סגור

סוף למונופול גדות בנמלים? ביהמ"ש הורה על בחינה מחדש של מכרז לפריקת כימיקלים

המחוזי בחיפה קיבל חלקית עתירה שהגישו שתי חברות כימיקלים נגד חנ"י, שטענו למונופול של גדות: "ביצוע ההתקשרות עם גדות בפטור ממכרז, למשך 6 שנים לגבי מסוף אחד ולמשך 15 שנים לגבי המסוף השני, תביא ל'שימור' המגבלות ושימור ה'תלות' של חנ"י בגדות. יש לעשות כל מה שניתן על מנת להביא מצב זה לסיומו" והחזיר את הדיון לוועדת המכרזים של חנ"י

בית המשפט המחוזי בחיפה מעביר ביקורת חריגה על חברת נמלי ישראל (חנ"י) ועל קבוצת גדות, לה הוא מייחס "כובע כפול" של צרכנית ומפעילת שירות מונופוליסטי.
פסק הדין, שפורסם השבוע, ניתן בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה על ידי לקוחותיה של גדות, שהן גם מתחרותיה - חברת א. שיצר וחברת גרינבי אנרגיה ירוקה לישראל. את העותרות ייצגו עורכי הדין גיל חגי, יניב קליינבלט ועינת וינר ממשרד ש. פרידמן.
קבוצת גדות נמצאת בבעלות קרן טנא, היו"ר שלה הוא ד"ר אריאל הלפרין והמנכ"ל הוא עופר לינצ'בסקי. ב־1988 הוכרזה חברת הבת של הקבוצה, גדות דרום, על ידי המדינה כ"מונופולין בתחום פירוק, שינוע ואחסון של כימיקלים נוזליים באוניית צובר", ובמשך 33 שנה מצב זה לא השתנה. הכימיקלים המיובאים שעליהם מדובר בעתירה הם כימיקלים נוזליים, ואלו משמשים כחומרי גלם לתעשיות רבות בישראל כמו מזון, פרמצבטיקה וקוסמטיקה. כמו כן, החל מהשנה גדות גם משמשת כמונופול בתחום יבוא התבואה בעקבות זכייתה במכרז להפעלת ממגורת התבואה בחיפה במקום חברת דגון.

2 צפייה בגלריה
עופר לינצ'בסקי מנכ"ל גדות מיכליות
עופר לינצ'בסקי מנכ"ל גדות מיכליות
עופר לינצ'בסקי, מנכ"ל גדות מיכליות
(צילום: אוראל כהן)

העתירה, שהוגשה נגד חנ"י, החברה הממשלתית המחזיקה ומנהלת את תשתית הנמלים בישראל, עוסקת בפטור ממכרז שניתן לשני מסופים לייבוא כימיקלים המופעלים על ידי קבוצת גדות, המסוף הדרומי באשדוד והמסוף הצפוני בחיפה. המסוף הדרומי מספק שירותי פריקת כימיקליים נוזליים לא דליקים, ואילו המסוף הצפוני מספק שירותי פריקת כימיקליים נוזליים דליקים. שני המסופים של גדות הם המסופים היחידים שפעילים בישראל ומאפשרים פריקה של כימיקלים נוזליים מאוניות צובר (אוניות מטען כללי), כאשר רוב הייבוא לישראל נעשה בדרך זו. העותרות טענו כי חנ"י נמנעה מיציאה למכרז להפעלת המסופים ליבוא כימיקלים, ובכך שימרה את כוחה המונופולי של חברת גדות.
בפסק הדין נכתב כי חנ"י לא יצאה למכרז מפני שהובא לידיעתה כי במקרה ובו לא תיערך התקשרות מחודשת עם גדות, "פעילות המסוף הדרומי תושבת לאלתר, כמעט בוודאות, למשך תקופה ממושכת". בחנ"י טענו גם כי השבתה מיידית הייתה צפויה גם במסוף הצפוני בתום תקופת ההתקשרות המקורית עם גדות. טיעוניה של חנ"י מדגישים ביתר שאת את התלות של החברה במונופול גדות. גדות הצטרפה לטענותיה של חנ"י, והוסיפה כי התשתית של המסופים הכוללת כ-150 מיכלי ענק, משאבות, צינורות, מפעלים כימיים מבנים הינם בבעלותה, ושווים עומד על כ-156 מיליון שקל לפני מע"מ. הצדדים ניהלו הליך גישור שלא הגיע להכרעה, ובסופו של דבר השופטת תמר נאות פרי קיבלה באופן חלקי את העתירה והחליטה להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים של חנ"י על מנת שזו תקבל החלטה משלימה.

