$
פרסום ושיווק

רשות התחרות: "לא נאפשר לרשתות לפעול במשותף מול הקניונים"

400 רשתות מסחר התאגדו לפעול במשותף מול הממשלה והקניונים, ובין השאר קראו להימנע מתשלומי שכירות. רשות התחרות: "חשש להסדר כובל". הרשתות: "אנו פועלים לפי חוק"

אורנה יפת 14:1208.04.20

רשות התחרות לא תאפשר לרשתות הקמעונאות לפעול במשותף במטרה לקבוע מדיניות משותפת לפעולה אל מול הקניונים ומרכזי המסחר. כך עולה ממכתב ששלחה הרשות להתאגדות רשתות המסחר.

400 רשתות האופנה וקמעונאות התאגדו בשבועות האחרונים ושכרו את שירותיו של עו"ד מתן מרידור המתמחה בהגבלים עסקיים. הרשתות נפגשות לצורך גיבוש דרך פעולה אחידה אל מול הממשלה ובעלי הנכסים.

חנויות סגורות בקניון. הקמעונאים דורשים הקלה בשכירות חנויות סגורות בקניון. הקמעונאים דורשים הקלה בשכירות צילום: שאול גולן

 

כעת, מזהירה רשות התחרות כי הקריאה המשותפת של הקמעונאים שלא לשלם שכר דירה ודמי ניהול לקניונים עלולה להוות הסדר כובל אסור.

 

במכתב שהפנתה הרשות להתאגדות רשתות האופנה והמסחר כותב עו"ד מוטי כץ, ראש צוות ברשות התחרות, כי נוכח הפסקת מרבית הפעילות בקניונים הודיעו נציגי ההתאגדות לבעלי מרכזי המסחר כי רבים מחברי ההתאגדות לא יוכלו לשלם לבעלי המרכזים את דמי השכירות ודמי הניהול. "מהמידע שהתקבל ברשות עולה על פני הדברים כי פעילות ההתאגדות בימים האחרונים כללה גם קריאות של נציגי ההתאגדות לחברי ההתאגדות להימנע מתשלום שכר דירה ודמי ניהול וקריאות לגבש מדיניות אחידה בדבר חידוש הסכמי השכירות ותנאיהם", כתב כץ.

 

לדבריו, "לכאורה קריאות כאמור עלולות לעלות כדי המלצה או קביעה, ישירה או משתמעת, לחברי ההתאגדות העלולה למנוע או להפחית את התחרות בין חברי ההתאגדות. אנו מוצאים לנכון להביא לתשומת לבכם כי המלצה או קביעה כאמור עלולה לעלות כדי קביעה או המלצה על קו פעולה של איגוד עסקי, לפי הוראות סעיף 5 לחוק התחרות הכלכלית, ומשכך גם לכדי הסדר כובל אסור".

 

לבסוף מציינים ברשות התחרות "אנו ממליצים להתאגדות לכלכל צעדיה העתידיים בהתאם לאמור לעיל, ובהתאם לכללים שבגילוי דעת. אין במכתבנו זה כדי לגרוע מסמכויות הממונה על התחרות והרשות בעניין זה ובכלל".

 

 

מהתאגדות רשתות האופנה והמסחר נמסר בתגובה: "אנו פועלים על פי חוק ותחת ליווי משפטי צמוד. ללא קשר, חלק ניכר מבעלי הנכסים, הקניונים והמרכזים המסחריים, אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה".

x