שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
הכסף

מדרוג: עלייה בסיכון של עסקאות איגוח להלוואות לרכישת רכב

בחברת בדירוג מציינים כי גל הפיטורים והוצאת עובדים לחל"ת גרמו להחזרת כלי רכב רבים לסוכנויות הליסינג. "השלכות לכך עלולות להביא להצפת מלאי הרכבים במשק"

רחלי בינדמן 15:3701.04.20

חברת דירוג האשראי מדרוג פירסמה היום ניתוח על שוק המימון המבנה ובמסגרתו היא מצביעה על הסיכון שבאיגוח ההלוואות לרכישת רכבים.

 

 

בחברת הדירוג מדרוג מצביעים על עלייה משמעותית בסיכון עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת רכבים. עסקאות כאלה מימון ישיר מבצעת באופן שוטף כאשר היא מוכרת הלוואות אלו לגופים מוסדיים.

 

אחת השחקניות המובילות בתחום היא מימון ישיר, מקבוצת צור שמיר שבשליטת משפחת שנידמן. החברה הייתה ערב המשבר בתהליך רוד שו להנפקה בבורסה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.

 

לפי מדרוג, עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת כלי רכב מאופיינות בתשלומים חודשיים נמוכים יחסית, בשיעורי LTV גבוה ומח"מים קצרים יחסית, עלולות להיפגע כתוצאה ממשבר הקורונה. עם זאת, קיומן של בטוחות בעסקה, אשר על פי רוב משך המימוש הוא מהיר יחסית, מהווה נדבך מרכזי אשר ממתן סיכון זה בנוסף לתמיכות הממשלתיות הצפויות, דחייה ופריסה של תשלומים מצד גופי המימון וכן קרנות הביטחון המצויות בעסקה.

 

במדרוג אומרים כי בעקבות המשבר, זמני המימוש של הבטוחות צפויים להיות ארוכים יותר מבעבר. יתר על כן, כתוצאה מפיטורי עובדים והוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, הוחזרו רכבים רבים לסוכנויות הליסינג. השלכות לכך עלולות להביא להצפת מלאי הרכבים במשק, ועל כן לירידה בשווי הרכבים בעת מימושם. כמו כן, ככל שיבוצעו מימושים של הבטוחות (כלי הרכב) צפויה להיות פגיעה משמעותית בשכבות המשניות והנחותות בעסקה.

 

מגרש מכוניות. הרכב הצמוד חוזר לחברה מגרש מכוניות. הרכב הצמוד חוזר לחברה צילום: יריב כץ

 

בדוחות צור שמיר נרשמה התייחסות כללית מאוד להשלכות המשבר על התוצאות הכספיות של מימון ישיר.

 

לפני שבועיים הודיעה מימון ישיר כי תחדל להציע הלוואות לכל מטרה ותמשיך רק את הפעילות של ההלוואות כנגד רכישת רכבים, וזאת עד לתום המשבר. בהתייחסות שמופיעה בביאורים לדוח הכספי של צור שמיר מתייחסת מימון ישיר לפגיעה האפשרית בתיק ההלוואות הקיים שלה שמיועד למימוש (כלומר, למכירה). מימון ישיר נוהגת למכור נתח מתיק ההלוואות שלה לצדדים שלישיים תוך היוון זרם ההכנסות העתידי ממנו ורישום רווח מייד.

 

על רקע התפשטות נגיף הקורונה, חלה עלייה משמעותית בתשואות של אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד. איגרות חוב אלו מהוות עוגן לחישוב שווין ההוגן של הלוואות המיועדות למימוש אשר טרם מומשו במימון ישיר.

 

להערכת מימון ישיר, ייווצר לה הפסד ברבעון הראשון של שנת 2020 כתוצאה מירידת הערך של הלוואות אלו, אשר בסמוך למועד פרסום הדוח, מימון ישיר אינה יכולה להעריכו. הפסד זה עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. למעשה מימון ישיר נמנעת מלנקוב במספר של ההפסד שיווצר לה כתוצאה מפגיעה בשווי תיק ההלוואות.

 

בנוסף, מימון ישיר מעריכה כי התמשכות המשבר והשלכותיו על המשק עלולה לגרום לגידול ברמות סיכון האשראי, קשיי נזילות וירידה אפשרית בצריכה הפרטית, אשר עלולות להוביל לפגיעה ברווחיות החברות במשק ובכללם מימון ישיר. אולם, בשלב זה אין בידי מימון ישיר לאמוד השלכות אלו. מימון ישיר מעריכה כי עקב המשבר האמור, תחול השפעה מהותית בשנת 2020 על תוצאות הפעילות, היקף העמדת ושיווק ההלוואות, זמינות מקורות אשראי והיקף התמורה כתוצאה מעסקאות מכירת התיקים שלה.

 

לצורך צמצום הפגיעה בתוצאות הפעילות, הקטינה מימון ישיר את היקף העבודה של מרבית עובדיה ל-70% משרה וכן היא עובדת על יישומה של תוכנית התייעלות לצורך קיצוץ בהוצאות הקבועות, לצד הירידה הצפויה בהוצאות המשתנות, עקב הצפי להפחתת היקף ההלוואות המועמדות.

 

עם זאת, אין ביכולתה של מימון ישיר להעריך את היקף ההשפעות האמורות לעיל, בסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים. כאמור, אין ביכולת מימון ישיר להעריך את היקף הפגיעה בהכנסותיה ורווחיה, או את הפגיעה בעסקיה בטווח הבינוני-ארוך. עם זאת, להערכת מימון ישיר, לא צפויה פגיעה ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה באופן סדיר

רוצים לדעת מה מגיע לכם? לחצו כאן למדריך הזכויות המלא

x