$
עושות כסף

מדריך כלכליסט

איך מחליטים איפה לחסוך לפנסיה?

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל - מה בעצם מקנים לנו מוצרי החיסכון הפנסיוני, אילו הטבות כלולות בהם עבור החוסך, ואיך בוחרים?

אתי אפללו 16:3816.12.20

1) לפני שנצלול למוצרים השונים הקיימים בשוק בואו נדבר על העיקרון – מוצר לחיסכון פנסיוני הוא מוצר שכולל שני מרכיבים: חלק של חיסכון לטווח ארוך שאותו ניתן למשוך כקצבה בגיל פרישה, וחלק של ביטוחים – ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. כל הפקדה שאתם מבצעים למוצר לחיסכון פנסיוני הולכת בחלקה לרכישת ביטוחים, וחלקה לחיסכון שמתנהל בשוק ההון וצובר תשואה.

 

 

 

2) כל הפקדה לחיסכון פנסיוני שנעשית משכר או מהכנסה מעבודה, מזכה בהטבות מס בהפקדה, בכפוף לתקרות שנקבעו בחוק. בנוסף, הפקדות למכשירי חיסכון פנסיוני עד תקרות שקבועות בחוק פטורות גם ממס רווחי הון. עבור שכירים, הפקדה למוצר חיסכון פנסיוני מורכבת משלושה חלקים: הפקדת מעסיק, הפקדת החוסך והפקדה לפיצויים. הפיצויים הם חלק מהפנסיה ומשיכתם תוביל להקטנת החיסכון בעד 40%. עצמאים מפקידים עבור עצמם, כאשר כעת ישנה חובה על עצמאיים להפקיד לחיסכון, לפחות 4.45% מההכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק, ולפחות 12.55% מההכנסה העולה על כך.

 

(תצלום ארכיון) (תצלום ארכיון) צילום: שאטרסטוק

 

3) משיכה של החיסכון הפנסיוני לפני גיל פרישה תלווה בקנס גבוה של 35%, אלא אם אתם עומדים בתנאים שונים שקבועים בחוק ומאפשרים משיכה ללא קנס (הכנסה נמוכה, בעיות רפואיות וכו').

 

4) המוצר הראשון עליו נדבר הוא קרן פנסיה. זהו גם המוצר הבסיסי הנפוץ היום בשוק. קרנות פנסיה מתנהלות על פי תקנון בו נקבעות זכויות וחובות החוסכים בהן. הקרנות כיום מאוזנות, ומתנהלות במנגנון שמבטיח את יציבותן (מנגנון איזון אקטוארי): במקרה בו יש להן עודף התחייבויות על נכסים - יש הפחתה רוחבית של כל זכויות העמיתים, במקרה ההפוך, בו יש עודף נכסים על התחייבויות – זכויות העמיתים עולות.

 

כשעמית מצטרף לקרן פנסיה הוא מבצע מספר בחירות: הראשון, בחירת מסלול הביטוח. ניתן לבחור מסלול בו הביטוח רחב יותר, ואז פחות כסף מופנה לחיסכון, או להיפך. ניתן גם לוותר על חלק מהביטוחים: למשל למי שאין בן זוג או ילדים, ניתן לוותר על ביטוח השארים.

 

הבחירה השנייה היא רמת הסיכון בה יתנהלו השקעות הכספים. חלק מהכסף מושקע באג"ח מיועדות מבטיחות תשואה (בשיעור עולה על פי גיל), אבל מרבית החיסכון מתנהל בשוק ההון. לגבי חלק זה ניתן לבחור את רמת הסיכון של החיסכון. אם לא תבחרי כלום, החיסכון ייכנס להשקעה ברמת סיכון מותאמת גיל, שתלך ותהפוך לסולידית יותר ככל שתתקרבי לפרישה.

