סגור
מיכה קליין  מנכ"ל חברת אפריקה ישראל מגורים
מיכה קליין, מנכ"ל חברת אפריקה ישראל מגורים (צילום: יובל חן)

אפריקה מגורים: המכירות ירדו, המלאי המכור שמר על החברה

במהלך הרבעון השלישי של השנה מכרה החברה 54 דירות לעומת 57 דירות ברבעון הקודם ו-119 ברבעון המקביל אשתקד; בחברה סיימו את הרבעון עם עלייה בהכנסות ממכירת דירות בזכות הכרה בהכנסות על דירות שנמכרו; המנכ"ל: "הגענו לתקופה זו של אי ודאות בישראל עם איתנות פיננסית גבוהה"

חברת אפריקה ישראל מגורים סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2023 עם מכירה של 54 דירות, ירידה של 54% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד, ושל 5% בהשוואה לרבעון השני השנה.
עם זאת, החברה רשמה בסיומו של הרבעון עלייה של כ-20% ברווח הנקי (בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד) ל-33 מיליון שקל. וצמיחה של 42% בהכנסות ממכירת דירות שהגיעו במהלך הרבעון ל-266 מיליון שקל.
התוצאות החיוביות של אפריקה ברקע לירידה בהיקף המכירות נובעות מהיקף משמעותי של מלאי מכור בפרויקטים שביצועם צפוי להסתיים ב-2025, וגם בפרויקטים שצפויים להסתיים בשנים 2028-2026 חלק גדול מהמלאי מכור.
החברה נהנית מהכרה בהכנסות בהתאם לקצב התקדמות הבנייה, וגם אם יש כעת פגיעה בהכנסות הערכה היא שיהיה לה די זמן לתקן. נכון למועד סיום הרבעון, לחברה פרויקטים בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בהיקף כולל של 2,019 דירות, מתוכן נמכרו 1,288 דירות (כ-64%) בהיקף כספי של כ-3.75 מיליארד שקל. כמו כן, כמחצית מהדירות שנותרו לשיווק הן בפרויקטים בת"א.
ההיקף הכספי של מכירת הדירות ברבעון השלישי עמד על 145 מיליון שקל (כולל מע"מ) ומחיר דירה ממוצע היה 3 מיליון שקל, זאת לעומת מכירות בהיקף 332 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, המשקפים מחיר דירה ממוצע של 2.78 מיליון שקל.
עם זאת, ברבעון הקודם נמכרה דירה ממוצעת ב-3.4 מיליון שקל, כך שמדובר בירידה של כ-11% במחיר הממוצע לדירה. כמו כן, ציינו בחברה כי במהלך הדוח התקבלו 49 בקשות רכישה שטרם הבשילו לחוזה חתום ולכן ההכנסה בהם אינה מוכרת בשלב זה.
נכון ל-30 בספטמבר 2023, לחברה 11 פרויקטים בביצוע בהיקף כולל של 1,407 דירות, מתוכן נמכרו 1,137 דירות (כ-81%) בהיקף כספי של כ-3.38 מיליארד שקל (חלק החברה). לחברה גם שישה פרויקטים בשיווק טרם ביצוע בהיקף כולל של 612 דירות, מתוכן נמכרו עד כה 151 דירות (כ-25%) בהיקף כספי של כ-367 מיליון שקל (חלק החברה).
בחלק הדוח המפרט את השלכות מלחמת חרבות ברזל על החברה ואת ההיערכות אליהם, נכתב כי ניכרת האטה בביקושים לדירות, אך עד כה העיכוב בהתקדמות העבודות אינו מהותי. על מנת לאפשר את קידום ביצוע הפרויקטים, החברה הציבה מיגוניות ושכרה מאבטחים חמושים (בהתאם לדרישת חלק מראשי הרשויות). בנוסף בחברה מעריכים כי ההשפעה על עלויות הביצוע אינה מהותית.
מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים התייחס לדוחות ואמר כי הם הצליחו להגיע לתוצאות חיוביות בדוח וכי לצד קידום הפרויקטים הם פועלים למימוש ההסכם עם כלל (השקעה של 330 מיליון שקל בחברה להתחדשות עירונית של אפריקה).
"הגענו לתקופה זו של אי ודאות בישראל עם איתנות פיננסית גבוהה ויכולת להמשיך בפיתוח הפרויקטים השונים כמתוכנן לצד איתור הזדמנויות עסקיות חדשות. אנו פועלים בימים אלה להשלמת העסקה עם כלל.
"בנוסף, התחלנו בשיווקם של שני פרויקטים חדשים ונתחיל בשיווק של פרויקטים נוספים עוד השנה, בין היתר לאור העלייה בביקוש שאנו מזהים מצד רוכשים בחו"ל מחד, ומאידך מחסור גובר בשוק בדירות זמינות לשיווק".