סגור

הישג לאיילת שקד: הכנסת אישרה את חידוש הוותמ"ל לאחר 14 חודשים שבהם לא פעלה

הכנסת אישרה הוראת שעה שתאפשר לחדש את עבודת הוועדה הפועלת לקידום מהיר של בנייה למגורים. בחודש האחרון קידמה שקד את הוראת השעה, ובין היתר הצליחה לגבש הסכמות סביב היקף השטחים החקלאיים שיוחזרו למדינה לטובת קידום מהיר של בנייה למגורים וביחס לסמכות שניתנה לותמ"ל לאשר תוכניות בסביבת תחנות המטרו


ברוב של 17 תומכים ומתנגד אחד הכנסת אישרה בשעה האחרונה את הוראת השעה שתאפשר לותמ"ל (הוועדה הממשלתית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור) לשוב לפעולה לאחר 14 חודשים שבהם לא קודמה אף לא תוכנית בנייה חדשה אחת בוועדה. הוועדה נוסדה ב-2014 במטרה להאיץ תכנון הבניה למגורים ופעלה מתוקף הוראת שעה שפגה ביוני 2020. הממשלה הקודמת לא הצליחה להגיע להסכמות על חידוש עבודת הוועדה ומשום כך בשנה האחרונה היא טיפלה רק בתוכניות בנייה שנקלטו לפני יוני 2020.
בחודש האחרון שרת הפנים איילת שקד קידמה את הוראת השעה החדשה ומתחילת השבוע הצליחה לגבש הסכמות מקרב כל חברי הקואליציה היקף השטחים החקלאיים שיוחזרו למדינה לטובת קידום מהיר של בנייה למגורים חרף התנגדות ההתיישבות הכפרית וארגוני הסביבה.
במסגרת ההסכמות שגובשו סוכם כי יועברו לתכנון בותמ"ל תוכניות בהיקף שאינו גדול מ-30% השטח החקלאי שמשמש ישוב, למעט 7 תוכניות חריגות שבהן שיעור השטח מתוך המשבצת החקלאית שעליו תקודם תוכנית בנייה יהיה כ-40%.

1 צפייה בגלריה
איילת שקד ימינה כנס תחזיות
איילת שקד ימינה כנס תחזיות
שרת הפנים איילת שקד
(צילום: אבי מועלם)

משוכה חשובה נוספת ששקד הצליחה לעבור הייתה התנגדות של יועמ"ש ועדת הפנים וכן של ראשי ערים לסמכות שניתנה לותמ"ל לאשר תוכניות בסביבת תחנות המטרו. תוכניות אלה חשובות במיוחד משום שהן נועדו לצופף את אזורי התחנות וכך לייעל את השימוש במטרו, ויחד עם זאת להשביח את שווי המקרקעין. המדינה מתכננת לממן כרבע מפרויקט המטרו באמצעות היטלי השבחה שיושתו על בעלי קרקעות בסביבת תחנות המטרו.
בנוסף הוועדה תתמקד בתוכניות פינוי בינוי בלב הערים, תוכניות בנייה בישובים ערבים וכן בישובים ושכונות חרדיות.