$
פרסום ושיווק

רשות התחרות: זול יותר לקנות בסופרמרקטים בפריפריה

מבדיקה שביצעה הרשות בין השנים 2018-2016, במסגרתה נערך מעקב אחר מחיר סל הכולל 20 אלף מוצרים, מחירי המזון בפריפריה נמוכים ב-2.5% בממוצע מהמחירים במרכז; בנוסף, ככל שמתרחקים מהמרכז, כך המחירים נמוכים יותר

נורית קדוש 14:0219.05.20

מחירי המזון בפריפריה נמוכים ב-2.5% בממוצע מהמחירים במרכז; בנוסף, ככל שמתרחקים מהמרכז, כך המחירים נמוכים יותר. כך עולה מתוצאות בדיקה של פערי מחירים ברשתות קמעונאות המזון בין הפריפריה למרכז, שערכה רשות התחרות.

 

הרשות ערכה בדיקה מקיפה הכוללת כ-580 סניפי סופרמרקט המופעלים על ידי 9 רשתות שיווק מזון. הבדיקה התייחסה לשנים 2016 עד אמצע 2018, ובמסגרתה נערך מעקב אחר סל של עשרים אלף מוצרים.

 

  צילום: עמית שעל

 

הבדיקה מצאה, כי המקור לפערי המחירים אינו הרכבים שונים של סלי קניות בפריפריה ובמרכז, או נוכחות של רשתות שונות באזורים השונים, רשתות דיסקאונט בפריפריה אל מול רשתות שכונתיות במרכז. בנוסף נמצא כי הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה יותר בפריפריה אף היא אינה הגורם למחירים הנמוכים יותר בפריפריה ביחס למרכז.

 

פילוח אזורי הארץ לפי רמה חברתית-כלכלית העלה כי המחירים הנמוכים בממוצע בפריפריה נרשמים בעיקר בישובים שתושביהם ברמה כלכלית בינונית – ולאו דווקא בישובים העניים או העשירים באזורים אלו, שם המחירים דומים למרכז.

 

בבדיקה נמצא עוד כי רמת התחרות בענף קמעונאות המזון באזור המרכז גבוהה יותר וגורמת להורדת המחירים. כלומר, רמת התחרות הגבוהה יותר במרכז מרסנת את פער המחירים, ויש לשער שאילולא כן פערי המחירים בין המרכז לבין הפריפריה היו גדולים אף יותר.

 

גורם שהוצע כבעל השפעה פוטנציאלית על פערי המחירים בין הפריפריה למרכז הוא שונות בעלויות התפעוליות בין האזורים. התוצאות שהוצגו מצביעות על כך שמידת הנכונות של הצרכנים לשלם ורמת התחרות באזורים, אינן מסבירות במלואן את פער המחירים הממוצע שזוהה בין הפריפריה למרכז. על כן, ייתכן בהחלט כי חלק מהפער נובע מהשונות בעלויות התפעוליות, ובפרט מעלויות נמוכות יותר בפריפריה לעומת במרכז, בעיקר עלויות נדל"ן.

 

בדיקת ההשפעה של הבדלים בעלויות התפעוליות על שונות המחירים בין הפריפריה למרכז לא נכללה בבדיקה הנוכחית.

x