$
הכסף

בנק ישראל: 26% מלקוחות הבנקים יכולים להוזיל את עמלות העו"ש ולא עושים זאת

מדו"ח העמלות של בנק ישראל עולה כי מדובר ב-1.9 מיליון חשבונות שטרם הצטרפו למסלולי עמלות העו"ש המוזלים. בתוך כך, משבר הקורונה והירידה בפעילות במשק הקטינו את עמלות העו"ש וכרטיסי אשראי ששילם הציבור לבנקים במחצית הראשונה של 2020

עירית אבישר 14:4323.02.21

בשנים האחרונות נעשו צעדים מצד בנק ישראל להביא להפחתה בתשלום עמלות העו"ש בבנקים. אחד הצעדים המשמעותיים היה המעבר למסלולי עמלות עו"ש, שאולצו הבנקים להציע ללקוחותיהם, כאשר מחיר המסלול הבסיסי עומד על 10 שקלים בחודש.

 

 

 

שבע שנים אחרי שהמסלולים נכנסו לתוקף, ועל אף שהצטרפות אליהם יכולה להוזיל פעמים רבות את התשלום החודשי, בנק ישראל מפרסם היום כי עדיין 26% מלקוחות הבנקים, שהדבר רלוונטי אליהם לא הצטרפו למסלולים.

 

אילוסטרציה. לא מנסים להוזיל עמלות אילוסטרציה. לא מנסים להוזיל עמלות צילום: גדי קבלו

 

מנתוני הפיקוח על הבנקים שפורסמו במסגרת דו"ח העמלות החצי שנתי עולה כי 61% מסך החשבונות משלמים עמלות עו"ש של פחות מ-10 שקלים בממוצע בחודש, קרי נמוך ממחיר המסלול הבסיסי, 13% מהחשבונות כבר מצורפים לשירות המסלולים ואולם עבור 26% מהחשבונות שהם 1.9 מיליון חשבונות טרם הצטרפו, ובבנק ישראל מציינים בנימוס כי: "מוצע לשקול להצטרף לשירות".

 

עוד עולה מהדו"ח כי, משבר הקורונה גרם לירידה בעמלות העו"ש ועמלות כרטיסי האשראי. במחצית הראשונה בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש והחזקת כרטיסי אשראי עמדה בממוצע על 24.5 שקל בחודש לחשבון בנק, ירידה של 9% ביחס לעלות הממוצעת בשנת 2019.

 

"הירידה מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר פקד את המשק בתקופה זו והביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור ואינה משקפת מהלך עסקים רגיל. תקופה זו אופיינה בחוסר וודאות גבוה אשר השפיע על הפעילות הבנקאית של הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הדוח", מסבירים בבנק ישראל.

 

עלות עמלות העו"ש הסתכמה ב-11.6 שקלים בחודש, ירידה של 6% לעומת 2019, ועלות כרטיסי אשראי הסתכמה ב-12.9 שקל בחודש, ירידה של 11%. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח עקב ירידה בהיקף הפעילות בשל המשבר. מנגד, חלה עלייה בדמי הכרטיס הנגבים - ממוצע דמי הכרטיס הסתכם בכ-7.1 שקלים לכרטיס, לחודש אחד בהשוואה ל-6.5 שקלים בשנת 2019. העלייה נובעת מגידול במספר כרטיסי האשראי, שנמצא במגמת צמיחה. מספר הכרטיסים הממוצע לחשבון זינק ב-38% משנת 2011, והוא עומד כיום על 1.63 כרטיסים לחשבון לעומת 1.18 כרטיסים לפני עשר שנים.

 

לצד הירידות הללו, בבנק ישראל מציינים כי חלה עלייה בתשלום בעמלות ני"ע במחצית הראשונה של 2020. העלייה אינה נובעת מהתייקרות מחירים - אלו נשארו דומים למחירים של שנת 2019. העלייה נובעת מגידול בהיקף הפעילות במסחר " עקב חשש מהמשבר ואי-הוודאות בדבר היקפו ועוצמתו", לדברי בנק ישראל.

x