 

דמי הניהול בקרן הפנסיה הם עד 0.5% מהצבירה בתוספת של עד 6% מההפקדה, אולם סכום זה גבוה מאוד ויש חלופות רבות זולות יותר, בין מכח הצעות במקומות עבודה גדולים, או דרך קרנות ברירת מחדל שנבחרו במכרז של המדינה, שמציעות דמי ניהול ארטרקטיביים הרבה יותר.

 

המוצר השני הוא ביטוח המנהלים: לצד קרנות הפנסיה ניתן לחסוך בביטוחי מנהלים – הבנויים כחוזה אישי בין חברת הביטוח לבין החוסך. כלומר, אין למצב העמיתים האחרים השפעה על זכויות החוסך, והם לא יופחתו או יגדלו בהתאם להתחייבויות חברת הביטוח. בעבר היו לביטוחי המנהלים יתרונות רבים כמו הגנה של הקצבה מהתארכות תוחלת החיים (מקדם מובטח), אך דבר זה לא קיים עוד. מבחינת בחירת מסלולי ביטוח ומסלולי השקעה – עמיתים בביטוחי מנהלים צריכים לקבל החלטות כמו עמיתי קרנות הפנסיה. ככלל, דמי הניהול בביטוחי המנהלים יהיו יקרים יותר מאשר בקרנות הפנסיה. אלו ההבדלים העיקריים בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים, אך ישנם עוד הבדלים כאלו ואחרים בין המוצרים (ביטוחי המנהלים לא נהנים מאג"ח מיועדות, בנוסף הביטוחים עצמם בביטוחי המנהלים – חיים ואבדן כושר עבודה – יכולים לכלול כיסויים אחרים, רחבים ויקרים יותר, מאשר בקרנות הפנסיה).

 

המוצר השלישי הוא קופת גמל, שהיא גם כן מוצר לחיסכון פנסיוני, אולם בניגוד לקרן פנסיה וביטוח המנהלים – הביטוחים הם לא חלק מהמוצר, ויש לרכוש אותם כתוספת, בנפרד. זה לעתים יוצר סרבול תפעולי, לכן קופת גמל הפכה להיות מוצר חיסכון פחות אטרקטיבי בשנים האחרונות. שימו לב לכך שקופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני – כלומר הכספים יהיו נזילים רק בעת פרישה וניתנים למשיכה כקצבה, בעוד שקיים מוצר שנקרא "קופת גמל להשקעה", בו הכספים נזילים תמיד, אך הוא לא נהנה מהטבות המס מהם נהנים מוצרי החיסכון הפנסיוני. מבחינת מסלולי ההשקעה – גם כאן החוסך בוחר את המסלול עם ההצטרפות לקופה.

 

5) מה השיקולים שצרכים להנחות בבחירה? הבחירה הראשונה היא באיזה מהמכשירים לחסוך, כאשר כיום, לאחר ביטול המקדם המובטח, קרן הפנסיה מעניקה את התמורה הטובה ביותר ביחס לדמי הניהול. על השאלה האם עדיף לחסוך בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים קיימנו דיון מצולם מעמיק וארוך בקבוצת הפייסבוק "הקורונה והכיס", מוזמנות לצפות.

 

6) לאחר בחירת המכשיר – כדאי לבחור במנהל הקרן/הקופה/הפוליסה האטרקטיבי ביותר. לשם כך בוחנים קריטריונים כמו דמי ניהול ותשואות לטווח ארוך – על פני לפחות שלוש שנים, ועדיף חמש שנים ומעלה. נתונים על תשואות ודמי ניהול ממוצעים ניתן למצוא באתר משרד האוצר: פנסיהנט – עבור קרנות הפנסיה, ביטוחנט - עבור ביטוחי המנהלים, וגמלנט – עבור קופות הגמל.

 

 

לשאלות נוספות על חיסכון פנסיוני, הפקדות, מיקסום החיסכון והשקעות – מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת ה"קורונה והכיס" של כלכליסט.

x