סגור

ירידה ברווחי רבוע נדל"ן - מנהלת מו"מ להשכרת 3,000 מ"ר נוספים בקניון TLV

הוצאות המימון חתכו את רווחי החברה, שבשליטת מוטי בן משה, ברבעון הראשון ל-45.6 מיליון שקל; דמי השכירות נטו בכלל נכסי החברה עלו ב-9% ל-82 מיליון שקל. השכירות בקניון TLV עלתה ל-357 שקל למ"ר, לעומת 318 שקל למ"ר ברבעון המקביל ב-2021

ריבוע כחול נדל"ן של קבוצת רבוע כחול סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 45.6 מיליון שקל, ירידה של 17.5% לעמת הרבעון המקביל ב-2021, שבו עמד הרווח על 55.4 מיליון שקל.
הירידה נרשמה למרות עלייה משמעותית בהכנסות החברה מ-82 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-105 מיליון שקל ברבעון הנוכחי בעקבות עלייה בהכנסות המרכזים המסחריים של החברה וחניון גבעון בתל אביב - שניהם היו סגורים בתקופת הקורונה.
הוצאות מימון שגדלו ל-67 מיליון שקל לעומת 22 מיליון שקל ברבעון המקביל הביאו לירידה האמורה בשורת הרווח, על אף הצמיחה בהכנסות. העלייה בהוצאות המימון יוחסה בדו"ח לגידול בהוצאות הפרשי הצמדה בגין איגרות חוב לעומת התקופה המקבילה.
דמי השכירות נטו ברבעון הראשון, נתון ה-NOI (המדד המשמעותי לפעילות חברת נדל"ן מניב), הסתכמו ב-82 מיליון שקל, צמיחה של כ-9% לעומת NOI של 75 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021.
1 צפייה בגלריה
מוטי בן משה מגזין 100 המשפיעים
מוטי בן משה מגזין 100 המשפיעים
מוטי בן משה, בעל השליטה ויו"ר רבוע נדל"ן
(צילום: אוראל כהן)

רבוע כחול נדל"ן פועלת בתחום הנדל"ן המניב, שבו היא משכירה בין היתר סופרמרקטים לקבוצת מגה, שבבעלות האחים זלקינד. רבוע מחזיקה גם זרוע של נדל"ן למגורים. היקף הנדל"ן המניב של הקבוצה הוא 114 נכסים בשיעור תפוסה ממוצע של 86% ובשטח של 418 אלף מ"ר.
שווי קניון TLV ממשיך לעמוד בספרי החברה על 1.719 מיליארד שקל, ושיעורי התפוסה בו עמדו בסוף הרבעון על 82%. דמי השכירות עלו ל-357 שקל למ"ר לעומת 318 שקל למ"ר ברבעון המקביל ב-2021. מתחילת שנת 2022 נחתמו 16 הסכמי שכירות, תוספות והארכות להסכמי השכירות, ומזכרי הבנות בנוגע לשטח כולל של כ-2,500 מ"ר בשכר דירה ממוצע של כ-360 שקל למ"ר. החברה נמצאת במו"מ להשכרה של כ-3,000 מטר נוספים בקניון.
דיווח מעניין של החברה נוגע למתחם עירוב שימושים ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב, שבו שותפה רבוע ב-50% - מתחם שכולל שני מגדלים שיוקמו ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב. בפרויקט 390 דירות (מתוכן 60 דירות של דיור בר השגה שמיועד להשכרה) וכן משרדים, שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של כ-30 אלף מ"ר. החברה ציינה כי נחתמו 200 הסכמי מכר דירות, ועשר דירות נמצאות בתהליכי רכישה בשלבים שונים.
מיקי זיסמן, מנכ"ל החברה: "במהלך הרבעון הראשון של 2022 - בעקבות המשך הצמיחה בהכנסות משכירות, שיפור בתוצאות המרכזים המסחריים וטיוב מבנה החוב - הצלחנו להגדיל את ה-FFO בשיעור משמעותי של21%, למרות עלייה משמעותית בהוצאות המימון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון הראשון השנה גייסה החברה חוב של כמיליארד שקל בריבית ממוצעת שלילית. כל אלה מעניקים לחברה גמישות פיננסית מרבית וממצבים אותה בנקודה נוחה להמשך הצמיחה, בהתאם לתחזיות שהצגנו עם פרסום התוצאות לשנת 2021".