סגור

מחזיקים בקריפטו? מהיום - צו איסור הלבנת הון למטבעות דיגיטליים

הצו קובע כללים בנוגע להעברת מטבעות דיגיטליים, והוא יחול על כל העוסקים בתחום: נותני אשראי, חברות פינטק, חברות בתחום הקריפטו ועוד. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "עבריינים וארגוני הטרור מגלים יותר ויותר את התחום הזה. חובת רישום פרטים מהשקל הראשון תאפשר שקיפות לגופים הפיננסיים"

צו איסור הלבנת הון ומימון טרור יחול מהיום גם על נותני שירות בנכס פיננסי, כולל בתחום המטבעות הדיגיטליים.
לצפייה בצו החדש לחצו כאן

הצו קובע כללים בנוגע להעברת מטבעות דיגיטליים, והוא יחול על כל העוסקים בתחום: נותני אשראי, חברות פינטק, חברות בתחום הקריפטו ועוד. המטרה של הצו - פרי עבודה משותפת של רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון - היא להביא ליותר הסדרה ושקיפות בתחום, וכך גם לזהות ביתר קלות פעולות לא לגיטימיות הנעשות באמצעות המטבעות הדיגיטליים.
על רקע כניסת הצו לתוקף היום, אמרה הבוקר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, בתדריך שערכה כי "אנחנו מחילים היום על תעשיית הקריפטו מנגנון דומה לזה של מנגנון הסוויפט, המוכר מהעולם הכלכלי הרגיל, עם אותם מאפיינים, עם חובת רישום פרטים מהשקל הראשון, מה שיאפשר שקיפות לגופים הפיננסיים".
לדבריה, ארגון ה-FATF הבינלאומי (Financial Action Task Force) מזהה הזדמנויות בתחום המטבעות הדיגיטליים אך גם סיכונים להלבנת הון, ולכן נקבעו סטנדרטים בתחום אשר נכנסו לתוקף כבר בסוף 2018. "שליש ממדינות העולם כבר החילו את הכללים האלה ואת הרגולציה בתחום, והיום נכנסת ישראל לרשימת המדינות שמחילות את הכללים בתחום", אמרה ווגמן-רטנר. "אנו רואים היום פעילות לגיטימית רגילה בתחום, ולצד זאת אנו מזהים לא אחת פעילות עבריינית באמצעות קריפטו. עבריינים וארגוני הטרור מגלים יותר ויותר את התחום הזה, ומשתמשים בו יותר לגיוס כספים, והמטרה פה היא לעזור ולהבדיל בין הפעילויות - לאפשר לפעילות הנורמטיבית לפעול, ומצד שני לאתר את הפעילות הבעייתית כמו שאנו עושים בעוד תחומים".
3 צפייה בגלריה
ביטקוין מטבע מטבעות קריפטו
ביטקוין מטבע מטבעות קריפטו
מהדקים את הפיקוח על מטבעות וירטואליים, כמו ביטקוין
(צילום: רויטרס)

חובת דיווח על פעילות מקבלי השירות

על פי הרשות לאיסור הלבנת הון, נותני שירותים פיננסיים, כמו גופים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שיתבצעו באמצעותם עבירות של הלבנת הון ומימון טרור. מטרתם של צווי איסור הלבנת הון היא להתמודד עם סיכון זה על ידי דרישה לביצוע של תהליכים סדורים לזיהוי, הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם. הצווים מיישמים את הנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF.
צו איסור הלבנת הון קובע הוראות לעניין זיהוי ואימות של מקבל שירות ולביצוע הליך הכרת הלקוח, קיום חובת דיווח לרשויות המפקחות על פעילות מקבלי השירות, ובכלל זה דיווחים על פעילות רגילה ועל פעילות בלתי רגילה ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות, הוראות לעניין בקרה וניטור של סיכונים, הוראות לניהול רישומים ולשמירת מסמכים ועוד.

3 צפייה בגלריה
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן־רטנר
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן־רטנר
"לאתר את הפעילות הבעייתית". ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן-רטנר
(צילום: אוראל כהן)
בנוסף קבועות בצו הוראות לעניין העברה אלקטרונית של כספים בישראל ומחוצה לה, ולראשונה גם הוראות מפורטות על העברה של נכסים פיננסיים במטבעות וירטואליים. לדברי הרשות, הוראות אלו יאפשרו את השימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר, ויאפשרו לרשויות להבדיל בין שימוש לגיטימי לבין ניצול המטבעות הווירטואליים להלבנת הון או מימון טרור, וכך יקדמו את הכללת הסקטור במשק הפיננסי הישראלי.
במצגת שהציגו הבוקר הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות שוק ההון הן הסבירו כי החידושים בצו הם: אפשרות לגופים פיננסיים רבים לבצע פעילות עסקית מול הבנקים והסרת חסמים לקהילת הפינטק, עידוד התחרות בתחום, אסדרה של תחום המטבעות הווירטואליים, שימוש באמצעים טכנולוגיים והטמעת מתודולוגיות מבוססות סיכון.

