$
הכסף

עוד הקלות בדרך: מבוטח יוכל להודיע על השבתת רכב ולקבל הנחה

עפ"י הצעת רשות שוק ההון, דרך האתר המקוון של חברת הביטוח ניתן יהיה לקבל מידע בנוגע לקיומו של כיסוי ביטוחי כולל פירוט לגבי מגבלות או הרחבות הכלולות בפוליסה

רחלי בינדמן 14:3520.02.20

רשות שוק ההון מבצעת הקלות נוספות בביטוח רכב. לאחר שפרסמה השבוע כי תחייב את חברות הביטוח להפיק תעודת ביטוח דיגיטלית למבוטח שיבקש, הודיעה הרשות כי תעמיד לציבור מאגר מידע מקוון לצורך בדיקת קיומו של ביטוח ועיון בפוליסה.

 

ברגע שהטיוטה תהפוך להוראה מחייבת, דרך האתר המקוון של חברת הביטוח ניתן יהיה לקבל מידע בנוגע לקיומו של כיסוי ביטוחי כולל פירוט לגבי מגבלות או הרחבות הכלולות בפוליסה. בנוסף, לראשונה בתחום ביטוחי החובה, מבוטח יוכל להודיע לחברת הביטוח על השבתת הרכב לתקופה של 30 יום או יותר, ולקבל, הוזלה במחיר הביטוח.

 

 צילום: pixabay

 

הטיוטה קובעת גם כי חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה במקרים של אי חידוש רשיון נהיגה מסיבות טכניות. בשל חוסר אחידות בהתנהלות של חברות ביטוח בכל הנוגע להצמדת סכומי ההחזר של הפרמיה למדד בעת ביטול הפוליסה, הרשות קבעה הסדר מיטיב עם המבוטחים לפיו הצמדה למדד תחול בכל המקרים של ביטול הביטוח על ידי מבוטח.

x