שימוש במשפכים טלסקופיים, הרטבה ותותחי ערפול. במסגרת שיתוף פעולה עם איגוד הערים שרון כרמל, נבחנו פתרונות יצירתיים נוספים כדוגמת גדר רשת. בהתאם למוסכם עם האיגוד, ההצעה נבחנה על ידי חברה בינלאומית מומחית ונמצאה בלתי יעילה. החברה נמצאת בקשר עם איגוד הערים ביחס לנושא הגדר ולחלופות אפשריות. זאת גם ההזדמנות להזכיר כי השימוש בפחם בישראל נמצא במגמת ירידה מתמדת ועומד על פחות מ 25% להבדיל מתקופות מקבילות בעשור החולף בו הפחם עמד על כ-50%".
לגבי הפסקת היחידות הפחמיות אמרו בחברת החשמל: "כתוצאה מהגל הרביעי והחמישי של הקרונה נוצר עיכוב של 9 חודשים בהגעת רכיבים ומומחים מחו"ל לפרויקט המחזמים באורות רבין. כתוצאה מכך צפויה דחייה של 7 חודשים בהפעלת יחידת הייצור מחז"מ 70 באורות רבין ושל 9 נוספים בהפעלת מחז"ם 80. המשמעות: רק ב-2023 יועברו יחידות 1-4 הפחמיות לשימור".
יו"ר האיגוד אסיף איזק אמר בהמשך להגשת ההתנגדות, "האיגוד הגיש התנגדות חוזרת לתוכנית להקמת שכונת הפרפרים בחדרה לאור העיכוב בטיפול במפגעי אבק הפחם ואפר הפחם הפוגעים בבריאות ובאיכות חיי התושבים הגרים בסמיכות לתחנה ובאיכות הסביבה. חברת החשמל מתעכבת ביישום הפתרון למפגעים ועד שהללו לא יוסדרו באופן מיידי אנו נדבק בעמדתנו המקצועית אשר רואה את טובת התושבים מעל לכל אינטרס כלכלי."