סגור
שר החינוך יואב קיש
שר החינוך יואב קיש (צילום: אבי מועלם)

ראשי האוניברסיטאות: "קיש מתכוון למנות למל"ג שלושה תומכים במהלכי הממשלה"

שר החינוך מתכוון למנות למל"ג שלושה פרופסורים התומכים בשינויים במערכת המשפט שמציעה הממשלה: גידי ספיר, אהוד דוכובני ולימור סמימיאן-דרש. ראשי האוניברסיטאות מאשימים אותו בשיקולים זרים ומאיימים בעתירה

שר החינוך יואב קיש הודיע לוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) על כוונתו למנות למליאת המועצה להשכלה גבוהה את הפרופ' למשפטים גידי ספיר מאוניברסיטת בר אילן והפרופ' לפיזיקה אהוד דוכובני ממכון וייצמן. בור"ה טוענים שהמינויים נעשים בניגוד למנהל התקין ללא מילוי חובת התייעצות ובשל תמיכת המועמדים בימין השמרני ובמהלכים המשפטיים של הממשלה, וכי בכוונת קיש למנות גם את פרופ' לימור סמימיאן-דרש מהאוניברסיטה העברית, שהיא פובליציסטית התומכת במהלכי הממשלה. הם מאיימים בפניה לבג"ץ.
ברקע הדברים עומד ניסיונו של קיש למנות את פרופ' דודי שוורץ מהקריה האקדמית אונו לסגן יו"ר המל"ג שהוא היו"ר בפועל. ור"ה הכשילו את הניסיון בשתי הצבעות תוך ניצול הנוהל המחייב רוב ממספר הנוכחים. ההערכה היא שקיש מתכוון לנסות שוב לאחר שימנה חברים נאמנים למועצה להשכלה גבוהה וישיג רוב למינוי שוורץ.
חוק המועצה להשכלה גבוהה קובע ששני שליש מחברי המועצה יהיה "בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה" וכי יו"ר המועצה שהוא שר החינוך יתייעץ עם המוסדות להשכלה גבוהה. על רקע זה הנוהל המקובל הוא שהשר בוחר מתוך רשימות מועמדים שמגישה לו ור"ה ובמקרים חריגים ממנה מועמדים שאינם נכללים ברשימות לאחר התייעצות. אלא שבמכתב ששלחו באי כוחה של ור"ה עו"ד ד"ר דורי קלגסבלד ועו"ד זמיר בן בשט נטען שקיש התעלם ממועמדי ור"ה ואפילו לא זימן אותם לפגישה. שני המועמדים שבחר לא נכללו ברשימות. לגבי דוכובני טוענים בור"ה שאפילו לא קוימה התייעצות.
במכתב לקיש טוענים נציגי ור"ה ש"מהדרך בה פעלת ומהחלטתך האמורה ומכוונתך להמליץ על פרופ' סמימיאן-דרש כמינוי נוסף, נלמד כי ביסוד פעולותייך עומדים שיקולים זרים ופסולים. כל המועמדים אותם הצעת למנות למל"ג מזוהים עם הימין הפוליטי עליו אתה נמנה. כך, פרופ' ספיר הוא ממייסדי פורום קהלת וחבר פעיל בו; פרופ' דוכובני הוא מחותמי מכתב הפרופסורים התומכים ברפורמה המשפטית; פרופ' סמימיאן-דרש שימשה כיועצת של ראש הממשלה, הייתה מועמדת לשריון ברשימת הליכוד לכנסת ומגדירה את עצמה בפרסומים רבים כאשת ימין".
ספיר נחשב כמועמד בולט לראשות בית המשפט העליון אם תבוצע ההפיכה. במכתב מציינים עורכי הדין ש"שלושתם הביעו לאחרונה תמיכה פומבית במהלכים אותם מקדמת הממשלה בה אתה חבר. ברור כי שיוכם הפוליטי של המועמדים היווה שיקול - ואף שיקול מכריע - בהחלטתך. שיקול זה הוא שיקול פסול, שכן הוא חורג מהשיקולים הלגיטימיים והוא יוצר חשש ממשי מהשתלטות פוליטית על המל"ג ומשכך לפגיעה בחופש האקדמי". נציגי ור"ה דורשים לבטל את הכוונה הלביא את המינויים לאישור הממשלה ומאיימים בפניה לבית המשפט.
שר החינוך יואב קיש בתגובה למכתב ועד ראשי האוניברסיטאות: "ראשי ועד האוניברסיטאות בוחרים להשתמש פעם אחר פעם בכספי הציבור לצורך הליכים משפטיים חסרי בסיס במקום להשתמש בכספים אלה עבור ציבור הסטודנטים".
לדבריו, "האמירות המאוסות על "מותה של האקדמיה" נאמרו לכל אחד משרי החינוך האחרונים. ממליץ לראשי ור"ה להתחיל לפעול למען האקדמיה ולהפסיק להשתמש בסיסמאות ריקות מתוכן. הליך מינוי חברי המל"ג התנהל על פי כל דין ואני אמשיך לפעול לטובת האקדמיה הישראלית".