סגור

בית המשפט עצר ניסיון הפקעה של שטח ציבורי

התקבלה עתירת המדינה נגד המועצה המקומית זמר, שהחלה להפקיע קרקע שעליה פועל בית ספר חקלאי כדי להעבירה לשליטתה ולנתב לשם את תלמידי היישוב

בית המשפט עצר לראשונה ניסיון הפקעה של שטח המשמש לצורכי ציבור. בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את העתירה המנהלית שהגישו משרד האוצר, משרד החינוך ורשות מקרקעי ישראל (רמ”י) נגד המועצה המקומית זמר והוועדה המקומית לתכנון ובנייה במזרח השרון, שב־2019 החלו בהליך הפקעה של קרקע שעליה פועל בית הספר החקלאי ימה.
הקרקע שעליה הוקם בית הספר ימה היא קרקע מדינה, ובית הספר התיכון החקלאי ימה משמש כיום גם חלק מתלמידי חטיבת הביניים של המועצה המקומית זמר, זאת בשל אילוצים של מבנה חטיבת הביניים. לפי התב"ע, כ־22 דונם משטח בית הספר הם בייעוד אזור חקלאי ודרך, וכ־8 דונמים מוגדרים לפי ייעוד של מבני ציבור ודרך.
הרשות המקומית החלה ב־2019 לפעול להפקעת קרקעות בית הספר ולהעבירן לשליטתה הבלעדית.
במועצה ביקשו להשלים את הליך ההפקעה כדי שחטיבת הביניים תאוחד עם בית הספר ימה, וכך שני בתי הספר יהיו בשליטתה, אך משרד החינוך התנגד למהלך בטענה כי תלמידי חטיבת הביניים של זמר נדרשים לשוב ללמוד במבנה של המועצה כפי שהיה בעבר, והמבנה השני חייב לחזור ולשמש את בית הספר החקלאי. לאחר כמה ניסיונות גישור מול המועצה, הוחלט על הגשת עתירה שתדרוש את ביטול ההפקעה של השטחים בייעוד ציבורי.
1 צפייה בגלריה
בית הספר תיכון ימה ביישוב זמר
בית הספר תיכון ימה ביישוב זמר
תיכון ימה ביישוב זמר. במועצה פעלו להפקיע את הקרקע כדי לאחד שני בתי ספר
(צילום: אלעד גרשגורן)
בעתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין אורי קידר וסאלי געסוס מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), טענה המדינה כי אין צורך בהפקעה מאחר שהקרקע ממילא משמשת בייעוד ציבורי. בנוגע לכוונת מועצת זמר לאחד את חטיבת הביניים עם התיכון, נכתב: "אם ההצדקה היא שאחד המבנים של בית הספר משמש את חטיבת הביניים זמר, הרי שאין בכך כדי להצדיק הפקעה". עוד נכתב: "מבחינת האינטרס הציבורי, במקום שבו מדובר בבית ספר ממשלתי המופעל על ידי המדינה - אין מקום להפקעת הקרקע על ידי הרשות המקומית, דבר שאין בו כל טעם מעשי, ועלול להקשות על התפתחות בית הספר".
מנגד, המועצה המקומית הביעה תסכול מפעילות בית הספר החקלאי. בתגובתה נכתב כי במשך שנים המדינה הפכה את בית הספר החקלאי למעין "שטח צבאי סגור" בתוך היישוב זמר, והדבר כולל בדיקות ביטחוניות בלתי מוסברות שגם הורי הילדים נדרשים לעבור אותן בכניסה לבית הספר, ואפילו ראש המועצה.
עוד נטען על ידי המועצה כי בית הספר החקלאי הוא היחיד ביישוב זמר, "אך העותרים במשך שנים נקטו מדיניות של אי־קבלת תלמידי תושבי היישוב זמר, שנאלצו ללמוד במוסדות חינוך רחוקים ממקום מושבם". בנוסף לכך נטען כי מבנה חטיבת הביניים הוזנח בשל אי הזרמת תקציבים על ידי המדינה למועצה המקומית, ולכן לא היה מנוס מלחבר את חטיבת הביניים עם התיכון.
בהחלטתו ציין השופט צבי דותן ציין כי אף שהוועדה המקומית מוסמכת להפקיע קרקע ללא צורך בהסכמת הוועדה המחוזית, עליה להפעיל שיקול דעת ולשאול אם יש צורך להפקיע את הקרקע כדי לממש צורך ציבורי.
"קיים הבדל מהותי בין מקרה שבו הרשות המקומית מבקשת להקים בניין ציבורי על קרקע מדינה המיועדת לשב"צ (שטח לבניין ציבורי — ד"ל) ולהפקעה, ועומדת כאבן שאין לה הופכין, לבין מקרה שבו אותה קרקע מדינה כבר משמשת בפועל לייעוד הציבורי שנקבע לה", כתב השופט.
עוד צוין בהחלטה כי הטיעונים שהעלתה המועצה המקומית אין להם דבר עם הפקעת קרקע, וכי "כל העניינים האלה אינם רלוונטיים ואינם מצדיקים הפקעה".