$
הכסף

בנק לאומי יחזיר ללקוחותיו מיליוני שקלים על המרות מט"ח ללא קבלת אישור מהלקוח

כך עולה מפסק דין שנתנה לאחרונה השופטת אסתר שטמר מביהמ"ש המחוזי בלוד. מדובר על מקרים בעשור האחרון, בהם ללקוח היה חשבון שקלי בלבד שהועבר אליו מט"ח, והבנק המיר את המט"ח לשקלים וגבה על הפעולה עמלה

נעמי צורף 17:3106.09.20

בנק לאומי יחזיר מיליוני שקלים ללקוחותיו לאחר שביצע במשך עשור המרות מט"ח על דעת עצמו ללא הוראה של הלקוח, וגבה עליהן עמלות. כך עולה מפסק דין שנתנה לאחרונה השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי בלוד.

 

 

ההמרה נעשתה במקרים בהם לקוח שהוא בעל חשבון שקלי בלבד קיבל מט"ח לחשבונו, והבנק המיר את המט"ח לשקלים וגבה על כך עמלה. הבנק טען כי יצר קשר עם הלקוחות לקבל אישור להמיר. אבל בפועל לא היה לו תיעוד להתקשרויות. בסופו של דבר הגיעו הצדדים לפשרה ובמסגרתה יוחזר חלק מהעמלות.

 

חנן פרידמן על רקע בנק לאומי חנן פרידמן על רקע בנק לאומי צילומים: רון קדמי, שאול גולן

 

במסגרת הסכם הפשרה נקבע כי הבנק יפצה את כל לקוחותיו שבוצעו עבורם המרות מט"ח ללא הוראה החל מינואר 2010. עבור כל המרה של מט"ח לשקלים. בסכום של עד 50 אלף שקל לאחר ההמרה, יפוצו הלקוחות ב-30% מעמלת ההמרה ו-30% מהסכום שנגבה מהפרשי השערים בין השער היציג לשער ההמרה.

 

עבור כל המרה של מט"ח בסכום שגבוה מ-50 אלף שקל, יפוצו לקוחות הבנק ב-10% מעמלת ההמרה ו-10% מהסכום שנגבה מהפרשי שערים. עוד נקבע כי לסכומים אלה תתווסף ריבית בגובה 4.5% ללא הצמדה למדד המחירים. לפי הערכות סך הסכום שיחזור ללקוחות יעמוד על כמה מיליוני שקלים.

 

הבנק רק הצהיר על כוונותיו

 

בנוסף לפיצוי הכספי הודיע לאומי במסגרת הסכם הפשרה כי בכוונתו לשפר את הליך הטיפול במט"ח המתקבל לחשבונות לקוחותיו על ידי עדכון נהלי עבודה והקמת מרכז מומחיות עם בנקאיים יעודיים שירכזו את הטיפול בנושא. אולם השופטת הביעה ביקורת על כך שהבנק רק הצהיר כוונות ולא התחייב על אופן ביצוע תהליך השיפור.

 

התביעה הוגשה ע"י נצחיה לפינר המיוצגת על ידי עוה"ד גיל רון ואהרן רבינוביץ, שכתבו כי כתוצאה מההמרות הללו "נגרם ללקוחות נזק בגין העמלה שנגבתה עבור ההמרה, וכן בגין הפרש בין המרה לפי השער היציג לבין הצרה לפי שער ההמרה בפועל, שהוא נמוך יותר".

 

הבנק, שיוצג על-ידי עוה"ד דרור קדם ומיכאל טסלר, טען כי לא ניתן לשמור סכומים במט"ח בחשבון שקלי והקושי המתואר מביא לכך שכל פעולה שהבנק יבחר לבצע עלולה לחשוף את הלקוח לתוצאות בלתי רצויות. לטענת הבנק, כאשר מועבר מט"ח לחשבון עו"ש שקלי בלבד עומדות בפניו כמה אפשרויות: לסרב לקבל את המט"ח, לפתוח עבור הלקוח חשבון מט"ח ללא בקשה מהלקוח, או להמיר את הסכום לשקלים ולהפקידם בחשבון השקלי, כפי שעשה.

 

לטענת לאומי, האפשרות השלישית בה בחר היא האפשרות עם הנזק הפוטנציאלי הנמוך ביותר עבור לקוחותיו. כאמור בית המשפט לא קיבל את הנימוק, והבנק יצטרך לפצות את לקוחותיו. בנוסף השופטת פסקה למבקשת ובאי כוחה שכר טרחה של 6.4% ו-16% בהתאמה מסך סכום ההשבה בפועל. במידה וסכום ההשבה יעלה על 5 מיליון שקל, יוגדל גם שכר הטרחה.

x