סגור

קבוצת רימון חתמה על הסכם עם מי איילון בסכום של 230 מיליון שקל

רימון השלימה לאחרונה הנפקה ראשונית לבורסה במסגרתה גייסה 250 מיליון שקל לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל; הפרויקט עם מי איילון יכלול הפעלת מערכות אגירה, אספקה מכירה, והולכה של מי השקיה בהיקף של מעל 20 מיליון מ"ק בשנה

קבוצת רימון, שנמצאת בבעלות התאגיד הקיבוצי גרנות ויוסי אלמלם (מייסד ומנכ"ל החברה), חתמה על הסכם להקמת אגודה משותפת לניהול ותפעול פרויקט מי איילון בכ-230 מיליון שקל. הפרויקט יכלול הפעלת מערכות אגירה, אספקה מכירה, והולכה של מי השקיה בהיקף של מעל 20 מיליון מ"ק בשנה וכן הקמת תשתיות השבת קולחין של מי אילון.


במסגרת ההסכם, תוקם אגודה שתוחזק על ידי מי איילון (מי איילון אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ) וקבוצת רימון (רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ) בחלקים שווים, והאגודה תעסוק בהפעלת מערכות אגירה, אספקה מכירה, והולכה של מי השקיה ותפעל להקמה של מפעלי השבה של מי אילון לקולחין ממט"ש איילון. היקף אספקת הקולחין הצפויה בשנים הקרובות הינה מעל 20 מיליון מ"ק בשנה. האגודה תהיה בעלת זכות שימוש ותפעול בלעדית על כל נכסי מי איילון ופעילות התפעול וההקמה של הפרויקט תבוצע באמצעותה.

1 צפייה בגלריה
מנכ"ל קבוצת רימון יוסי אלמלם
מנכ"ל קבוצת רימון יוסי אלמלם
מנכ"ל קבוצת רימון יוסי אלמלם
(דוד מוסקוביץ)

היקף פעילות ההקמה הכולל בשנים הקרובות מוערך בכ-230 מיליון שקל, מתוכו כ-70% יועמד כמענק על ידי רשות המים וזאת בהתאם לנוהל סיוע הרשות הממשלתית למים ולביוב שמאפשר מימון כזה. נכון למועד ההודעה, רשות המים הוציאה כתבי התחייבות למי אילון למענקים בהיקף של כ-55 מיליון שקל, ויתרת המימון, בשיעור של כ- 30% יועמד על ידי רימון. הוצאתם לפועל של הפרויקטים האמורים כפופה בין היתר לקבלת אישורים שונים לרבות מענקי רשות המים.
קבוצת רימון מספקת מעל 40 מיליון מ"ק בשנה והייתה מעורבת בהקמה, ניהול ותפעול של עשרות מתקנים לאספקה וטיפול במים בישראל ובחו"ל, והיא הבעלים של 10 ישויות ואגודות מים לאספקת מי שתיה, מי קולחין ומי תהליך למגוון לקוחות מוניציפאליים, תעשייתיים וחקלאיים. בתחום השבת הקולחין בו ישראל הינה מובילה עולמית עם השבה של למעלה מ- 90% מהקולחין, רימון נחשבת לחברה הפרטית המובילה בתחום זה בארץ.
קבוצת התשתיות והאנרגיה רימון שלאחרונה השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניות במסגרתה גייסה 250 מיליון שקל לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל. הקבוצה נוסדה בשנת 1997, והיא ספקית המים הפרטית הגדולה בישראל. לרימון ארבעה מגזרי פעילות: תשתיות ישראל, תשתיות חו"ל, יזמות מים ויזמות אנרגיה. בעלי השליטה בחברה הם: גרנות, התאגיד הקיבוצי הגדול במדינה הכולל 41 קיבוצים שותפים; ויוסי אלמלם, שהינו מייסד ומנכ"ל החברה מאז הקמתה. החברה השלימה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב בשנת 2021.
יוסי אלמלם, מנכ"ל קבוצת רימון: "אנו רואים בהסכם עם מי איילון פוטנציאל עסקי משמעותי כחלק מהרחבת פעילותינו בתחום יזמות המים. תחום המים בישראל מתפתח במהירות נוכח הצרכים ההולכים וגדלים, ואנו פועלים באינטנסיביות ובמקצועיות לבסס את מעמדנו כחברה מובילה בתחום המים בכלל ובהשבת קולחין בפרט, כחלק מפעילותינו הרחבה בתחומי התשתיות השונים".