סגור

רווחי החברות הממשלתיות צנחו אשתקד ביותר ממיליארד שקל

חלוקת מענקי פרישה לעובדים בדואר ישראל ובנמל חיפה לקראת הפרטתם וגם השלכות הקורונה הורידו לטמיון את הבטחת שר האוצר אביגדור ליברמן שהחברות הממשלתיות יקטינו את הגירעון הממשלתי. הכנסות המדינה מדיבדנד בשנת 2020 עמדו על 44 מיליון שקל בלבד

בשנת 2020 עמדו רווחי החברות הממשלתיות בישראל על כ-2.9 מיליארד שקל - לעומת כ-4 מיליארד שקל בשנת 2019; זאת, בשל הפסדים בהיקף של כ-643 מיליון שקל שקל בדואר ישראל המיוחסים לשנת הקורונה, והוצאות של למעלה מ-950 מיליון שקל בגין מענקי פרישה לעובדים בדואר ובנמל חיפה לקראת הפרטתם.
נתוני הרווח התפעולי מאפשרים לבחון את הירידה ברווחיות החברות בשל הקורונה, בניכוי האירועים החד פעמיים, ואכן נתונים אלו מלמדים על ירידה של כ-350 מיליון שקל ברווחיות החברות.
5 צפייה בגלריה
כתבת ראיון דואר ישראל
כתבת ראיון דואר ישראל
הפסדים של 643 מיליון שקל לדואר ישראל בשנה שעברה
(צילום: טל אזולאי)
הקורונה הביאה גם לירידה בהכנסות החברות, בהיקף של 1.2 מיליארד שקל לעומת 2019; הירידה בהכנסות מיוחסת ברובה (900 מיליון שקל) לירידה בתעריף החשמל ובהיקף צריכת החשמל. היתר מקורו בירידה בהכנסות דואר ישראל, רפאל, ורכבת ישראל. רווחיות החברות היא מדד חשוב, אך הנתונים המצרפיים מושפעים בעיקר מהחברות הגדולות. כך, עיון בנתונים מגלה כי כ-94% מהרווחים מופקים משלוש חברות ממשלתיות בלבד: חברת החשמל (1.7 מיליארד, 59% מהרווחים) חברת נמלי ישראל (560 מיליון שקל), והתעשייה האווירית (460 מיליוני שקל).
עם כניסתו לתפקיד הכריז שר האוצר אביגדור ליברמן, כי על החברות הממשלתיות לשלם דיבידנד ולהקטין את הגירעון הממשלתי. אלא שהכנסות המדינה מדיבדנד בשנת 2020 עמדו על 44 מיליון שקל בלבד, לעומת 681 מיליון שקל ב-2019, ו-105 מיליון שקל ב-2018. בעותה העת דווח בכלכליסט כי להפרטת החברות יש פוטנציאל גדול יותר בהגדלת הכנסות המדינה, וכך גם בדו"ח זה מצויין כי בין השנים 2003 ל-2018 המדינה הכניסה לקופתה למעלה מ-17 מיליארד שקל בצורה זו.
5 צפייה בגלריה
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
(דו"ח החברות הממשלתיות)

