סגור

בדרך לתספורת, לפטרוכימיים אין כסף לשכר דירה

חברת אמות הגישה בקשה לפתיחת הליכים נגד פטרוכימיים, ששוכרת משרד בבית אמות בתל אביב. זאת לאחר שפטרוכימיים לא שילמה סכום של 615 אלף שקל שנפסק נגדה, לאחר שביקשה לשלם 10% מהסכום שפסק בית המשפט וסורבה

כך חולפת תהילת עולם? חברת פטרוכימיים, שבשיאה נסחרה בשווי של 1.5 מיליארד שקל, נסחרת כיום בשווי של 6.6 מיליון שקל בלבד, נדרשת להסדר חוב נוסף ותלויה בהסכמת מחזיקי האג"ח לממן את פעילותה.
בנוסף לכך בקשה למתן צו לפתיחת הליכים שהגישה חברת אמות בסוף השבוע האחרון לבית המשפט המחוזי בתל אביב מגלה שפטרוכימיים לא יכולה לשלם גם את שכר הדירה שלה. הבקשה הוגשה על רקע חוב של 615 אלף שקל של פטרוכימיים לאמות בגין הסכם שכירות למשרדי החברה בבית אמות משפט בתל אביב. פסק דין שניתן באפריל השנה הורה לפטרוכימיים לשלם לאמות 615 אלף שקל.
מהבקשה עולה שמנכ"ל פטרוכימיים, רפי ערד, פנה ב־22 באפריל למנכ"ל אמות, שמעון אבודרהם, כדי לעדכנו כי אין לפטרוכימיים יכולת פיננסית לעמוד בתשלום החוב וביקש לשלם סכום שנמוך מ־10% מהסכום שנפסק. אבודרהם השיב שההצעה אינה מקובלת. החוב של פטרוכימיים לאמות אינו מובטח בשעבוד כלשהו, עובדה שמציבה את החוב הזה בנחיתות בהשוואה לחוב של החברה כלפי מחזיקי האג"ח שלה, שנהנים משעבוד על כל אחזקותיה של פטרוכימיים במניות בזן.
לפני שבוע בדיוק פרסמה פטרוכימיים דיווח שלפיו אם לא יושג מימון לחברה עד סוף חודש מאי, היא תיאלץ להפסיק את פעילותה. פטרוכימיים חייבת לקבל לפחות 250 אלף שקל עד 31 במאי, אחרת לא יהיה בידה של החברה לממן את הוצאותיה השוטפות, לרבות רכישת הארכה של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שתסתיים בעוד שבוע. המבטח הסכים להאריך את הפוליסה לתקופה של שלושה חודשים כנגד תשלום פרמיית ביטוח של 76 אלף שקל. הארכת פוליסת הביטוח כפופה לכך שפטרוכימיים תאשר למבטח כי ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עד סוף אוגוסט.
2 צפייה בגלריה
מוסף שבועי 28.6.18 דיוויד פדרמן בעלים של מכבי תל אביב
מוסף שבועי 28.6.18 דיוויד פדרמן בעלים של מכבי תל אביב
דיוויד פדרמן, מבעלי השליטה בפטרוכימיים
(צילומים:ראובן שוורץ)
כדי לעמוד בדרישת המבטח, פנתה פטרוכימיים לנאמן לאג"ח בבקשה לדחות את מועד תשלום ריבית בסכום של 2.2 מיליון שקל למחזיקי אג"ח סדרה ג' מתחילת יוני ל־1 בספטמבר. לפי לוח הסילוקין המקורי של איגרות החוב, תשלום הריבית היה אמור להיות מבוצע בסוף 2020, אולם לנוכח היעדר היכולת של פטרוכימיים לעמוד בהתחייבויותיה מועד התשלום נדחה תחילה לפברואר, לאחר מכן לאפריל ולבסוף ליוני. היום עומדת על הפרק הצעה לדחייה רביעית של תשלום הריבית, וההצבעה של מחזיקי אג"ח סדרה ג' בנדון תתקיים ביום שלישי השבוע. כדי שפטרוכימיים תוכל לאשר למבטח שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עד סוף אוגוסט, נדרשת גם החלטה של מחזיקי אג"ח סדרה ח' שלא יעמידו את החוב כלפיהם לפירעון מידי.
