סגור

רשות המים: מקורות ממשיכה לספק מים לשני מושבים - בניגוד לצו

בחודש שעבר קבע בית הדין למים כי מקורות חייבת לפעול לפי צו של מנהל רשות המים ולהפסיק לספק מים לשני מושבים באזור בית שאן. מקורות טוענת שאינה יכולה למלא את הצו. רשות המים מאיימת לפנות נגדה לפי פקודת ביזיון בית משפט

רשות המים הודיעה לחברת המים הלאומית מקורות כי בכוונתה לפנות נגדה לבית הדין למים, בטענה לביזיון בית משפט. לפי רשות המים הסיבה היא שמקורות לא ממלאה אחר צו שמעביר את האחריות לאספקת מים לשני מושבים בבקעה לאגודות המים. מקורות מצידה טוענת כי היא ממלאה את הצו ואינה מבינה מה רשות המים רוצה ממנה. רשות המים טוענת שמקורות מושכת זמן ואינה ממלאה את הצו.


מדובר בהחרפה נוספת ביחסים הטעונים בין רשות המים למקורות, שעניינה ניסיונה של רשות המים לקדם פרויקט מים גדול באמצעות אגודות המים השיתופיות ולא באמצעות מקורות. הפרויקט עוסק בחיבור האזורים המנותקים מרשת המים הארצית (רמת הגולן, מעלה כנרת, העמקים המזרחיים) שלא באמצעות חברת מקורות.
בנובמבר 2020 הודיע מנהל רשות המים גיורא שחם למקורות על החלפת ספק המים למושבים ירדנה ובית יוסף (שניהם באזור בית שאן), כך שבמקום חברת מקורות, אספקת המים למושבים אלו תתבצע על ידי אפיקי מים.
2 צפייה בגלריה
גיורא שחם  ראש רשות המים
גיורא שחם  ראש רשות המים
גיורא שחם, מנהל רשות המים
(צילום: גיל נחושתן)


הודעה זו היתה תוצאה של אסדרה כוללת של החקלאים בעמק המעיינות ושל אפיקי מים בפרט, שנערכה בהשתתפות משרד האוצר ואפיקי מים, בעקבותיה נחתם הסכם שקבע כי אספקת המים תתבצע בהתאם לצו שירותי תשתית שיוצא על ידי רשות המים.
לפי טענת מקורות שהגישה ערר על הצו, אילו הצו היה מתייחס לאפיקי מים והכמות היתה מוגבלת לכמות המסופקת לשני המושבים, 2.5 מיליון קוב לשנה, אז יתכן והערר לא היה מוגש. וזאת למרות שלא ברור למקורות מדוע נדרש מנהל הרשות להפעיל את סמכותו, במצב בו לאפיקי מים ולמקורות יש מפעל מים משותף, הרי ממילא אספקת המים היתה מתבצעת באמצעות המפעל המשותף.
אלא שלפי מקורות, מנהל הרשות החליט לכלול בצו גם את עמק הירדן, בקעת הירדן ועמק חרוד ולטענת מקורות מדובר במחטף שתכליתו להיטיב עם ספקי המים תוך קביעת תעריך מופחת והפטרתם מחובתם לשלם דמי מים כפי שחל על כל ספק מים אחר.
רשות המים מצידה טענה כי לא נפל כל פגם בצו שירותי התשתית שעליו הורה מנהל הרשות בהתאם לסמכותו על פי דין, ולכן דין הערר להידחות. לפי רשות המים, הצו הוצא כחלק מעבודת מטה סדורה ומקיפה שתכליתה להתמודד עם תקופות בצורת במשק המים והידרדרות מקורות המים הטבעיים כתוצאה מכך.

2 צפייה בגלריה
 מרכז השאיבה של מקורות ב כנרת
 מרכז השאיבה של מקורות ב כנרת
מרכז השאיבה של מקורות בכנרת
(זהר שחר)

בפניה שהעבירה כעת רשות המים למקורות, באמצעות עו"ד אורלי מירון שקד, ממונה בפרקליטות מחוז חיפה אזרחי, נטען כי על אף הערר שהגישה, מקורות אינה יכולה להימנע מלקיים את הוראות הצו במלואן.
לטענת רשות המים, צו רשות המים ניתן בתחילת נובמבר 2020, וזמן קצר לאחר מכן הגישה מקורות ערר על ההחלטה. במאי 2021 דחה בית הדין למים את בקשת מקורות לקבוע שעד להכרעה בערר שלה, צו שירותי התשתיות לא יופעל. משכך, וכל עוד לא בוטל הצו, חלה על מקורות החובה לקיים את הוראות הצו במלואן, נטען.
רשות המים מפנה להחלטת בית הדין למים בחודש שעבר בה נקבע כי מקורות "עושה דין לעצמה ונמנעת מקיום הצו באופן כזה שמגיע עד כדי זילות כלפי בית המשפט". השופט דניאל פיש כתב כי כפי שהבהיר בהחלטות קודמות, מקורות אינה פטורה מקיום צו שירותי התשתית בשלב זה ולכל הפחות עד לסיום הדיון בהליך העיקרי. "אני חוזר ומבהיר פעם נוספת שעל מקורות לקיים את צו שירותי התשתית על כל חלקיו", כתב השופט והוסיף כי מקורות גורמת לבזבוז זמן שיפוטי. "יש מקום לצפות להתנהגות שונה ויחס שונה כלפי החלטות בית המשפט מחברה ממשלתית".
עוד נטען כי טענת מקורות הנטענת עתה כאילו עקב בעיית אספקת חלקים ניתן יהיה ליישם את הצו רק לאחר ספטמבר אינה סבירה ואינה מקובלת. ולכן בכוונת רשות המים לפנות בימים הקרובים לבית הדין בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, וזאת ככל שמקורות לא תציית לאלתר לצו ותמלא את כל חלקיו.
מקורות מיהרה להשיב למכתב וכתבה באמצעות עו"ד חנה זיכל, היועצת המשפטית שלה, כי משבר האמון העמוק בינה לבין רשות המים "משבש את תמונת המציאות העובדתית הברורה". לפי מקורות, היא פועלת בהתאם להחלטת בית המשפט. "פרויקט חיבור קו עמק הירדן לקו כבש מצוי בעיצומו ומנוהל בעדכון ותיאום עם רשות המים".
עוד טוענת מקורות, כי הפרויקט ממשיך למרות עיצומים בהם נוקטים עובדי מקורות והוא מנוהל כסדרו ובהתאם לנהלים והביקורת ויש להימנע מהליכים מיותרים בבית הדין אשר אין להם בסיס.