סגור

הוצאות הפיתוח והמימון העבירו את דוראל להפסד

חברת האנרגיה המתחדשת סיימה את המחצית הראשונה של 2021 עם הפסד של 6.1 מיליון שקל מול רווח של 18.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה; לפי תחזיות דוראל, ההספק הכולל של הנכסים המניבים שלה צפוי לגדול פי 12 עד 2024

דוראל אנרגיה מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 12 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 5.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021, ורווח כולל של 21 מיליון שקל בשנת 2020 כולה.


בסיכום המחצית הראשונה רשמה חברת האנרגיה המתחדשת הפסד כולל של 6.1 מיליון שקל, זאת לעומת רווח כולל של 18.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020. החברה ייחסה את המעבר להפסד בשורה התחתונה להוצאות מימון שאינן בליבת הפעילות ולעלייה בהוצאות ההנהלה והכלליות, לנוכח הצמיחה והפיתוח העסקי המואץ.
הכנסות ברבעון הסתכמו ב-15.3 מיליון שקל מול 4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. הצמיחה מיוחסת לעלייה בהכנסות ממתן שירותי הקמה.
כמו כן, ברבעון נרשמה עלייה של כ-24.6% בהכנסות תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל, ואלה הסתכמו ב-22.4 מיליון שקל לעומת 18 מיליון שקל ברבעון המקביל.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-8.2 מיליון שקל (וב-7.5 מיליון שקל ברבעון הקודם). כלל ההוצאות הסתכמו ב-19.6 מיליון שקל.
דוראל היא חברה יזמית בתחום האנרגיה המתחדשת ותשתיות סביבתיות, הפועלת משנת 2007 ונסחרת בבורסה לני"ע בת"א. בתחילת החודש השלימה החברה בהצלחה גיוס של כ-360 מיליון שקל בהנפקת אג"ח.
לפי החברה, הספק הנכסים המניבים שלה צפוי לגדול פי 12 עד שנת 2024, מ-158 מגה-ואט ל-1,923 מגה וואט, כאשר חלק החברה מוערך ב-902 מגה-ואט. פרויקטים אלו מצויים היום בשלבים שונים של הקמה.
ה-EBITDA של תאגידי הפרויקטים ברבעון צמח בכ-20.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-20.5 מיליון שקל
לדוראל פעילות מניבה בשיתוף יותר מ-200 קיבוצים ובעלי קרקעות ברחבי הארץ. נכון ליוני 2021, ההספק הכולל של המערכות המניבות שבבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, עמד על 91.5 מגה-ואט. בנוסף, קיימות מערכות נוספות שלצורך הפעלתן המסחרית ה"רשמית" נדרשות פעולות טכניות ופרוצדורליות בעיקרן, בהספק של כ-67 מגה-ואט.

1 צפייה בגלריה
 יקי נוימן מנכ"ל דוראל אנרגיה
 יקי נוימן מנכ"ל דוראל אנרגיה
יקי נוימן ,מנכ"ל דוראל אנרגיה
(צילום: אוראל כהן)

למועד הדו"ח, בבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, פרויקטים בשלבים שלקראת הקמה או חתימת הסכמים בהספק כולל של כ-1,765 מגה-ואט; פרויקטים בשלבי פיתוח מתקדם בהספק כולל של כ-582 מגה-ואט; פרויקטים בשלבי ייזום בהספק כולל של כ-4,060 מגה-ואט.
דוראל הודיעה הבוקר כי היא מרחיבה את פעילותה לייצור מימן ירוק ממתקנים פוטו-וולטאיים ומטורבינות רוח. המתקנים ישמשו בשלב זה, בין היתר, לאגירת אנרגיה, למפעלי תעשייה ותחבורה ולשימושים נוספים בעתיד. בנוסף, תבחן דוראל השקעות סינרגטיות בחברות המפתחות טכנולוגיה בתחום זה.
להערכת החברה, תחום הייצור, האגירה והשינוע של מימן ירוק יהווה מנוע צמיחה חשוב לחברה. זאת, בין היתר, לאור המאמץ העולמי להפחתת פליטות פחמן וגזי חממה ומניעת ההתחממות הגלובלית.
יקי נוימן, מנכ"ל החברה, מסר: "במהלך הרבעון המשיכה דוראל במגמת הגידול והתקדמות בצבר הפרויקטים, לצד איתור, ייזום ומימוש מוצלח של הזדמנויות עסקיות חדשות".