סגור

רשות ניירות ערך תאסור על תמחור מוקדם של הנפקות

בעקבות גל ההנפקות, הרשות ערכה ביקורת ב-29 מהן, והחליטה בעקבותיה שניתן יהיה לקבל הזמנות מהמוסדיים רק עשרה ימים לאחר פרסום התשקיף

רשות ניירות ערך תאסור על תמחור מוקדם של הנפקות, ותהדק את הפיקוח על החתמים.
הרשות מנסה לעשות סדר בהנפקות בשיטת ההצעה לא אחידה, שתפסו תאוצה בשנתיים האחרונות. הרשות, בראשות ענת גואטה החליטה לאחרונה לבצע ביקורת על ההנפקות בשיטה זו, ובעקבות הביקורת היא קובעת בין היתר כי ניתן יהיה לקבל הזמנות מהמוסדיים רק עשרה ימים לאחר פרסום התשקיף.
1 צפייה בגלריה
בורסה בורסת תל אביב 5
בורסה בורסת תל אביב 5
בורסת תל אביב
(צילום: בלומברג)
בשנתיים וחצי האחרונות שיטת ההצעה הלא אחידה הפכה לשיטת ההנפקה המקובלת בשוק ההון בישראל. הנפקה בשיטה זו מאפשרת לחברה המציעה לבחור מראש את המשקיעים להם היא מוכרת את ניירות הערך שלה ובלבד שמדובר במוסדיים. שיטה זו צברה תאוצה, בשנים 2020-2019, 82% מההנפקות נעשו במנגנון הצעה לא אחידה.
הביקורת של הרשות כללה 29 הנפקות שנערכו בין ינואר 2020 לפברואר 2021. מהבדיקה שבוצעה עלה כי התקבלו הזמנות מחייבות ממשקיעים מוסדיים כבר בשלב הראשוני ועוד בטרם פרסום טיוטת תשקיף לציבור.
בעקבות זאת, עוד טרם תחילת הביקורת, הבהירו ברשות לחתמים כי ניתן לקבל הזמנות לרכישת ניירות ערך במסגרת ההצעה לציבור רק על בסיס טיוטת תשקיף פומבית.
בנוסף, במסגרת הביקורת נמצא שחתמים לא וידאו שתחזיות שנמסרו לגופים המוסדיים יקבל ביטוי בתשקיף.
לכן נקבע כי החתמים נדרשים להבטיח את עיקרון שוויון המידע בין המשקיעים. בנוסף לכך, הרשות גם מתכוונת לבחון צורך ביוזמת תיקון חקיקה לצורך הרחבת תמהיל הגופים המשתתפים בהצעה לא אחידה, כך שגם משקיעים פרטיים יוכלו להשתתף בשלב זה בהנפקה, וכך ליהנות ממחיר אטרקטיבי יותר.