סגור

מימון ישיר נכנסת לענף המשכנתאות

במימון ישיר הקימו לצורך הפעילות החדשה חברה־בת – מימון ישיר נדל"ן משכנתאות – שבה הושקעו עד כה כ־4 מיליון שקל

הצמיחה בשוק המשכנתאות והרווחיות הגבוהה שבו קורצות גם לחברות אשראי חוץ־בנקאיות, שינסו לזנב בבנקים. אחת מהן היא מימון ישיר בניהולו של ערן וולף, שהכריזה אתמול על כניסתה לתחום כחלק מהתוכנית האסטרטגית שגיבשה. במימון ישיר הקימו לצורך הפעילות החדשה חברה־בת – מימון ישיר נדל"ן משכנתאות – שבה הושקעו עד כה כ־4 מיליון שקל.
לפי הערכות בענף, מימון ישיר תספק משכנתאות מעט יותר יקרות מאלו של הבנקים, שינועו בריבית שבין 3% ל–4% על משכנתא במסלולים עם ריבית משתנה בכל 5 שנים, זאת בעוד הריבית הממוצעת בבנקים במסלולים אלה נעה בין 2.65% ל–3.10%, לפי מספר השנים שנשארו עד סילוק המשכנתא. היתרון היחסי שמימון ישיר תבקש להציג מול הבנקים הוא מהירות הטיפול ומתן האישור העקרוני, לצד גיוון במסלולי ההלוואות.

חלק מהבנקאות הפתוחה

כניסתה של מימון ישיר לתחום מתאפשרת בין היתר בזכות רפורמת הבנקאות הפתוחה שצפויה להיכנס לתוקף במהלך השנה הקרובה ומטרתה להפחית את הדומיננטיות של הבנקים הגדולים בענף האשראי. מימון ישיר השקיעה משאבים בפיתוח טכנולוגיה שתאפשר לה להתחבר במסגרת הבנקאות הפתוחה למידע הקיים במערכות הבנקים. מידע זה כולל את ההתחייבויות והנכסים של לקוחות הבנק שיאפשרו לחברה להתאים ללווה את ריבית המשכנתא המתאימה לו.
1 צפייה בגלריה
ערן וולף מנכ"ל מימון ישיר
ערן וולף מנכ"ל מימון ישיר
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר
(צילום: מימון ישיר)
מימון ישיר אינה חברת האשראי החוץ־בנקאי הראשונה שנכנסת לתחום המשכנתאות. אופל בלאנס, בהובלת דני מזרחי, הודיעה בתחילת השנה כי תעניק משכנתאות לבעלי משכנתא שנייה בלבד. עד כה העניקה אופל בלאנס משכנתאות בהיקף של 20 מיליון שקל, חלק קטן משמעותית בזמן שהמערכת הבנקאית חילקה משכנתאות בלמעלה מ־90 מיליארד שקל. הפעילות שאותה מתכננת מימון ישיר היא בהיקף רחב יותר משמעותית מזו של אופל בלאנס. בנוסף, מימון ישיר אמורה לפעול בשוק המשכנתאות באופן פעולה שונה מזה של אופל בלאנס ושל שאר הבנקים. מימון ישיר נוהגת למכור אחת לכמה זמן את תיק ההלוואות הצרכניות שלה למוסדיים תמורת ריבית נמוכה יותר מזו שגבתה בעצמה מהלקוח, והיא צפויה לפעול כך גם בשוק המשכנתאות.

86% מהרווחיות – מאשראי לרכישת רכב

מימון ישיר פועלת כיום במתן אשראי לרכישת רכב שמהווה את החלק המרכזי של פעילותה. מתן אשראי לרכישת רכב הניב רווח תפעולי של 200 מיליון שקל מתחילת 2021 מתוך רווח תפעולי של כ־232 מיליון שקל – כ־86% מרווחיות החברה.
הנהירה של הציבור בשנה האחרונה לאשראי זמין, במיוחד לצורך רכישת כלי רכב, הזניקה את השווי של מימון ישיר. היא החברה שנסחרת בשווי הגבוה ביותר בענף האשראי החוץ־בנקאי – ושווי השוק שלה נאמד ביותר מ־2 מיליארד שקל. זאת, לאחר שמניית החברה עלתה ב־43% מתחילת השנה. תיק ההלוואות של מימון ישיר מסתכם נכון לסוף הרבעון השלישי ב־8.4 מיליארד שקל, וצמיחתה השנתית בהיקפי אשראי עומדת על 18%. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח כולל של 42.2 מיליון שקל, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל ב־2020.