$
בורסת ת"א

רגע לפני מגבלות הרגולציה: מחטף האופציות של גלעד ואלשטיין בחברה לישראל

ב־12 בדצמבר ייכנס לתוקף התיקון לשכר הבכירים. ב־11 בדצמבר תתכנס האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לישראל, ואלה יתבקשו לאשר הענקת אופציות בעלות של 21 מיליון שקל למנכ"ל וליו"ר החברה לישראל

רועי ברגמן 20:4227.11.12

כניסתו הקרובה לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות - או בשמו המוכר תיקון שכר הבכירים - הצליח ככל הנראה להלחיץ את בכירי החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר. היום (ג') הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית לאישור הארכת כהונתם של הדירקטורים ובהם היו"ר אמיר אלשטיין, כמו גם אישור תוכנית האופציות החדשה של החברה. התזמון של האסיפה, ב־11 בדצמבר, נופל בצירוף מקרים יום אחד לפני כניסת תיקון שכר הבכירים לתוקף.

 

תיקון שכר הבכירים, שאושר בכנסת לפני שלושה שבועות, קובע כללים מנחים לתגמול בכירים בחברות ציבוריות ונועד לרסן את חגיגת השכר של השנים האחרונות. בין היתר, קובע החוק כי על החברות למנות ועדת תגמול מתוך הדירקטוריון, שתהיה בלתי תלויה ושתפקידה להמליץ על מדיניות התגמול של החברה, כמו גם על אישורן של עסקאות מול נושאי משרה ובכללם בעל השליטה.

 

כמו כן, על החברות לקבוע מדיניות תגמול ולהביאה לאישור האסיפה הכללית אחת לשלוש שנים לפחות. הדירקטוריון רשאי לקבוע מדיניות גם אם האסיפה מתנגדת לה, אך החוק מתווה את השיקולים שצריכים להיות מובאים בחשבון בקביעתה.

 

עוד קובע התיקון מנגנון שמקנה משקל לעמדת האסיפה הכללית באישור תנאי התגמול מראש. לאסיפה תהיה עמדה מחייבת ויובטח שקולם של בעלי מניות המיעוט יישמע. באישור שכר מנכ"ל, גם אם הוא נכלל במסגרת מדיניות התגמול, נדרש אישור האסיפה הכללית שכולל רוב מבעלי מניות המיעוט.

 

היום, כאמור, במקביל לפרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי, הוציאה החברה לישראל את הזימון לאסיפת בעלי מניות לאישור מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה, שבהם גם עידן עופר, לכהונה נוספת. במסגרת האסיפה יתבקשו בעלי המניות לאשר את הארכת כהונתו של אמיר אלשטיין כיו"ר החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד סיום העסקתו המקורי, שחל ביולי 2013. חשוב לציין, שמאחר שלאלשטיין תקופת הודעה מוקדמת בת שישה חודשים, חידוש הסכם העסקתו צריך להיקבע לפני תחילת השנה הבאה, ולפיכך הוא צריך לעלות לאישור האסיפה בחודש דצמבר.

 

במסגרת הארכת כהונתו, תנאי השכר הבסיסיים של אלשטיין לא צפויים להשתנות והוא יזכה לתקופת הודעה מוקדמת בת שישה חודשים, כמו גם תקופת הסתגלות, גם היא בת שישה חודשים. דירקטוריון החברה יוכל גם לתגמל את אלשטיין במענק פרישה, אם יראה זאת לנכון ובהיקף שימצא לנכון.

 

אמיר אלשטיין מימין וניר גלעד אמיר אלשטיין מימין וניר גלעד צילום: אביגיל עוזי

 

השינוי המהותי בתנאי העסקתו של אלשטיין מגיע מתוכנית האופציות לבכירי החברה, שאותה אישר דירקטוריון החברה לישראל שלשום. במסגרת התוכנית תוענק לאלשטיין חבילה של 35 אלף אופציות למניות החברה. נהנה נוסף מן התוכנית החדשה הוא מנכ"ל החברה לישראל ניר גלעד, שיזכה גם הוא לחבילה של 35 אלף אופציות. סמנכ"ל הכספים אבישר פז יקבל 18.8 אלף אופציות.

 

מחיר המימוש של האופציות נקבע על 2,500 שקל למניה, בדומה למחיר הסגירה של המניה בבורסה אתמול ונמוך ממחירן היום (המניה עלתה היום ב־4%), כך שהן יינתנו לבכירים כשהן כבר "בתוך הכסף". האופציות יינתנו בשתי מנות ויהיו ניתנים למימוש בשתי תקופות.

 

על פי הערכת החברה לישראל, עלות שכרם של אלשטיין וגלעד תעמוד בשנה הקרובה על כ־15.5 מיליון שקל כל אחד, לא כולל המענק השנתי, אם יוענק. מרבית הסכום מבוסס על האופציות החדשות שעלותן נאמדת ב־10.5 מיליון שקל.

 

גלעד נחשב לאחד משיאני השכר במשק בשנים האחרונות בזכות חבילת האופציות הנאה שקיבל. בשנה שעברה עמדה עלות שכרו של גלעד על 21 מיליון שקל, מתוכם 13.6 מיליון שקל בתשלום מבוסס אופציות.

 

מהחברה לישראל לא נמסרה תגובה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x