סגור

גם הבנקים בישראל נכנסים לרשימת המעקב השלילית של פיץ'

יומיים לאחר שהודיעה על הכנסת ישראל לרשימת מעקב שלילית, בפיץ' החליטו להכניס לרשימה גם את הבנקים - צעד שעלול לייקר את עלות גיוס ההון של הגופים בסקטור. במערכת הבנקאית טוענים שמדובר במהלך צפוי בשל אי-הודאות במשק הישראלי וכי מדובר בצעד מתון יחסית

סוכנות הדירוג פיץ' הודיעה בסוף השבוע על הכנסת דירוג הבנקים בישראל לרשימת מעקב שלילית (Rating Watch Negative). ההודעה מגיעה בהמשך להחלטתה של פיץ' בשבוע שעבר (ג') להכניס את דירוג האשראי של מדינת ישראל לרשימת מעקב שלילית, על רקע חשש לעוצמת ההשפעה של מלחמת "חרבות ברזל" על הכלכלה הישראלית.
הכנסה לרשימת מעקב אינה הורדת דירוג בפועל, אלא החלטה של סוכנות דירוג לבצע מעקב טרם הורדת דירוג או הורדת תחזית דירוג ולבחון לתקופה של מספר חודשים את השלכותיו של אירוע מסוים על הגוף המדורג. בפיץ' מציינים שהורדת דירוג האשראי של הבנקים, שעומד כיום על A, צפויה להתבצע רק אם יוחלט להוריד את דירוג האשראי של ישראל.
הכנסה לרשימת מעקב היא אירוע חריג שלא קרה בישראל מזה שנים. למעשה, מאז דירוגה הראשון של ישראל על-ידי סוכנויות דירוג האשראי ב-1988, דירוג האשראי של ישראל, ובאופן תואם גם של הבנקים, נמצא במגמת העלייה מתמשכת ומעולם לא ירד.
ההחלטה של פיץ' להכניס גם את הבנקים לרשימת המעקב השלילית נובעת כאמור מהחשש של ההשפעת המצב המקרו-כלכלי על יציבותם ולא מהתנהלות הבנקים עצמם. במערכת הבנקאית וכן בבנק ישראל רואים זאת כצעד טכני הנגזר ישירות מההחלטה על הכנסתה של ישראל לרשימת המעקב. עם זאת, בסוכנות הדירוג מודי'ס הודיעו גם כן בשבוע שעבר על הכנסת ישראל לרשימת מעקב, אך לא קיבלו החלטה דומה על דירוג הבנקים בישראל.
ההודעה של סוכנות הדירוג מתייחסת לארבעת הבנקים שמדורגים על ידה: לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ודיסקונט. דירוג אשראי של הבנקים מתייחס לא רק ליכולת לפרוע הלוואות ארוכות-טווח, אלא גם ליכולת של המדינה לסייע לבנקים בעת משבר, ובפיץ' החליטו להכניס גם סעיף זה לרשימת המעקב השלילית.
פיץ' מדגישה כי ההחלטה להכניס גם את סעיף התמיכה הממשלתית תחת מעקב אינה נובעת מחשש שמדינת ישראל לא תהיה מוכנה לסייע לבנקים אם אלה ייקלעו למשבר, אלא מחשש ליכולתה של המדינה לסייע לבנקים אם היא עצמה תיקלע למשבר כלכלי עמוק. מעבר לסעיף הנ"ל וכן לפירעון הלוואות קצרות וארוכות טווח בכלל הבנקים, בפיץ' הכניסו לרשימת המעקב סדרת אג"ח דולרי של לאומי ודיסקונט.
דירוג אשראי משקף את חוסנה הכלכלי של חברה או מדינה, ומנבא את הסבירות שאותה חברה או מדינה תשלם את חובותיה. לכן, הורדת דירוג מקשה על גיוס ההון ומייקרת אותו, כאשר גם ההחלטה להכניס לרשימת מעקב שלילית עלולה להשפיע, גם אם בעוצמה נמוכה מהורדת הדירוג עצמו.
בבנק ישראל ובמערכת הבנקאית ציפו להחלטה של פיץ' - כאמור בעקבות הודעתה המוקדמת על דירוג האשראי של ישראל. במערכת הבנקאית מעריכים שההשפעה במקרה הנוכחי תהיה מוגבלת וזאת משני טעמים: ראשית, מדובר במהלך מתבקש שהשוק ציפה לו, זאת בשל רמת אי-הודאות הגדולה על היקף המלחמה. בנוסף, הכנסה לרשימת מעקב שלילי היא פעולה מתונה ביחס להורדה של תחזית דירוג.