סגור

המחוזי: רשות המסים תדון שוב בסירובה לספק מידע על קרן העושר

עתירת אדם טבע ודין התקבלה. הארגון דרש מידע שרשות המסים סירבה למסור - על תשלומים שנגבו מחברות האנרגיה. מנהלת הרגולציה בארגון: "בית המשפט מתקן את העיוות בו מנוצלים משאבי טבע של אזרחי ישראל, אך לא נמסר להם מידע"

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל הבוקר את עתירת חופש המידע שהגיש ארגון אדם טבע ודין, העוסקת בזכות הציבור למידע בדבר משאבי הטבע שבבעלותו (קרן העושר).
בעתירה דרש הארגון מידע אודות התשלומים שנגבו מהחברות (או היו אמורים להיגבות), אולם רשות המסים סירבה למסירת המידע באופן גורף.
השופט אלי אברבנאל קבע כי לא ניתן לקבל את עמדת המדינה שלא נדרשת לבצע איזון אינטרסים בין זכות הציבור לדעת וקיום דיון ציבורי לגבי כספי הקרן לבין זכות החברות לסודיות.
בית המשפט קבע כי רשות המסים הסתפקה בקביעה גורפת שעל המידע המבוקש חלה חובת סודיות סטטוטורית, ולכן חל עליה איסור למסור את המידע. השופט כתב כי רשות המסים לא פנתה לשר האוצר או לראש רשות המסים, ולא הופעל שיקול דעת לצורך איזון האינטרסים המתחרים בעניין.
1 צפייה בגלריה
בניין של רשות המסים
בניין של רשות המסים
רשות המסים
(צילום: יובל חן)
"בנסיבות אלה", קבע בית המשפט, "יש קושי לקבל את טענת המדינה לפיה לצורך קבלת ההחלטה לא נדרשה רשות המסים לאזן בין האינטרסים האמורים, ולא נדרשה לפנות לשר, אף שבסמכותו להעניק היתר לחרוג מהוראת הסודיות האמורה". הוא הוסיף כי "יש לקבוע כי נפל פגם בתהליך קבלתה. די בכך כדי להביא לקבלת העתירה באופן חלקי".
רשות המסים תצטרך לקבל החלטה מחודשת תוך איזון אינטרסים הנכונים. המשמעות היא שיהיה עליה לדון פעם נוספת בנושא, לבדוק מול שר האוצר את האפשרות לצמצם את הסודיות ולפרסם יותר מידע לציבור. המדינה חויבה בהוצאות של 3,000 שקל לטובת הארגון. את אדם טבע ודין ייצגו בבית המשפט עו"ד מירב עבאדי ועו"ד בר רוזוב.
העתירה הוגשה באפריל 2021, כשהארגון טען כי המדינה לא מאפשרת לציבור לקבל מידע על ההיטלים שנגבו לקרן העושר, שבקופתה עדיין לא הצטבר הסכום המינימלי הדרוש לפתיחתה – 1 מיליארד שקל. הבעיה העיקרית עם התקבולים לקרן היתה שמרבית הכספים שנרשמו לפקודת הקרן לא חלוטים בגלל מחלוקות של החברות עם רשות המסים.
עו"ד עבאדי, מנהלת כלכלה ורגולציה בארגון, מסרה: "בית המשפט בהחלטתו מאפשר לתקן את העיוות הבלתי נסבל שבו מצד אחד מנוצלים משאבי הטבע של אזרחי ישראל ומאידך לא נמסר מידע ולא משולם המס שהיה צריך להיות משולם בשל כך. אדם טבע ודין נלחם כבר שנים לקבלת מידע אודות רווחי היתר של החברות, ולא נרפה מהעניין עד שהכספים שצריכים להגיע לקרן העושר יגיעו אליה וינוצלו לטובת כלל הציבור".