סגור

צחי נחמיאס נכנס לראשונה לרשימת הגורמים הריכוזיים במשק

הקבוצה של נחמיאס שרכשה את דסק"ש מאדוארדו אלשטיין נכנסה במקומו גם לרשימת הגורמים הריכוזיים והתאגידים הריאליים המשמעותיים; כך קבעה ועדת הריכוזיות בעדכון הנוכחי; המשמעות - הרגולטורים יבחנו שיקולי ריכוזיות בכל בקשת רישיון או זיכיון עתידית שיגיש נחמיאס והחברות שבשליטתו; הוועדה הודיעה גם על התרחבותם של רמי לוי, אלי עזור, אלקטרה ושפיר

החלפת משמרות: חילופי הבעלות על דיסקונט השקעות (דסק"ש) בשנה החולפת, הביאו לכך שהרוכש ובעל השליטה החדש בחברת האחזקות צחי נחמיאס נכנס במקומו של בעל השליטה הקודם אדוארדו אלשטיין לראשונה למה שמוגדר כ"רשימת הגורמים הריכוזיים" ו"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים במשק".


כך החליטה הוועדה לצמצום הריכוזיות עת פרסמה עדכון של התאגידים ברשימות אלו, בהתאם לחוק הריכוזיות, בעקבות שינויים שחלו מאז העדכון האחרון בחודש מרץ.
במסגרת העדכון התבצעו כמה שינויים. כאמור אלשטיין והתאגידים שבשליטתו נגרעו מרשימת הגורמים הריכוזיים ומרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לאחר שחדל מלשלוט בדסק"ש. מנגד, קבוצת מגה אור של צחי נחמיאס נוספה לרשימה בשל מחזור מכירות ואשראי שעלו על הרף הקובע של 5.98 מיליארד שקל, בעקבות רכישת השליטה בחברה מאלשטיין, וגם נחמיאס עצמו נכלל ברשימת הגורמים הריכוזיים.

1 צפייה בגלריה
מוסף שבועי 30.1.20 צחי נחמיאס  מגה אור
מוסף שבועי 30.1.20 צחי נחמיאס  מגה אור
צחי נחמיאס
(צילום: ורד פיצ׳רסקי)

בנוסף, מציינת הוועדה, קבוצת אלקטרה שבשליטת האחים מיכאל ודני זלקינד, התרחבה גם היא בעקבות רכישת מניות דסק"ש "בהיקף שעולה כדי דבוקת שליטה", לשון ההודעה. "מחזור המכירות הקובע של הקבוצה לאחר הרכישה הוא מהגבוהים מבין התאגידים הריאליים המשמעותיים וכעת היא נחשבת תאגיד ריאלי משמעותי גם בשל האשראי הקובע שלה שחצה גם הוא את רף ה-5.98 מיליארד".
גורם נוסף שלפי החלטת הוועדה נכנס לראשונה לרשימת הגורמים הריכוזיים במשק היא קבוצת כאף, בשל שליטתה (במשותף עם קבוצת שפיר) ברכבת הקלה בירושלים - תחום תשתית חיונית.
גם השותפה בפרויקט קבוצת שפיר שבשליטת האחים שפירא הוגדרה כגורם ריכוזי בשל "החזקה של יותר ממחצית מתחום התשתית החיונית מסילות ברזל מקומיות, בשל שליטתה במשותף ברכבת הקלה בירושלים".
כבר במרץ 2021 נקבע כי קבוצת שפיר היא גורם ריכוזי בשל החזקה של למעלה מ-10 זכויות בארבעה תחומי תשתית חיוניים, ובהם: חיפושי נפט וגז טבעי, פצלי שמן, חציבת חצץ, גיר, דולומיט ואגרגט, חלוקת גז טבעי וכבישים. בה בעת, קבוצת אשטרום, כך קבעה הוועדה, מצטמצמת, לאחר שחדלה מלהפעיל את הרכבת הקלה בירושלים, וכעת היא נחשבת גורם ריכוזי רק בשל האשראי הקובע שלה שחוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי.
עוד קבעה הוועדה בעדכון הנוכחי שקבוצת רמי לוי, שכבר הוכרזה כגורם ריכוזי בשל מחזור המכירות הקובע שלה, שחוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי, מתרחבת – וזאת בעקבות רכישת חברת התעופה ישראייר.
כך גם קבוצת אלי עזור, שכבר הוכרזה כגורם ריכוזי בשל החזקתה בגורמים בעלי השפעה בתחום השידורים והעיתונות הכתובה (ג'רוזלם פוסט, מעריב, צ'רלטון, רדיו ללא הפסקה ועוד) מתרחבת בעקבות רכישת אתר וואלה ותאגידים נוספים הקשורים לוואלה, אשר נגרעו מהמוכרת, קבוצת בזק.
מנגד, ציינה הוועדה כי קבוצת לן בלווטניק, שהיא גורם ריכוזי בשל שליטתה ביותר ממחצית מהפעילות במחצבים גבס, גיר למלט וחרסית למלט ובשל שליטתה ברשת (ערוץ 13), מצטמצמת בעקבות מכירת RGE וקבוצת החברות שבשליטתה למשפחת רקנאטי.
עוד ציינו הוועדה כי נגרעו, התווספו, וסווגו אחרת תאגידים ויחידים בקבוצות שונות, לאור שינויים שהתרחשו בקבוצות אלו. "כך למשל, חברה מקבוצת חברת החשמל נגרעה מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל סיווגה כפיננסית", לשון הודעת הוועדה, שבה חברים מ"מ ראש רשות התחרות מיכל כהן, מנכ"ל משרד האוצר רמי בלינקוב ונציג מטעם המועצה הלאומית לכלכלה.
לדברי הוועדה, "המשמעות של הופעת תאגיד ברשימת הגורמים הריכוזיים היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימה, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ בוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים".