סגור

מרגישים שהבוס עוקב אחריכם? תתפלאו, לפעמים זה מותר

על פי מסמך של הרשות להגנת הפרטיות שפורסם היום, מעסיק יוכל לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובד רק כאשר מדובר בתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות - וזאת בהיעדר חלופה אחרת

האם מותר למעסיק לבצע מעקב אחר מיקום העובדים? הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום (יום שלישי) גילוי דעת בעניין איסוף נתוני מיקום של עובדים על ידי מעסיקים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב. בגילוי הדעת מדגישה הרשות כי איסוף ושימוש בנתוני המיקום של אדם פוגעים באופן משמעותי בפרטיותו, גם כאשר הדבר נעשה במהלך עבודתו. הרשות מבהירה כי מעסיקים המבקשים לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובדים, רשאים לעשות כן רק אם מדובר באיסוף נתונים לתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות, וזאת בהעדר חלופה אחרת.

ברשות להגנת הפרטיות מציינים כי התקבלו פניות שונות בנוגע לשאלת חוקיות המעקב של מעסיקים אחר המיקום הפיזי של עובדיהם, המתבצע באמצעות אפליקציות ייעודיות אותם הם מתבקשים להתקין במכשיר הסלולרי הפרטי שלהם, או במכשיר המסופק להם על ידי מקום העבודה, וכן באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום ברכב השייך למעסיק ובו משתמש העובד.
1 צפייה בגלריה
ריגול ממשלתי ניטור המוני פרטיות מצלמות מעקב 1
ריגול ממשלתי ניטור המוני פרטיות מצלמות מעקב 1
(צילום: שאטרסטוק)
על פי הרשות, איסוף נתוני מיקום באופן שיטתי הוא בעל אפקט ממשטר, היוצר אצל העובד תחושת מעקב תמידית ופוגע בזכותו לפרטיות, גם כאשר המעקב נעשה אחר פעולותיו במסגרת יום העבודה. בשני פסקי דין מהחודשים האחרונים קבע בית המשפט העליון, כי נתוני מיקום זוכים להגנה מיוחדת, בשל רגישותם הרבה ופוטנציאל הנזק שהם יכולים להסב לאדם, אם ייחשפו.
על כן, עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא, כי מעסיק יהיה רשאי לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובד רק כאשר מדובר באיסוף נתונים לתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות. כך למשל, יהיה קשה להצביע על אינטרס של המעסיק אשר יוכל להצדיק איסוף רציף של נתוני מיקום, כאשר מדובר בעובד שעיקר עבודתו בפעילות משרדית רגילה, או כאשר הנתונים נאספים גם מעבר לשעות העבודה.
גם כאשר קיימת תכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, והמעסיק בוחר לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום, עליו לעמוד בתנאים הבאים:
ראשית, נדרשת הסכמה ספציפית של העובד לסוגיית איסוף נתוני המיקום. ההסכמה צריכה להיות מותאמת ומוגבלת אך ורק למטרה שלשמה התבקשה ושנית, על המעסיק לגבש מדיניות ברורה, אשר תוצג בפני העובדים. עליו לנהוג בשקיפות מלאה, ולהביא לידיעת העובדים בפירוט ובבהירות, טרם תחילת איסוף המידע והשימוש בו, את כללי המדיניות שלו בנוגע להיקף השימוש בנתוני המיקום שייאספו, מטרות השימוש שייעשה בהם, טווח השעות בהן מופעלת מערכת האיסוף, משך שמירת המידע ומי יהיה רשאי לצפות במידע.
כמו כן מציינת הרשות כי יש להימנע מאיסוף נתוני מיקום של עובד מחוץ לשעות העבודה, זאת, בין שמדובר באיסוף נתוני מיקום באמצעות אפליקציה ייעודית, ובין שמדובר באיכון רכב שהמעסיק התיר לעובד לעשות בו שימוש מעבר לשעות העבודה, בשל החשש כי הדבר יביא לאיסוף מידע אישי רגיש על בני משפחתו של העובד. עוד מציינת הרשות כי המעסיק אינו רשאי לעשות במידע כל שימוש החורג מן המטרה הראשונית לשמה נאסף ואשר הוגדרה באופן ברור והוצגה לעובדים. מטרת שימוש כוללנית וחסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה, אינה עומדת באמות המידה שנקבעו בפסיקה.