סגור

דוח המבקר
בעקבות הרפורמה בסיעוד: זינוק של 60% במספר מקבלי הקצבה

מבקר המדינה מאשר את ממצאי בדיקת "כלכליסט" לפיהם תשלומי קצבת הסיעוד גדלו בעקבות הרפורמה ב-6 מיליארד שקל. הקשישים אינם מקבלים 3 מיליון שעות סיעוד שמגיעות להם

בעקבות הרפורמה בקצבאות הסיעוד חל משנת 2018 ועד לשנת 2021 זינוק של 60% במספר מקבלי גמלת סיעוד מכ-180,000 זכאים לגמלה בסוף שנת 2018 לכ-285,000 זכאים בסוף שנת 2021. במקביל חל באותה התקופה גידול בהוצאה התקציבית בשיעור של 87% מ-7 מיליארד ב-2018 ל-13.1 מיליארד שקל בשנת 2021. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה בנושא קצבאות הסיעוד. הדו"ח מאשר באופן מלא את ממצאי בדיקת "כלכליסט", לפיהם תשלומי קצבת הסיעוד גדלו ב-6.1 מיליארד שקל בעקבות הרפורמה במקום 1.8 מיליארד, לפי התחזית.
לכל ידיעות דו"ח מבקר המדינה לחצו כאן
הדו"ח מציין כי מהתחזית האקטוארית של המוסד לביטוח לאומי עולה כי בשנת 2060 צפויים להיות יותר מ-780,000 מקבלי גמלת סיעוד, פי 3.7 ממספר מקבלי הגמלה בשנת 2021 שעמד על 210 אלף. העלות במחירי 2021 צפויה להיות 57 מיליארד שקל, פי 5.3 מאשר 10.7 מיליארד ב-2021. ב-2030 יהיו 323 אלף מקבלי קצבה, תוספת של 54%.
2 צפייה בגלריה
ביטוח לאומי סניף ראשי תל אביב
ביטוח לאומי סניף ראשי תל אביב
סניף הביטוח הלאומי בתל אביב

העלייה בתוחלת החיים ובהתאם לכך העלייה בשיעור הקשישים באוכלוסייה מאפיינות את כלל המדינות המפותחות בעולם, כולל ישראל, אף שאוכלוסיית המדינה צעירה יחסית. עם זאת שיעור בני ה-65 ומעלה בישראל מכלל האוכלוסייה נמוך יחסית למדינות מפותחות אחרות: 11.9% בהשוואה ל-28.4% ביפן, 22.7% בגרמניה ובאיטליה 21.7%.
מתוך כ-97 מיליון שעות טיפול שקשישים סיעודיים היו זכאים להן ב-2019, כ-3 מיליון שעות - 3.1% משעות הטיפול הביתי - לא ניתנו בפועל. גם בשנים 2011 עד 2015 היה היקף שעות הטיפול החסרות כ-3% מסך שעות הטיפול הביתי שהקשישים הסיעודיים היו זכאים להן. משמעות הדבר היא שקשישים רבים אינם מקבלים שעות טיפול רבות שהם זקוקים להן וכי הליקוי אינו מתוקן.
ב-2019 קרוב ל-11 אלף קשישים סיעודיים לא קיבלו לפחות 10% משעות הטיפול הביתי שהיו זכאים להן באותה השנה. מתוכם כ-4,300 קשישים היו ברמות התלות הגבוהות. ביותר מ-90% מהמקרים לא נתנו חברות הסיעוד הסבר לחוסר בשעות הטיפול.
16 שנה מאז החל ביטוח לאומי בניסיון להפעיל מערכת לדיווח נוכחות מרחוק, מערכת הדיווח אינה פועלת. ביוני 2020 פעלה המערכת ברוב חלקי הארץ (בחמישה מתוך שישה אזורים), אולם במהלך עתירה של חברות הסיעוד לבג"ץ הוחלט לבטל את חובת הדיווח במערכת.