$
הכסף

בלעדי ל"כלכליסט": האוצר דורש מגופי הפנסיה הסברים על השכר לבכירים

המפקח על שוק ההון שיגר לבתי ההשקעות ולחברות הביטוח שאלונים, שבהם הוא דורש לקבל מידע מפורט על אופן תגמול המנהלים. במוקד: 10 בעלי השכר הגבוה בכל גוף

רחלי בינדמן 06:5805.12.11

משרד האוצר מחדש חזית ישנה מול גופי הפנסיה ובודק את מדיניות השכר בהם. ל"כלכליסט" נודע כי המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון פרופ' עודד שריג עורך ביקורת בקרב בתי ההשקעות וחברות הביטוח, כדי לוודא עמידה בחוזר שפרסם ב־2009 ונכנס לתוקף בתחילת 2011. בחוזר זה נדרשו הגופים לגבש

מדיניות תגמול לנושאי המשרה שלהם, המבוססת על ביצועים ארוכי טווח.

 

לידי "כלכליסט" הגיע שאלון שהופץ בקרב בתי ההשקעות, הכולל דרישה למידע מפורט ביותר בכל הנוגע לתגמול בכירים הפעילים בתחום החיסכון ארוך הטווח - קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. כותרת השאלון הנה "מדיניות תגמול נושאי משרה ומנהלים בכירים", והוא נפתח בפנייה הבאה: "בהמשך לפרסום חוזר מדיניות תגמול נושאי משרה ובמטרה לבחון את אופן יישומו, נבקשכם להעביר לעיוננו את החומרים המבוקשים". לאחר מכן מפורטת רשימת דרישות מן הגופים, לצד שאלות שעליהן הם נדרשים להשיב עד אמצע דצמבר.

 

מטרת המהלך של המפקח שריג היא למנוע תופעה שהשתרשה בשנים שקדמו למשבר הפיננסי של 2008, כאשר מנהלי ההשקעות תוגמלו על בסיס ביצועים קצרי טווח, באופן שתמרץ אותם לקחת סיכונים על חשבון החוסכים. בדברי ההסבר לחוזר מ־2009, ציין המפקח על הביטוח דאז ידין ענתבי, כי "לאור המשבר הפיננסי העולמי עלתה החשיבות של קביעת הסדרי תגמול הולמים, שיעודדו ביצועים לטווח ארוך". הוא הוסיף, כי "חשוב שמבנה התגמול יושתת על קריטריונים נוספים מלבד גובה הרווחים או היקפי הפרמיות, למשל קריטריונים הבוחנים באיזו רמת סיכון הושג הרווח, עד כמה היקפי הפרמיות משקפים רווחיות מתמשכת ופרמטרים איכותיים וכמותיים נוספים".

 

הכלל המנחה של החוזר היה שהתגמול יתבסס על ביצועי השקעות של שלוש שנים לפחות. בדיקת מודל התגמול מתחדדת יותר בעידן שבו עולה השאלה אם דמי הניהול בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה מוצדקים לנוכח התשואות שמשיגים הגופים הללו לעמיתים שלהם. באחרונה, אגב, פרסם בנק ישראל מחקר שהצביע על כך שחוסכים בקופות הגמל בוחרים להעביר כספים לקופות מתחרות על סמך ביצועיהן בטווח הקצר, אף שמדובר במכשיר לחיסכון ארוך טווח.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x