סגור
מטה סלקום נתניה
מטה סלקום בנתניה (אוראל כהן)

דסק"ש מודיעה: אנו במגעים למכירת השליטה בסלקום

חברת האחזקות שבשליטת צחי נחמיאס והאחים זלקינד מדגישה כי המגעים שהיא מנהלת מול גופים שונים נמצאים בשלבים ראשוניים. במקביל הודיעה דסק"ש כי לנוכח המו"מ, היא משעה את הצעת הרכש שהגישה לאג"ח שלה

דיסקונט השקעות (דסק"ש) מנהלת מגעים למכירת השליטה בחברת הסלולר סלקום, מול מספר גופים. חברת האחזקות שהודיעה על המגעים הערב (ג') בדיווח לבורסה בת"א, נשלטת על ידי מגה אור של צחי נחמיאס ואלקו של האחים מייקי ודני זלקינד.
"המגעים נמצאים בשלבים ראשוניים בלבד ותנאי ומבנה העסקה לא סוכמו בין הצדדים ואין וודאות שהמגעים יתקדמו לקראת חתימה", מציינת דסק"ש.
בדיווח מציינת עוד החברה כי בשל הסיכוי שאחת ההצעות תתגבש לכדי מזכר הבנות לא מחייב למכירת האחזקות, היא משעה את הצעת הרכש שהגישה לאגרות החוב של דסק"ש.
דסק"ש הודיעה ב-5 בנובמבר, כלומר לפני כשלושה שבועות, כי היא בוחנת הנפקת סדרת אג"ח חדשה שתכלול שעבוד למניות סלקום שבידיה.
חברת האחזקות ציינה אז כי ההצעה מופנית למחזיקי שלוש סדרות האג"ח שלה, ו', י' ו-יא', שימירו את החוב לסדרה החדשה. דסק"ש נמצאת בימים אלה במצב מאתגר בשל החוב שלה למחזיקים.