סגור

עיקלו לכם את האוטו בשנתיים האחרונות? משרד התחבורה חייב לכם כסף

כך עולה מפשרה בתביעה ייצוגית שאושרה השבוע בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד. לפי התביעה ביצע משרד התחבורה גביית יתר של 59 שקלים שנגבו בגין ביצוע פעולת עיקול הרכב

אם עיקלו לכם רכב בשנתיים האחרונות, מדינת ישראל חייבת לכם כסף. כך עולה מלשון פשרה בתביעה ייצוגית שאושרה השבוע בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד. התביעה עצמה הוגשה באוקטובר 2020.
כיום כל ישראלי שהוא בעל חוב, כלומר שיש חוב כספי כלפיו, יכול להוכיח לרשויות המתאימות את עצם קיום החוב (באמצעות המחאות או חוזה לדוגמה) ולדרוש כי על רכבו של חייב יוטל עיקול- פעולה שדורשת תשלום אגרה למדינה מצד החייב עבור הרישום.
לפי עיקרי התביעה הייצוגית ביצע משרד התחבורה גביית יתר של הוצאות עבור עיקולי רכב במשרד הרישוי. מדובר בגביית הוצאות בגין פעולת אכיפה מסוג עיקול רכב- ברישום בסך של 59 שקל. לפי התביעה, "הסעד הנתבע הינו סעד הצהרתי במסגרתו יחדל משרד התחבורה מגביית הוצאות גביה בגין עיקול רכב במשרד הרישוי- וישיב את הסכום (59 שקלים) למי ששילמו בשנתיים האחרונות הוצאות על רישום עיקול רכב במשרד הרישוי". בפשטות: למי שעיקלו מכונית מגיע כסף מהמדינה בגלל שמשרד התחבורה גבה יותר מדי כסף עבור פעולת רישום העיקול.
ממשרד התחבורה נמסר: "רשות הרישוי תחזיר לכל בעל רכב שרכבו עוקל את הסכום ששולם בעבור הטלת עיקול על ידי המשרד לגביית קנסות במשרד הרישוי. מדובר בסכום של 59 שקלים נוספים שנגבו בגין ביצוע פעולת עיקול הרכב. מי ששילם פחות מסכום זה יוחזר לו הסכום אותו שילם".