סגור

נורת אזהרה ליזמים שמסרבים לפצות רוכשי דירות על איחור במסירת דירה

לאור עלייה משמעותית במספר התלונות על יזמים המסרבים לשלם פיצוי על איחור במסירת דירות, בין היתר בעקבות הקורונה, הממונה על חוק המכר מפרסם לציבור דוגמאות למקרים שבהם יזמים אינם פטורים מתשלום פיצויים לרוכשי דירות חדשות

נייר עמדה שמפרסם הבוקר (ד') הממונה על חוק המכר במשרד השיכון, עמית גריידי, חושף כי חברות נדל"ן רבות מסרבות לשלם פיצוי על איחור במסירת דירות בנימוק של משבר הקורונה. בנייר העמדה מבהיר הממונה כי תשלום הפיצוי קבוע בחוק המכר, ומשבר הקורונה אינו מהווה עילה לאי תשלום פיצוי במקרים של איחור במסירה ואינו פוטר את חברות הנדל"ן מקיום החוק.
מנייר העמדה עולה כי לממונה הגיעו פניות רבות מצד הציבור, אך גם נתונים שקיימים במשרד השיכון עצמו, כגוף שרוכש דירות חדשות עבור הדיור הציבורי, מצביעים על עלייה בהיקף התופעה. כך למשל בין ינואר 2016 למאי 2020 רכשה המדינה 475 דירות חדשות ב-99 פרויקטים ב-38 ערים ברחבי המדינה, ומרבית הדירות נמסרו באיחור ניכר - מעבר לקבוע בחוזה המכר ול-60 הימים הנוספים המאפשרים איחור ללא תשלום פיצוי הידועים כתקופת "גרייס".
1 צפייה בגלריה
פרויקט בנייה אשראי חוץ זירת הנדלן
פרויקט בנייה אשראי חוץ זירת הנדלן
פרויקט בנייה
(צילום: אוראל כהן)
נוכח עלייה משמעותית בתלונות הציבור נגד חברות נדל"ן שמאחרות במסירת דירות חדשות לרוכשים, החליט הממונה לפרסם תזכיר לציבור המפרט מהם הפיצויים המגיעים על פי חוק לרוכשי דירות בגין איחור במסירת הדירות ובאילו מקרים.
בין היתר מתייחס הממונה גם למשבר הקורונה, ומדגיש כי ככל ואין הסכמה בין רוכש הדירה ליזם כפי שהומלץ במתווה שפרסם הממונה בשיא המשבר, על היזם לשלם פיצויים בהתאם לחוק. ההמלצה לצדדים היתה לדחות את המועדים בחוזה המכר ב-40 יום, אך המתווה התייחס לדירות שהיו אמורות להימסר על פי חוזה המכר בין מרץ לדצמבר 2020. ההמלצה איננה תקפה לדירות אשר מועד מסירתן אינו בטווח זמנים זה. המשמעות המשפטית היא כי לא חל כל שינוי בהסדר הקבוע בחוק מכר הדירות והוראותיו עומדות בתוקפן.
לראשונה מפרט משרד השיכון טענות נפוצות בקרב יזמים המאחרים במסירת דירות, ומבהיר כי הן אינן יכולות לשמש כטענות הגנה לצורך אי תשלום פיצוי. כך למשל איחור במסירת דירה אשר נבע מהתנהלות רשות ציבורית בקשר לפרויקט, כגון רשות מקומית, חברת חשמל, תאגיד מים, משרד ממשלתי. הממונה מדגיש כי טענה זו אינה מקנה ליזם עילה לאי תשלום פיצוי על איחור במסירה. כך גם לגבי איחור במסירת דירה אשר נבע מהתקשרות בין היזם לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט, כגון קבלן מבצע, יועץ משפטי, אדריכל וכדומה. גם התקשרות זו, אם כללה עיכובים, אינה יכולה להוות עילה לאי תשלום פיצוי על איחור במסירת הדירה. הממונה מדגיש בנייר העמדה כי אי תשלום פיצויים לרוכש דירה בשל נסיבות אלה נוגד את חוק המכר ומהווה עול כבד על רוכשי הדירות החדשות בישראל. "ככל ומוכר דירה חש נפגע מהתנהלות רשויות ציבוריות או נותני שירותים שגרמו לעיכובים בהשלמת הפרויקט, מוזמן היזם למצות את זכויותיו ולתבוע את אותו הגוף כדי להשיג את הפיצויים להם, לשיטתו, הוא זכאי", מציין הממונה.
בשל היקף התופעה השלילית, מצא לנכון משרד השיכון להציג דוגמאות מתוך פניות הציבור אשר הגיעו לטיפול יחידת חוק המכר. באחת מהן התלונן רוכש דירה כי קיבל את הדירה באיחור של חמישה חודשים, ולאחר פניות מרובות לחברה היזמית, ושלושה חודשים מקבלת הדירה, הובהר לרוכש כי הוא זכאי לקבל פיצוי רק על חודש וחצי איחור. לטענת היזם, הוא אינו מחויב בתשלום פיצוי עבור 60 יום עקב הקורונה. במקרה אחר חברה יזמית מסרה דירות באיחור של שמונה חודשים בממוצע. קיימות עשרות רבות של דירות אשר טרם נמסרו על ידי החברה בפרויקט, ולאף אחד מ-130 הדיירים לא שילמה החברה פיצוי על האיחור. במקרה נוסף יזם שאיחר במסירת הדירות לא שילם פיצוי בנימוק כי החברה עדיין ממתינה להחלטה של משרד השיכון בעניין. רוכש אחר טען כי רכש דירה בפרויקט תמ"א 38 בראשון לציון והיה אמור לקבל את את הדירה לאחר תקופת גרייס של חודשיים בדצמבר 2020. אלא שעד היום הבניין אינו מוכן למסירה ולטענת הקבלן בגלל הקורונה. זאת כאשר בניין צמוד שהחל להיבנות באותו מועד הושלם. הרוכש שאל אם אושרה הארכת זמן כלשהי לקבלנים בגין הקורונה.
משרד השיכון מדגיש כי הוא פועל במטרה למפות ולהסיר חסמים ובירוקרטיה כדי לקצר את לוחות הזמנים להשלמת פרויקטי נדל"ן, ובמקביל נעשות הכנות לקראת תיקון חוק המכר בכל הקשור לאיחור במסירת דירות ולפיצויים אשר נדרש מוכר הדירה לשלם במקרים של איחור.