סגור
משרדים גב ים דרום בהרצליה
משרדים של החברה בת גב ים בההרצליה (יובל חן)

עיכוב פרויקטים בתכנון גובה מחיר מנכסים ובניין: מחקה 600 מיליון שקל בדוחות

ההפחתה בוצעה בשל דיונים מול רשות ני"ע בשל ירידה בשווי האחזקה בחברה הבת גב ים, הפועלת בעיקר בסקטור ההייטק - שהחליטה לדחות בשנה עד שלוש שנים התחלות בנייה בפרויקטים בתכנון; בעקבות המחיקה סיימה נכסים ובניין את הרבעון עם הפסד של 593 מיליון שקל

חברת נכסים ובניין, בה בעלי המניות הגדולים הם צחי נחמיאס והאחים זלקינד, ביצעה הפחתת מוניטין של 599 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי. זאת בשל ירידה בשווי האחזקה בחברה הבת גב ים, זרוע הפעילות העיקרית שלה בתחום הנדל"ן.
בעקבות המחיקה סיימה נכסים ובניין את הרבעון בהפסד כבד של 593 מיליון שקל (למרות ההפסד המניה עולה היום ביותר מ-10% בבורסה בת"א - לפי הערכות בזכות פיזור הערפל סביב הפסדי החברה ברבעון, וכן בשל המומנטום החיובי בבעלת השליטה דסק"ש שהודיעה על מגעים ראשוניים למכירת סלקום.
נכסים ובניין מחזיקה ב-82.6% ממניות גב ים לאחר שמכרה 4% מהמניות לכלל ביטוח בתחילת החודש בעיסקה שעדיין לא הושלמה. הההחלטה על ההפחתה התקבלה בשיחות שקיימה החברה עם רשות ני"ע בעניין.
גב ים משכירה נתח מהותי מהנכסים שלה לתעשיית ההייטק, כך שההחלטה חושפת את ההשפעה העמוקה של משבר הנדל"ן והריבית הגבוהה על חברות השכרת המשרדים. זאת מאחר שגב ים, בנתח מהותי מפעילות המשרדים שלה, היא משכירה אותם לחברות ההייטק הגדולות ולחברות נוספות.
נכסים ובניין מציינת כי ההפחתה לירידת ערך מוניטין בוצעה לנוכח ההחלטה של גב ים לדחות את מועדם של תחילת חלק מהפרויקטים שלה שבתכנון, לתקופות של שנה עד שלוש שנים.
ההפחתה בוצעה על בסיס חוות דעת חיצונית שהזמינה נכסים ובניין מחברת שווי הוגן - לאחר ההפחתה עומד שווי האחזקה של גב ים בספרי נכסים ובניין על 3.78 מיליארד שקל.
השווי המאזני הכולל של גב ים בספרי נכסים ובניין עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-6.9 מיליארד שקל , לעומת 4.9 מיליארד שקל שהוא השווי שוק של אחזקותיה נכון לאתמול. המוניטין הגבוה בספרי נכסים ובניין נקבע בעקבות רכישת מניותיו של אהרון פרנקל בגב ים (37%) ביוני 2022 תמורת 3 מיליארד שקל.