שוב מתברר: הדואר במשבר עמוק

הפרק בדו"ח שעוסק בחברת דואר ישראל לא חושף מספרים שלא היו ידועים עד היום: הדואר במשבר עמוק, וסיים כאמור את 2020 עם הפסד עתק של 643 מיליון שקל, בין היתר כתוצאה מהפגיעה שחווה בעקבות מגפת הקורונה וכתוצאה מהפרשות שביצע בגין פרישת עובדים במסגרת תוכנית ההתייעלות שלו.
שש שנים אחרי החתימה על הסכם ההבראה בחברה, ושלוש שנים אחרי החלטת הממשלה להפריט אותה, המהלך עדיין ממתין למנהל חדש לרשות החברות שיקדם אותו. מנכ"ל דואר ישראל דני גולדשטיין, כבר קיים פגישות עם המועמדים לרכוש 20% מהדואר בשלב הראשון של ההפרטה, באמצעותה מקווים בדואר לגייס 200 מיליון שקל לפחות. בדו"ח של רשות החברות אין התייחסות לעיכוב הניכר במהלך.
לצד העיכוב בהפרטה, אחד מהאתגרים שעומדים לפני הדואר הוא אימוץ המלצות ועדת רוזן לרפורמה בדואר הפנים ארצי, שיוציא מידיו את הבלעדיות בחלוקת דואר. המלצות אלה ממתינות לחקיקה בנושא.
5 צפייה בגלריה
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
(דו"ח החברות הממשלתיות)
הדו"ח של רשות החברות כן מפרט בעניין התקדמות הסכם ההתייעלות החדש שעליו חתמה דואר ישראל מול העובדים בדצמבר אשתקד. הסכם זה כולל עזיבה של 300 מעובדי הדואר בשלוש פעימות בשנים 2020-2022. עד סוף 2020 פרשו מהחברה כ-130 עובדים מתוך 150 שהיו אמורים לפרוש.
הדו"ח גם חושף כי לצורך מימון תוכנית ההתייעלות שעליה חתמה דואר ישראל מול העובדים, היא התקשרה בהסכם לקבלת הלוואות וקו אשראי בהיקף של עד 400 מיליון שקל, מתוכם כ-200 מיליון שקל כבר עברו לקופת הדואר בפברואר2021.
5 צפייה בגלריה
דוורית דואר ישראל
דוורית דואר ישראל
דוורית
(צילום: דפנה טלמון)

עדיין ללא מנהל קבוע

רשות החברות היא יחידה ממשלתית המסונפת בדרך כלל למשרד האוצר, למעט אפיזודה קצרה בה היתה בסמכותו של שר הדיגיטל. הרשות מייעצת ועוקבת אחרי החברות הממשלתיות עבור הממשלה. עם זאת, מאחורי המילים הגדולות הללו מסתתרות בעיקר שתי פונקציות: קידום הפרטות וקידום מינויים. כיום קיימות כ-70 חברות ממשלתיות המעסיקות כ-55 אלף עובדים, כאשר 17 מהן נחשבות לחברות העיקריות.
רשות החברות היא המייעצת לוועדת השרים לענייני הפרטה, והיא הדוחפת והמנהלת את ההפרטה מצד הממשלה. לפי תפיסת העולם הנוכחית, כל חברה שעוסקת בפעילות תחרותית, או שעוסקת במתן שירות שניתן לספק ביעילות על ידי השוק הפרטי, יש להעביר את השליטה עליה מהממשלה לגופים שאינם ממשלתיים. רכיב נוסף בתפיסה זו הוא כי גם במקרה של חברה שיש טיעונים טובים להשאירה ממשלתית, יש להנפיק חלק ממניותה לציבור ובכך לשפר את ביצועיה ואת הממשל התאגידי, לפתח את שוק ההון ולהגדיל את מקורות המימון של החברה. מאז 1986 חדלו 98 חברות מלהיות ממשלתיות.
5 צפייה בגלריה
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
אינפו דו"ח החברות הממשלתיות ל 2020
(דו"ח החברות הממשלתיות)
עניין חשוב נוסף שרשות החברות מנהלת הוא המינויים בחברות הממשלתיות. חוק החברות הממשלתיות קובע כללים רבים למינוי בכירים בחברות (דירקטורים, יועמ"ש, רואי חשבון), ורשות החברות היא גורם מרכזי בהליך זה. בשנת 2013 קידמה הרשות את הקמת 'נבחרת הדירקטורים', שמעמדה עלה בעקבות חוות דעת של היועמ"ש דינה זילבר בעניינה.
על אף שעברו למעלה מ-4 חודשים מאז כניסתו של ליברמן לאוצר, טרם הוכרז על זהותו של המנהל הבא של רשות החברות. רם בלינקוב, המכהן כמנכ"ל משרד האוצר, מכהן גם כמנהל הרשות בשלב זה. מלבד המטרות המוכרות של רשות החברות - שיפור הרווחיות והחדשנות של החברות - מציין בלינקוב כי בשנת 2022 תפעל הרשות למיפוי הקרקעות שבבעלות החברות בכדי להגדיל את היצע הדיור.