סגור

זינוק של 40% במספר הפצועים בעקבות תאונות בהן היו מעורבים קורקינטים חשמליים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הדו"ח השנתי שבוחן את כלל תאונות הדרכים עם נפגעים שארעו בשנת 2021. מהדו"ח עולה כי חלה בשנה שעברה עלייה במספר התאונות הקטלניות והקשות ובמספר ההרוגים והפצועים קשה לעומת השנים האחרונות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום את הדו"ח השנתי שבוחן את כלל תאונות הדרכים עם נפגעים שארעו בשנת 2021. לפי הדוח, חלה בשנה שעברה עלייה במספר התאונות הקטלניות והקשות ובמספר ההרוגים והפצועים קשה לעומת השנים האחרונות. במקביל, חלה ירידה לעומת שנת 2019 במספר התאונות הכללי. הדו"ח משווה את תאונות הדרכים גם לשנת 2020 אך גם לשנים קודמות, וזאת מפני ששנת 2020 נחשבת לשנה לא מייצגת בגלל סגרי הקורונה. עד סוף שנת 2021 שולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי כ-5.1 מיליארד שקל לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, שאירעו בשנים 2021-2013.
לפי הדו"ח, בשנת 2021 דווחו למשטרה על 11,554 תאונות דרכים עם נפגעים, עלייה של 6.6% לעומת שנת 2020 וירידה של 8.8% לעומת 2019. בשנת 2021 חלה עלייה במספר התאונות הקטלניות (17.5%) והקשות (16.3%), לעומת שנת 2020 שנחשבת לשנה לא מייצגת. עם זאת, בשנת 2021 חלה גם עלייה במספר התאונות הקטלניות והקשות לעומת שנים קודמות: לעומת שנת 2019 חלה עלייה של 5.3% במספר התאונות הקטלניות ושל 3.5% במספר התאונות הקשות, ולעומת שנת 2018 חלה עלייה של 17.5% במספר התאונות הקטלניות ושל 13.8% במספר התאונות הקשות.

1 צפייה בגלריה
קורקינטים חשמליים 28.10.19
קורקינטים חשמליים 28.10.19
יותר תאונות שבהן היו מעורבים קורקינטים חשמליים
(צילום: דנה קופל)

עוד נכתב, כי בשנת 2021 נהרגו בתאונות דרכים 364 בני אדם, לעומת 305 בשנת 2020. גם לעומת השנים הקודמות חלה עלייה במספר ההרוגים והפצועים קשה; לעומת שנת 2019, חלה עלייה של 2.5% במספר ההרוגים ושל 2.7% במספר הפצועים קשה, לעומת שנת 2018 חלה עלייה של 15.2% במספר ההרוגים ושל 13.5% במספר הפצועים קשה.
28.8% מהנפגעים בתאונות דרכים היו ערבים שמהווים 21.1% מאוכלוסיית ישראל. לעומת שנת 2020, מספר ההרוגים הערבים עלה ב-9% ומספר ההרוגים היהודים עלה ב-27.7%. לעומת שנת 2019, מספר ההרוגים הערבים ירד ב-3.5% ומספר ההרוגים היהודים עלה ב-8.9%. מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים, 74.6% היו גברים ו-25.4% נשים.
הדו"ח מתייחס גם לפילוח לפי סוגי רכב. שיעור המעורבות של אופנועים בתאונות דרכים עם נפגעים ירד ל-10.9% לעומת שנת 2020 בה השיעור עמד על 11.5%, אך שיעור זה עדיין גדול פי 2.7 מחלקם במצבת הרכב של שנת 2021 העומדת על 4.1%. בשנה שעברה חלה עלייה משמעותית במספר הנפגעים בתאונות שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים. בשנת 2021 נפגעו בתאונות שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים ודווחו למשטרה 1,643 בני אדם, עלייה של 14.8% לעומת שנת 2020. בנוסף, בבתי החולים אושפזו 644 פצועים בעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים, שלא דווחו למשטרה, עלייה של 21.3% לעומת שנת 2020. בשנת 2021 נפגעו בתאונות שדווחו למשטרה שבהן היו מעורבים קורקינטים חשמליים, 953 בני אדם, עלייה של 37.3% לעומת שנת 2020. בנוסף, בבתי החולים אושפזו 382 פצועים בעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים קורקינטים חשמליים, שלא דוּוחו למשטרה, עלייה של 46.4% לעומת שנת 2020.
הנתונים בדו"ח מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס נתוני משטרת ישראל, מערכת רישום הטראומה של מכון גרטנר (המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה) וקובצי קצבאות של המוסד לביטוח לאומי.