סגור
שר החינוך יואב קיש
שר החינוך יואב קיש. גורם לדחייה של שנים בהקמת האוניברסיטה בגליל (צילום: רפי קוץ)

למרות שנכשל: שר החינוך מתעקש למנות את פרופ' דודי שוורץ לראשות המל"ג

למרות התנגדות האוניברסיטאות והכישלון בהצבעה במועצה להשכלה גבוהה, הגדיר ירון גנץ, המשמש כיועץ לשר, את שוורץ כ"סיו"ר המל"ג המיועד". עוד אמר שייתכן שיש להתחיל מחדש את ההליך להקמת אוניברסיטת הגליל, מהלך שמשמעותו עיכוב של שנים

שר החינוך יואב קיש מתכוון לנסות לשוב ולמנות את פרופ' דודי שוורץ מהקריה האקדמית הפרטית אונו לתפקיד סיו"ר המועצה להשכלה גבוהה שהוא היו"ר בפועל.
זאת למרות שנחל כישלון צורב בניסיון לעשות זאת לפני כחודשיים ולמרות ההתנגדות הנחרצת של האוניברסיטאות. כך עולה מדברים שאמר יועץ שר החינוך ירון גנץ, שהגדיר את שוורץ "סיו"ר המל"ג המיועד". גנץ גם הכריז שאולי צריך לא רק לבחון מחדש את הקמת אוניברסיטת תל-חי אלא להתחיל מחדש באופן כללי את התהליך להקמת אוניברסיטה בגליל - מהלך שמשמעותו עיכוב של שנים. הדברים נאמרו בדיון בנושא בלימת הקמת אוניברסיטת תל חי בגליל על ידי קיש בוועדת החינוך של הכנסת. קיש עשה זאת באמצעות הימנעות משיריון תקציב להקמה.
שרת החינוך לשעבר ח"כ יפעת שאשא ביטון שיזמה את הדיון ואת הקמת אוניברסיטת תל חי תקפה את שר החינוך יואב קיש שלא נכח בדיון: "השר בלם את הקמת האוניברסיטה בגליל בהחלטה יהירה, שערורייתית, עם טעם לפגם. מדובר בשיקול פוליטי נטו".
לדברי שאשא ביטון, "הוועדה שהמליצה על הקמת האוניברסיטה היתה ועדה מקצועית ובין חבריה היו זוכה פרס הנובל פרופ' צ'חנובר ואנשי אקדמיה. בתשדירי הליכוד ערב הבחירות, הבטיחו שיביאו אוניברסיטה לגליל. הוא יכול היה כבר לגזור את הסרט וביטל את זה רק בשם הפוליטיקה. הוא אמר שהוא עוצר ויבחן מחדש את ההחלטה ואני שואלת - מ-2005 לא בדקו מספיק"?
יועץ שר החינוך ירון גנץ אמר ש"שר החינוך, כיו"ר המל"ג, תומך בהקמת אוניברסיטה בגליל". הוא טען ש"עם כניסת השר לתפקיד הגיעו אליו פניות וטענות לפיהן ההחלטה שהתקבלה לא היתה מקצועית ולכן החליט לבחון אותה לעומק. זה נמצא על שולחנו של השר, בעבודת מטה. לאחר שימונה סגן יו"ר למל"ג הוא יקיים עם השר פעולות אופרטיביות לקידום הנושא. אולי צריך להתחיל את התהליך מחדש, כשהשר יהיה שלם עם המהלך. אין לי לוחות זמנים". גנץ ביקש להדגיש כי "סגן יו"ר המל"ג המיועד הוא דודי שוורץ, שהיה חבר בוועדה שהחליטה על הקמת האוניברסיטה".
ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן אמר "המלצות הוועדה להקמת האוניברסיטה בגליל לא היו פוליטיות אלא מקצועיות. גם אם רוצים אחרת, אין מכללה אחרת בצפון שיש לה את התשתית של תל חי. לא נפסיק להילחם עד שההחלטה תיושם. יש הרבה דיבורים – אפס מעשים. אם זה לא יקרה, אדאג שכולם ידעו מי פוגע בהחלטה".
שר החינוך יואב קיש הודיע לאחרונה לוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) על כוונתו למנות למליאת המועצה להשכלה גבוהה את הפרופ' למשפטים גידי ספיר מאוניברסיטת בר אילן והפרופ' לפיזיקה אהוד דוכובני ממכון וייצמן. בור"ה טוענים שהמינויים נעשים בניגוד למנהל התקין ללא מילוי חובת התייעצות ובשל תמיכת המועמדים בימין השמרני ובמהלכים המשפטיים של הממשלה, וכי בכוונת קיש למנות גם את פרופ' לימור סמימיאן-דרש מהאוניברסיטה העברית, שהיא פובליציסטית התומכת במהלכי הממשלה. הם מאיימים בפניה לבג"ץ. נראה שהמינויים האלה מיועדים ליצור במל"ג רוב לבחירת שוורץ.