"יש קושי בהתרת המצב כפי שהוא"

בין היתר, קבעה השופטת נאות פרי כי "כי יש קושי בהותרת המצב כפי שהוא, ומצבור השיקולים מחייב בחינה חוזרת של מכלול הגורמים על ידי חנ"י". נאות פרי גם ציינה כי לא הוצגו על ידי חנ"י וגדות נתונים המלמדים על כך שיציאה למכרזים בהכרח תוביל להשבתה, וכי ניתן ליצור מנגנון מכרזי בו הזוכה ירכוש את הציוד מגדות או פתרון יצירתי אחר.
בנוגע לעצם ההחלטה של חנ"י לבצע התקשרויות בפטור ממכרז עם גדות, כתבה השופטת נאוות פרי כי "ביצוע ההתקשרות עם גדות בפטור ממכרז, למשך 6 שנים לגבי מסוף אחד ולמשך 15 שנים לגבי המסוף השני, תביא ל"שימור" המגבלות ושימור ה"תלות" של חנ"י בגדות. יש לעשות כל מה שניתן על מנת להביא מצב זה לסיומו, ועל חנ"י לתת את הדעת למתווה עתידי ראוי". השופטת נאות פרי הדגישה כי לאחר השבת הדיון לוועדת המכרזים של חנ"י, הוועדה צריכה להתייחס במיוחד לגבי אפשרות עתידית לקיים מכרז לגבי כל אחד משני המסופים בנפרד. המשמעות של זה היא שהחלטת השופטת לא צפויה להוביל לביטול המכרז, אבל סוללת את הדרך לכך שחנ"י תיאלץ בעתיד לאפשר למתמודדות אחרות להתמודד על הפעלת המסופים במקום גדות.

2 צפייה בגלריה
מגזין נדל"ן 13.4.22 נמל הדרום נמל אשדוד
מגזין נדל"ן 13.4.22 נמל הדרום נמל אשדוד
נמל אשדוד
(צילום: HCT)

עורכי הדין גיל חגי, יניב קליינבלט ועינת וינר ממשרד ש. פרידמן, אשר ייצגו את העותרות: "מדובר בפסק דין פורץ דרך של בית המשפט המחוזי בחיפה שקובע שיש לשים קץ למונופול של גדות במסופי הכימקליים (הצפוני והדרומי) בחיפה. בית המשפט דחה את טענות חנ"י וגדות כי יציאה למכרזים להפעלת מסופים אלה תוביל בהכרח להשבתת שירות ניטול הכימיקלים המתקיימים בהם. יש לקוות שפסק דין זה יהווה אבן דרך בפתיחת שוק ניטול הכימיקלים שנשלט במשך עשרות שנים על ידי המונופול "גדות" לתחרות, כמו גם יביא לסיום המצב הבלתי אפשרי לפיו יבואנית כימיקלים משמעותית שולטת למעשה על מתן שירות למתחריה, תוך שהיא מצויה במצב של ניגוד עניינים מתמיד".
תגובת גדות מסופי כימיקלים: "בית המשפט לעניינים מינהליים גילה אחריות רבה והחליט שלא לבטל או להתערב בהסכמי ההרשאה, או הסכמי הזיכיון החתומים של חנ"י (חברת נמלי ישראל). החלטת בית המשפט ניתנה לאחר שהתקבלה במלואה טענתה המרכזית של חנ"י בדבר הצורך לשמור על יציבות ורציפות משקית. גדות אינה מתנגדת לקיומם של מכרזים. נהפוך הוא, אולם ישנה מטרה משותפת לכולם והיא למנוע פגיעה בפעילות העסקית השוטפת של לקוחות נמל חיפה, ומכאן לפגיעה העלולה להתרחש בחלק ניכר מהמשק הישראלי".
תגובת חברת נמלי ישראל: "בית המשפט אישר את דרך הפעולה בה נקטה ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל, אשר תכליתה הייתה לאפשר המשך מתן שירות חיוני לציבור. חנ"י פועלת להסדרה סטטוטורית של השימושים במתקן, אשר מטבע הדברים ההליכים בה אינם בשליטתה ומשך הזמן להסדרה הנו מטבעו ארוך. וזאת במטרה לאפשר מיד עם סיום ההסדרה הליך למתן הרשאה למפעיל שייבחר בהליך כדין. וועדת המכרזים אשר שקלה מחד את הצורך באספקה של שירות חיוני לציבור ומאידך את משך הזמן הנדרש להסדרה סטטוטורית יצרה איזון בהחלטתה. ועדת המכרזים מברכת על פסק הדין אשר מאשר את שיקול דעתה בעת שקיבלה את החלטתה וכמובן תיישם את הוראותיו".