זיהוי לקוחות מזדמנים - מהשקל הראשון

החידושים המשפטיים בצו כוללים בין השאר רישום פרטי זיהוי של לקוחות מזדמנים מהשקל הראשון, החלת חובות על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים והוראות מיוחדות לתחום, החלת חובה לרשום פרטי מעביר ונעבר בהעברות אלקטרוניות ובהעברות של מטבע דיגיטלי, הרחבת ועדכון חובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, הרחבת סוגי הרשימות מולן נדרשת בדיקה – לא רק רשימות של ארגוני ופעילי טרור, אלא גם גורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון נשק להשמדה המונית, מתן אפשרות לביצוע זיהוי חזותי מרחוק בטכנולוגיה שאושרה ועוד.
נותן שירותים בנכס פיננסי מוגדר כמי שמבצע דרך עיסוק פעולות החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי. בנוסף הצו יחול גם על מי שמנהל או שומר נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת. הצו לא יחול על מי שעוסק במתן שירותי כספומט שאינו משמש להמרה או למשיכה של מטבע דיגיטלי.

נותן שירותים בנכס פיננסי מוגדר כמי שמבצע דרך עיסוק פעולות החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי. בנוסף הצו יחול גם על מי שמנהל או שומר נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת

הדיווחים המתחייבים לרשות לאיסור הלבנת הון מכוח הצו:
  • דיווח "רגיל" ללא שיקול דעת החל על נותן שירות אשראי – העברת נכסים פיננסיים מנותן שירותי אשראי למקבל השירות ולהפך בסכום של 50 אלף שקל ומעלה או בסכום של 150 אלף שקל ומעלה כאשר מדובר באשראי שניתן לצורך רכישת נכס או שירות.
  • נותן שירות בנכס פיננסי - יחויב לדווח על ביצוע פעולה בנכס פיננסי בסכום של 50 אלף שקל או יותר. על פי הצו, חובת הדיווח על העברת נכסים פיננסיים וביצוע פעולה בנכס פיננסי כאשר מעורבת מדינה בסיכון, יחול החל מ-5,000 שקלים ומעלה.
  • לצד הדיווח הרגיל, גם כאן יש הוראה להעביר דיווח "בלתי רגיל", כשהכוונה היא בהתאם לשיקול דעת נותן השירות שנדרש לדווח על פעילות הנחזית בעיניו כפעולה לא רגילה ללקוח, בהתבסס על היכרותו עם הלקוח ודפוסי פעילותו העסקית.

ברקת: להבטיח סביבה חוקית יציבה

במקביל לצו פרסמה רשות שוק ההון לאחרונה טיוטת חוזר לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שחלה על כל נותני השירותים הפיננסיים שפעילותם מוסדרת בצו. הוראה זו, המשלימה את הוראות הצווים, מיועדת להנחות את הגופים המפוקחים ביישום של גישה מבוססת סיכון להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר נכללות בטיוטה זו דרישה לגיבוש מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון שתאושר על ידי הגופים הרלוונטיים אצל בעל הרישיון, חובת מינוי אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור וחובת קביעת נהלים לקיום בקרה שוטפת ולניהול אפקטיבי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. "הוראות אלו נועדו להבטיח הקצאה יעילה של משאבים לצורך התמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שזוהו", אומרים ברשות שוק ההון.
3 צפייה בגלריה
משה ברקת יושב ראש רשות שוק ה הון
משה ברקת יושב ראש רשות שוק ה הון
"לשמור על סביבת פעילות נקייה מהלבנת הון". ראש רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת
(צילום: עמית שעל)
לדברי הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, "הפיקוח שלנו על נותני שירותים פיננסיים, ובכלל זה נותני שירות בנכס פיננסי, אינו בפן היציבותי, אלא בפן של ההגנה על הלקוחות ובפן של הבטחת סביבה חוקית יציבה, בין היתר בתחום של הלבנת הון. הצו החדש שנכנס לתוקף ישפר את יכולתנו לשמור על סביבת פעילות שאינה נגועה בהלבנת הון ומימון טרור. רשות שוק ההון תמשיך לפעול למען קידום והרחבת השירותים בנכס פיננסי, כמו הכנסת שירותים חדשניים וגופי הייטק, שישכללו את השוק ויבטיחו סביבה בטוחה יותר לפעילות".
ד"ר ווגמן-רטנר מסרה עוד כי "כניסת הצו לתוקף מהווה בשורה של ממש לכלכלה הישראלית, לתעשיית הפינטק ולהגברת התחרות הפיננסית. הסדרת החובות הבינלאומיות בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור תאפשר לסקטור לפעול בצורה רחבה הרבה יותר למול המערכות הפיננסיות האחרות ולשפר פעילותו, לצד הפחתת סיכונים. הצו גם מסדיר באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה. אנו מצפים מכלל השחקנים בתחום לעמוד בסטנדרטים הגבוהים המצופים מכל המוסדות הפיננסיים בישראל, ולתרומתם האקטיבית לסיוע במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור".