סגור

פוקס ברבעון שיא עם הכנסות של מיליארד שקל; תגדיל משמעותית את שיעור הדיבידנד

הקבוצה נהנתה ממכירות חזקות בתחום הספורט ברבעון השני - במיוחד אצל נייקי ופוטלוקר, שהכנסותיהן היוו שליש מההכנסות הכוללות של הקבוצה; שיא רבעוני לקבוצה גם ברווח הנקי, עם 100 מיליון שקל; כל רווחי המחצית הראשונה של השנה, 154 מיליון שקל, יחולקו כדיבידנד למשקיעים

פוקס מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השני ומודיעה על חלוקת דיבידנד של 154.3 מיליון שקל – המהווה 100% מהרווח הנקי למחצית הראשונה של השנה. זאת בנוסף לדיבידנד בגובה 77.7 מיליון שקל שחילקה הקבוצה במרץ 2021. פוקס משנה את מדיניות חלוקת הדיבידנדים, והחל מסוף שנת 2021 תחלק לפחות 75% מהרווח הנקי השנתי, אחת לשנה, במקום 50% מהרווח שמחולק כיום לבעלי המניות.


הכנסות קבוצת הקמעונאות, המנוהלת על ידי הראל ויזל, עלו ב-57.3% ברבעון השני ל-996 מיליון שקל. מכירות ללין, שאוחדה לראשונה לתוצאות ברבעון הרביעי אשתקד, תרמו לשורת ההכנסות, וכך גם עלייה בשטחי המסחר (בעיקר בחנויות פוטלוקר ונייקי) והאטה במכירות אשתקד בשל הסגרים מאמצע מרץ עד תחילת מאי.

1 צפייה בגלריה
הראל ויזל פוקס רשת אופנה 26.8.20
הראל ויזל פוקס רשת אופנה 26.8.20
הראל ויזל, בעל השליטה בקבוצת פוקס
(צילום: יובל חן, דימה טליאנסקי)

המכירות בחנויות הזהות של הקבוצה עלו בתחום האופנה ואופנת הבית ל-405 מיליון שקל, לעומת 400 מיליון שקל ברבעון השני של 2019. מכירות ללין בחנויות הזהות צמחו ל-47.3 מיליון שקל, לעומת 43.7 מיליון, ובתחום הספורט צמחו המכירות בחנויות הזהות ל-106.8 מיליון שקל, לעומת 88.6 מיליון שקל ברבעון שני 2019.
המכירות בחנויות הזהות לתקופה שבין 7 במאי עד 30 ביוני 2021 (בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2020) קטנו במגזרי האופנה ואופנת הבית ב-16.8%, בללין קטנו ב-4%, ובתחום הספורט קטנו ב-13.2%. זאת בעקבות מכירות מוגברות לאחר הסגר הראשון בשנת 2020 וביקושים גבוהים בשל סגירת החנויות לתקופה ממושכת.
בתחום האופנה ואופנת הבית עלו הכנסות פוקס ב-33.2% ועמדו על 476 מיליון שקל ברבעון השני. פוקס הצליחה להגדיל את הרווח הגולמי במגזר האופנה ב-41.2% ברבעון השני בשל ירידה בעלויות הרכש, היחלשות הדולר וצמצום הנחות בנקודות המכירה. אלה התקזזו עם עלייה במחירי ההובלה הימית מסין.
מכירות ללין עלו ברבעון ב-34.4% והסתכמו ב-61.4 מיליון שקל בעקבות ההאטה במכירות ברבעון שני 2020 בשל הסגרים. הרווח הגולמי בללין עמד על 43 מיליון שקל – עלייה של 37.3%.
תחום הספורט, מנוע הצמיחה המניב של קבוצת פוקס, ממשיך להוכיח כי האסטרטגיה של הקבוצה להיכנס לתחום עם הרשתות והמותגים הבינלאומיים פוטלוקר ונייקי היתה נכונה. הכנסות רשתות הספורט הכפילו את עצמן ברבעון השני ל-246.8 מיליון שקל, והרווח הגולמי זינק ב-98% ל-122.8 מיליון שקל. אתמול פורסמו נתוני הרבעון של ריטיילורס, החברה המאגדת את פעילות הספורט בקבוצת פוקס, כשהמכירות ברבעון השני של 2021 זינקו ב-92.8% - ל-240.9 מיליון שקל.
כמו כן קבוצת פוקס מציגה עלייה של 62% ברווח הגולמי. ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי ב-623 מיליון שקל, המהווה 62.6% מהמכירות, וזאת בהשוואה לרבעון השני אשתקד, שבו עמד הרווח על 384.3 מיליון שקל, המהווה 60.7% מהמכירות.
הוצאות השכר של הנהלת ללין והחזרת עובדי הקבוצה מחל"ת הזניקו ברבעון הנוכחי את הוצאות ההנהלה וכלליות ב-85% ל-17 מיליון שקל.
פוקס מציגה רווח תפעולי של 173 מיליון שקל - עלייה של 37% לעומת התקופה מקבילה אשתקד, אך שיעורו מהמכירות ירד ב-2.5% ל-17.4% מהמכירות, לעומת 19.9% ברבעון השני ב-2020.
הקבוצה רשמה הוצאות מימון בגובה של 25 מיליון שקל, לעומת 9 מיליון שקל ברבעון המקביל, שנבעו מהוצאות מימון בגין חכירה בגובה 13.3 ממיליון שקל, שערוך יתרות מט"ח והוצאות ריבית על הלוואות. פוקס סיימה את הרבעון עם עלייה של 21.3% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם ב-99.8 מיליון שקל.