$
בורסת ת"א

שטראוס מבקשת לתגמל את המנכ"ל באופציות בשווי 5.77 מיליון שקל

בחודש הבא יצביעו בעלי המניות על הענקת 400 אלף מניות החברה לטובת גיורא בר דעה, במחיר מימוש של 14.42 שקל למניה; בידי המנכ"ל יהיו לאחר אישור האסיפה כ-922 אלף אופציות; עוד קודם למהלך, הסתכם התגמול של בר דעה ב-2019 ב-7.5 מיליון שקל, מתוכם 2.4 מיליון שקל בתשלום מבוסס מניות

נורית קדוש 15:0620.08.20

שטראוס מעוניינת שבאסיפה השנתית שתתקיים בחודש הבא, יאשרו בעלי המניות תגמול הוני למנכ"ל גיורא בר דעה שיכלול 400 אלף מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 14.42 שקל למניה.

 

מדובר בהענקת חבילת אופציות לבר דעה בהיקף של 5.77 מיליון שקל, במסגרת תכנית האופציות לעובדים בכירים בקבוצה ובהמשך להחלטת האסיפה הכללית שהתקיימה לפני שנתיים - ובמסגרתה אושרו תנאי העסקתו של בר דעה והוענקו לו כבר אז 353 אלף אופציות.

 

 

גיורא בר דעה, מנכ"ל שטראוס גיורא בר דעה, מנכ"ל שטראוס צילום: תומי הרפז

 

באותו מועד נקבע כי תיבחן הקצאת אופציות נוספת בחלוף שנתיים. בחודש הקרוב צפויה להבשיל המנה הראשונה מתוך שלוש של ההקצאה הקודמת, וכן 160 אלף אופציות שהוענקו לבר דעה במרץ 2017.

 

את האופציות הנוכחיות, יוכל בר דעה לממש בשתי מנות, כשהראשונה בעוד שנתיים והשניה בשנה שלאחריה.

 

בידי בר דעה יהיו לאחר אישור האסיפה כ-922 אלף אופציות, המהוות 0.76% מהאחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות הצבעה בחברה, בהנחה של דילול מלא, בנטרול מניות רדומות. עוד קודם למהלך, הסתכם התגמול של בר דעה ב-2019 ב-7.5 מיליון שקל, מתוכם 2.4 מיליון שקל בתשלום מבוסס מניות.

 

את הרבעון השני חתמה שטראוס עם ירידה של 6.5% בהכנסות ל-1.94 מיליארד שקל. הירידה נרשמה בעיקר ממגזר שטראוס קפה ונבעה מנסיגה של הריאל אל מול השקל וממגזר המטבלים והממרחים שספג ירידה במכירות בארה"ב בשל משבר הקורונה. השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בירידה של 164 מיליון שקל מתוכם כ-138 מיליון שקל נבעו מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל.

 

ירידה בהוצאות המיסים שקוזז בירידה ברווח התפעולי, עזרו לשטראוס לסיים את הרבעון עם עלייה של 10% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם ב-135 מיליון שקל.

x