$
פרסום ושיווק

קרע בערוץ ‭:10‬ מילצ'ן נגד לאודר

נציג מטעם חברה של ארנון מילצ'ן שלח מכתב לרשות השנייה עם בקשה לבדוק את אופן ההחזקה בערוץ על־ידי אזרח זר: "חשש כי החברה של לאודר מחזיקה בערוץ בשיעורים גבוהים מהמותר בחוק ומכוונת את פעילות התאגיד"; נציג לאודר: "אין שחר לטענות"

רז שכניק, "ידיעות אחרונות" 09:5530.05.13

קרע עמוק בין שניים מבעלי המניות בערוץ 10, רונלד לאודר וארנון מילצ'ן. ל"ידיעות אחרונות" נודע כי מטעמו של מילצ'ן נשלחה פנייה לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בבקשה לבחון את סוגיית ההחזקה בערוץ, שתוקפת את לאודר. מדובר במהלך נדיר וחריג בשוק הטלוויזיה בישראל, כשבעל מניות אחד מתלונן על בעל מניות בערוץ ולמעשה מעלה סימני שאלה לגבי האופן שבו מתנהל הערוץ.

 

את המכתב שלח עו"ד ליאור פורת ממשרד גורניצקי ושות‬ המייצג את חברת מונרכי של מילצ'ן, השותף בערוץ, אל יו"ר הרשות השנייה, ד"ר אילן אבישר. את רוח הדברים אפשר להבין כבר בפתיחת המסמך. "בהתאם להוראות החוק", כותב עו"ד פורת, "על הערוץ לעמוד במספר תנאי כשירות על מנת שיהא זכאי לקבל זיכיון ולהחזיק בו, בהם התנאי לפיו היכולת לכוון את פעילות הערוץ תהא בידי מי שהינו אזרח ישראל ותושב ישראל, כמו גם התנאי לפיו אדם אחד לא יחזיק ביותר מ-51 אחוז בסוג כלשהו של אמצעי שליטה בערוץ".

 

ארנון מילצ'ן ארנון מילצ'ן צילום: שלום בר טל

 

בהמשך עובר פורת למתקפה חזיתית נגד לאודר: "דא עקא, למונרכי נודע כי הלכה למעשה חברת דונה (של לאודר – ר"ש) מחזיקה בשיעורים גבוהים מאלה המותרים לפי חוק ומכוונת את פעילות התאגיד, הגם שלמיטב ידיעת מונרכי דונה או בעל השליטה בה (כלומר לאודר – ר"ש) אינם תושבי ישראל. חשש זה התעורר אצל מונרכי בין השאר נוכח נסיבות

שהגיעו לאחרונה לידיעתה. ראשית, מידיעות שונות שפורסמו לאחרונה עולה כי חלק ניכר מפעילויותיו העסקיות של הערוץ מובלות בידי דונה או בעל השליטה בה או מי מטעמם. שנית, מזה זמן הזרמות הכספים לערוץ מבוצעת בידי דונה בלבד אולם לערוץ נמסרות הודעות שלפיהן יש 'לזקוף' חלק מההזרמות לזכותה של מרחב (של יוסי מימן – ר"ש‭,(‬ באופן המעיד לכאורה על שיתוף פעולה בין שתי חברות אלה, לכל הפחות ביחס למימון הערוץ אם לא מעבר לכך".

 

כאן עובר נציגו של מילצ'ן להעלות תהיות לגבי פעילות הערוץ: "בנסיבות אלה עולה החשש שמא הופרו חלילה המגבלות או איזו מהן והדבר עלול להשפיע לרעה על הערוץ ועל זכיונו. למונרכי בכשירותה הכפולה – כבעלת מניות ונושה גם יחד – יש עניין כי הערוץ ינוהל לפי דין וכי ההדורים ייושרו ללא דיחוי, לבעל תפגענה זכויותיה. על הרשות השנייה לבחון את אופן ההחזקה בערוץ ולתת הוראות מתאימות על מנת למנוע חלילה נזקקים כתוצאה מכך. פנייה תמציתית זו לא נועדה למצות את הסוגיה כי אם להאיר את פני הרשות שלדידה של מונרכי מחייבות בדיקה ראויה‭."‬

 

מקורבים למילצ'ן אומרים כי גם לאודר וגם מימן הביעו באחרונה אי נוחות מעסקאות בעלי עניין שמתרחשות באתר נענע 10 השייך לערוץ (50%) וללאודר (50%). לדוגמה, סיכום על העברת תוכן חינם מערוץ 10 לנענע 10, וההעברה המתוכננת של חברת החדשות לבניין JCS בנווה אילן במקום לבניין חברת ג.ג בנווה אילן.

 

רון לאודר רון לאודר צילום: עמית שעל

 

יו"ר ערוץ ‭,10‬ אבי בלשניקוב, נציגו של לאודר, מסר בתגובה: "כיו"ר הדירקטוריון, אינני מתכוון להיכנס לנושאים הנמצאים בשיג ושיח בין בעלי המניות. לעניין הטענות בדבר החריגה מהמגבלות, אין להן שחר".

 

דוברת הרשות השנייה, מיטל שגב, מסרה בתגובה: "לפני ימים ספורים הגיעה לרשות השנייה פניית אחד מבעלי העניין בערוץ 10 בעניין אופן הובלת הפעילות העסקית של הערוץ. לצורך בחינת הנושא, התבקשו הפונים על ידי היועצת המשפטית של הרשות לבסס את פנייתם בנתו־נים עובדתיים, ובנוסף לכך הפנייה הועברה להתייחסות הערוץ לצורך השלמת הבדיקה. עם קבלת הנתונים תסיים הרשות את בחינת הטענות בעניין זה".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x