המקרה של פטרוכימיים חריג בהשוואה למקובל בחברות חדלות פירעון. לא זאת בלבד שפטרוכימיים לא עומדת בהתחייבויות שלה כלפי מחזיקי האג"ח, אלא שהאחרונים מממנים את פעילותה השוטפת. המצב המיוחד הזה הוא פרי הסדר החוב הקודם של פטרוכימיים, שאושר ב־2015. בנספח מימון הוצאות החברה שצורף להסדר נקבע שמחזיקי האג"ח יעבירו מדי שנה 500 אלף שקל למימון פעילות החברה, ובעלי השליטה ישלימו את היתרה הנדרשת. בתחילת השנה בעלי השליטה ביטלו את הסכם המימון. בתגובה לכך גם מחזיקי האג"ח לא העבירו את חלקם לחברה.
מחר מחזיקי האג"ח יכריעו בין שתי אפשרויות: אם לאשר לפטרוכימיים ליטול הלוואה של 750 אלף שקל כנגד שיעבוד מניות בזן המשועבדות למחזיקי האג"ח של החברה (פטרוכימיים מחזיקה 15% מבזן); או לאשר ולהורות לנאמן לשחרר מניות בזן משועבדות ולהעבירן לחברה לצורך מכירתן לשם כיסוי הוצאותיה.
אספות מחזיקי האג"ח שיתקיימו בשבוע הבא ‑ לדחיית תשלום הריבית לסדרה ג', לאי העמדת סדרה ח' לפירעון מידי ולמימון פעילות החברה ‑ יתקיימו על רקע מגעים להסדר חוב חדש בפטרוכימיים. נכון להיום, החוב של פטרוכימיים כלפי מחזיקי איגרות החוב שלה מסתכם ב־1.55 מיליארד שקל, בעוד שווי השוק של מניות בזן שבבעלות החברה ומשועבדות למחזיקים עומד על כ־470 מיליון שקל. מכאן שנכון להיום היחס בין שווי הביטחונות להיקף החוב עומד על כ־30%, מה שגוזר "תספורת" של 70% למחזיקי האג"ח.
בפברואר השנה פרסמה פטרוכימיים מתווה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, שעיקריו הם תיקון לוח הסילוקין, כך שהריבית והקרן של כל הסדרות ייפרעו בתשלום אחד בסוף 2023. לאחר מכן, בתחילת חודש מרץ, מחזיקי האג"ח אישרו את ההחלטה למנות את אדוארד קלר לחבר יחיד בנציגות המשותפת, וגיבשו מתווה משלהם להסדר חוב, אולם טרם גיבשו דעה לגבי ההסדר המוצע על ידי החברה או בנוגע לטיוטה שהוצעה על ידי הנציגות. בשלב זה לא ידוע על אילו עקרונות יושתת הסדר החוב הבא של פטרוכימיים, אבל דבר אחד ברור ‑ מחזיקי האג"ח בונים על עלייה בשווי השוק של מניות בזן המשועבדות לטובתם, בשאיפה שאלו יוכלו לכסות חלק משמעותי יותר מהחוב כלפיהם. אחרי שאיבדה 58% מערכה ב־2020, מתחילת השנה עלתה מניית בזן ב־30% והחזירה מעט אופטימיות לבעלי המניות שלה, ובייחוד למחזיקי האג"ח של פטרוכימיים.
דבר נוסף שמעורר תקוות בקרב מחזיקי האג"ח של פטרוכימיים הוא ועדת המנכ"לים בנושא פיתוח וקידום מפרץ חיפה, שב־26 באפריל פרסמה טיוטת המלצות שכוללות בין היתר קידום תכנון כולל ומפורט למפרץ, שיהפוך את האזור למוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני. עוד נכתב בטיוטה שיש לקבוע יעד ממשלתי שלפיו בתוך עשור תושלם היערכות הגורמים הממשלתיים להפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. בתרחיש כזה בעלי המניות של בזן עשויים לקבל פיצויים שערכם עולה על שווי השוק של מניות בזן בבורסה.