סגור
רון אבידן מנכ"ל אזורים
רון אבידן מנכ"ל אזורים (צילום: יאיר שגיא)

מנכ"ל אזורים: "מקבלי ההחלטות צריכים להבין שאנחנו הולכים למשבר מאוד עמוק"

רון אבידן: "הביקוש לדירות זמינות עם ממ"ד קפץ דרמטית, אנחנו גם מקבלים פניות מקהילות בצפון אמריקה - הם רוצים דירות בארץ כביטוח ליום סגריר"; החברה מכרה 9 דירות בלבד מאז תחילת אוקטובר - מול 40 דירות בממוצע בחודש בימי שגרה, אך הציגה תוצאות טובות לרבעון השלישי, עם הכפלה בהכנסות וגידול של 22% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל

חברת הנדל"ן למגורים מכרה מתחילת אוקטובר 9 דירות בהיקף של כ-20 מיליון שקל, נתון חלש מאד למחצית הרבעון הרביעי. מדובר בהיקף מכירות נמוך מאד ביחס לימי שגרה - ממוצע המכירות של החברה עמד קודם לכן על כ-40 דירות לחודש.
הירידה נובעת בעיקר מהעובדה שבשבועיים הראשונים למלחמה כל אתרי המכירות של החברה היו סגורים. עד לסוף הרבעון נותרו עוד כ-5 שבועות - גם אם החברה תעלה את היקף המכירות סביר להניח שלא תצליח לצמצם את הפער ביחס לממוצע.
במסגרת הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי, אזורים מפרטת בהרחבה על השפעות המלחמה הצפויות על החברה ועל הענף בכלל. החשיפה השלילית שמזהה אזורים לכלל הענף היא ביכולת להשלמת הפרויקטים ולעמידה בלוחות הזמנים שלהם התחייבו מול הלקוחות.
זאת בעיקר בשל בעיית זמינות של חומרי גלם וכוח האדם, וכן עלייה במחירים. חשיפה נוספת נוגעת לחוסן הפיננסי של קבלנים וספקים בענף, להאטת קצב הליכי התכנון והאישור של פרויקטים, בעיקר מצד הרשויות. זאת לצד חשש מקיטון או הגבלה של האשראי לענף מצד המערכת הבנקאית, והעלאת הדרישות ותנאי הסף לקבלת מימון וליכולות להחזיר חובות.
כל אלה, לצד הסיכונים מצד הביקוש, עלולים לדברי החברה לגרום למשבר דיור חמור. בהקשר של המחסור בפועלים כותבים בחברה כי הימשכות המלחמה עלולה "להוביל לפגיעה משמעותית ברציפת התפקודית של חברות בנייה שעלולה להביא לקריסה של חברות ביצוע, לעיכובים בהתחלות בנייה של דירות חדשות, לקיטון בהיצע יחידות דיור ובעקבות כך לעליית מחירי הדיור".
בה בעת, המנכ"ל רון אבידן אמר בשיחה שנערכה לאחר פרסום הדוחות שקריסת קבלנים, גם אם תתרחש, תהיה בשוליים. לגבי הפרויקטים של אזורים נכתב כי החברה עובדת עם חברות הבניה הגדולות בענף ועם מספר גדול של חברות, כך שמבחינתה היא לא תלויה בחברה מסוימת, ולכן מעריכה כי בשלב זה לא קיים סיכון להפסקת העבודות בפרויקטים בשל בעיות פיננסיות או קריסה של אחד הקבלנים.
החברה מציינת כי החל מהמחצית השניה של השנה, כלומר עוד בטרם החלה המלחמה, חלה האטה משמעותית בביקושים ליח"ד בהשוואה לשנים האחרונות, בעיקר ברקע לעליית הריבית ולמחירי הדירות הגבוהים. לדברי אבידן, "היה לנו ברור שהביקוש לדירות עם ממ"ד יקפוץ דרמטית. חוסר הביטחון של דיירים בדירות ללא ממ"ד עלה ופגשנו לקוחות שמחפשים דירות עם ממ"ד ומועד מסירה קרוב.
לגבי תושבי חוץ, אנחנו מקבלים פניות מקהילות בצפון אמריקה ובקנדה. זה מובהק, הם רוצים דירות בארץ כביטוח ליום סגריר והשמים מתקדרים שם, אלה לא סיפורים. מפלס הפחד הפעם שונה באופן דרמטי מהמבצעים הקודמים, ולנו בחברה יש אפשרות לתת מענה ללקוחות האלה בזכות המגוון שיש לנו".
אבידן ביקש להעביר מסר אל מקבלי ההחלטות: "הם צריכים להבין שאנחנו הולכים למשבר מאד עמוק. למשל בהתחדשות העירונית, אם לא יזרזו תהליכים שקשורים לתב"עות ולרישוי בניה כדי לזרז את היכולת שלנו להוציא דירות מוכנות כמה שיותר מהר יהיה כאן משבר מטורף. חברות קטנות ובינוניות לא יצאו עם פרויקטים חדשים כשרמת חוסר הודאות היא כ"כ גדולה". אבידן ציין עוד כי יש צריך לקחת בחשבון את העובדה שאנשים מורגלים בחזרה מהירה לשגרה, וזה עשוי להשפיע בעתיד כשהביקושים יעלו מחדש והלקוחות לא ייפגשו בהיצע זמין. "כושר ההתאוששות של העם הזה הוא המהיר ביותר בעולם. יש לנו יכולת לעבור ממצב ספיגה למצב נורמלי במהירות אפס", אמר אבידן.
אזורים מסכמת את הרבעון השלישי עם מכירה של 113 יחידות דיור ב-321 מיליון שקל, לעומת מכירה של 126 יח"ד בהיקף כספי של 307 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות הסתכמו ב-430 מיליון שקל לעומת 214 מיליון שקל ברבעון המקביל.
את תקופת הדוח סיימה חברת הנדל"ן למגורים עם עלייה ברווח הנקי ל-38 מיליון שקל, מול 31 מיליון שקל במקביל. את הרבעון סיימו באזורים עם יתרה לשיווק של כ-1,126 יחידות דיור בפרויקטים מגוונים ובפיזור גיאוגרפי שלתפיסתה מבטיחים את המשך המכירות על אף התקופה המאתגרת הנוכחית.
לצד העליה בהכנסות, החברה הגדילה את הוצאות הפרסום והשיווק ב-7 מיליון שקל ל- 28 מיליון שקל ברבעון. עליית הריבית דחפה כלפי מעלה גם את גם הוצאות המימון, ל-66 מיליון שקל, לעומת 49 מיליון ברבעון המקביל.