סגור
חיילים חיילי צה"ל רצועת עזה מלחמת עזה 3.12.2023
המלחמה מביאה הן לעלייה בהוצאות והן לירידה בהכנסות (צילום: דובר צה"ל)

הערכות באוצר: הגירעון יעמיק ויעמוד בסוף השנה על 4%

זאת לעומת צפי מוקדם ל-3.7%. על פי החשב הכללי, הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עמד בסוף נובמבר על כ-3.4% מהתוצר, שהם כ-62.3 מיליארד שקל, לאחר גידול של 0.8% תוך חודש - בעיקר בשל המלחמה. הממשלה הוציאה כ-46.9 מיליארד שקל, לעומת 36.5 מיליארד שקל בנובמבר שעבר. ההכנסות ממסים ירדו בכ-16.5%

הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עמד בסוף נובמבר על כ-3.4% מהתוצר, שהם כ-62.3 מיליארד שקל (34 מיליארד שקל מתוכם מאז תחילת המלחמה, ש"ט). זאת לאחר שבחודש האחרון נרשם גידול של 0.8% לעומת סוף אוקטובר. נתונים אלו הביאו את אגף החשב הכללי באוצר להעריך כי מגמת העמקת הגירעון תימשך גם לתוך דצמבר, ושנת 2023 תסתיים ב-4%. זאת לעומת התחזית של חטיבת המחקר בבנק ישראל ואגף הכלכלן הראשי באוצר, שנקבעה גם בהחלטת הממשלה שאושרה בקריאה ראשונה, ולפיה הגירעון בסוף השנה יעמוד על 3.7%.
לעומת זאת, בכירים באגף התקציבים אמרו לכלכליסט כי גם אחרי נתוני הביצוע של חודש נובמבר הם דבקים בהערכתם כי הגירעון יעמוד בסוף השנה על 3.7%. מדובר בפער של כ-4.5 מיליארד שקל, והוויכוח נובע ככל הנראה מהנחות שונות בנוגע להוצאות הממשלה, להכנסותיה ולהיקף הפעילות הכלכלית בדצמבר 2023.
מרבית הגידול בגירעון נובע כמובן מהמלחמה, המלחמה מביאה הן לעלייה בהוצאות והן לירידה בהכנסות. הממשלה הוציאה כ-46.9 מיליארד שקל, זאת לעומת 36.5 מיליארד שקל בנובמבר שעבר. כ-3 מיליארד שקל מהגידול בגירעון נובעים מהגידול בתקציב הממשלה, כ-5.8 מיליארד נובעים מהוצאות ישירות למלחמה, וכ-2 מיליארד נוספים אלו הוצאות אזרחיות (כמיליארד מההוצאות הללו הולכות לטובת המפונים). בחשב הכללי מדגישים כי "הוצאות רבות עדיין לא באות לידי ביטוי בתקציב, ויבואו לידי ביטוי בדצמבר ובשנת 2024".
במקביל, נרשמו בנובמבר הכנסות של כ-30.3 מיליארד שקל, המהווים קיטון של כ-4.5 מיליארד שקל לעומת נובמבר אשתקד. הירידה בצד ההכנסות ממשיכה את המגמה שקדמה למלחמת "חרבות ברזל", והמלחמה רק העמיקה אותה בשני ערוצים: הראשון הוא ירידה בפעילות הכלכלית שמביאה לפחות מסים, וההשני הוא שורה של הקלות בגביית המס. הירידה במסים עקיפים עומדת על כ-2.9 מיליארד, ובמסים ישירים על כ-1.3 מיליארד.
בכדי להבין את עוצמת הירידה בגביית ממסים, כדאי להסתכל על השינוי הריאלי (שלוקח בחשבון את האינפלציה) בין נובמבר 2022 לנובמבר 2023. מדובר בירידה של כ-16.5%, המשקפת ירידה של 15% במסים ישירים, וכ-18.6% במסים עקפים. ההכנסות ממס הכנסה של עצמאים וחברות ירדו בכ-22% בנובמבר 2023 לעומת נובמבר אשתקד. במסי מקרקעין ההכנסות ירדו ב-61% לעומת נובמבר אשתקד ועמדו על כ-815 מיליון שקל בלבד. לדברי רשות המסים, מדובר בהכנסות הנמוכות ביותר ממסי נדל"ן מזה חמש שנים (למעט חודשי חגים).