סגור
Dun's 100

מניעת שימוש במידע פנים בחברה: "עשה ואל תעשה" – כללי אצבע ליועץ המשפטי

אירוע של שימוש במידע פנים בחברה הוא דרמטי וכל חברה רוצה להימנע ממנו, גם אם נעשה על ידי עובדים או נושאי משרה בחשבונם האישי

יועמ"ש של חברה ציבורית יכול וצריך לפעול כדי לצמצם משמעותית את הסיכון לאירוע כזה בחברה – הן באמצעות תכנית נהלים, הדרכות ובקרות שתפקידה לוודא שכלל הגורמים הרלוונטיים בחברה מודעים למגבלות שחלות עליהם והן באמצעות תהליכי עבודה שמאפשרים ליועמ"ש לתת מענה במקרים קונקרטיים של קיום מידע פנים בחברה.
במאמר זה נעניק ליועצים המשפטיים כלים שיכולים לסייע למנוע שימוש במידע פנים:
- קבעו נהלים מותאמים לחברה שיצמצמו את הסיכון:
- התאימו את נוהלי החברה למאפיינים שלה: גודל, מבנה, תחום הפעילות, תהליכי קבלת ההחלטות ועוד;
- נסו למפות מראש את סוגי האירועים שיכולים להוות מידע פנים בחברה ומכך גם מפו את בעלי התפקידים שיכולים להיות חשופים למידע פנים בשלבים השונים של היווצרותו;
- הגדירו מצבים וסוגי מצבים שבהם אתם כיועצים משפטיים צריכים להיות מעורבים (למשל מו"מ לעסקאות שנדונות בדרג מסוים בחברה);
- קבעו תקופות האפלה לפני פרסום דוחות כספיים, התאימו אותן לתהליכי הכנת הדוחות ואישורם בחברה והחילו אותן על כל מי שמעורב בהכנת הדוחות ונחשף לנתונים לפני פרסומם, בהתאם לתקופות החשיפה לנתונים בדוחות;
- קבעו תקופות האפלה גם במצבים אחרים של סיכון גבוה לקיום מידע פנים כמו במקרה של החלטה עיכוב דיווח;
- דאגו כי מסמכי ההתקשרות עם נותני שירותים כוללים אזהרות לגבי האיסור על שימוש במידע פנים אך גם דאגו כי עובדי החברה שנמצאים בקשר עם נותני השירותים מודעים לסיכון;
- עגנו בנהלים הוראות מידור בתוך החברה על מנת לצמצם את כמות העובדים שנחשפים למידע רגיש.
- הקפידו על הדרכות:
- הניחו שגם הגורמים הכי מקצועיים בחברה אינם מכירים את כללי המשחק ללא הכוונה והדרכה ברורה;
- הקפידו להדריך את כל העובדים שעשויים להיות חשופים למידע פנים – מנהלים, דירקטורים וכן עובדים בדרג נמוך יותר, על האיסור לבצע עסקאות כשבידם מידע פנים ועל האיסור להעביר את המידע לגורמים מחוץ לחברה;
- העבירו הדרכות מתאימות כבר במועד הקליטה לחברה ולאחר מכן בתדירות שתואמת את רמת החשיפה למידע רגיש;
- הסבירו כי גם העברה לבני משפחה ולחברים שנעשית שלא לשם ביצוע עסקות בני"ע, צריכה להיות מלווה באזהרות ברורות לגבי האיסור על השימוש במידע ועל העברתו;
- מומלץ לשלוח הודעות תזכורת לגורמים הרלוונטיים בתחילת כל תקופת האפלה.
- בקרות אירוע שייתכן שמהווה מידע פנים:
- לצורך אישור ביצוע עסקה כשעולה חשש לקיומו של מידע פנים התייעצו עם יועצים משפטיים וודאו שהייעוץ עומד בתנאים הבאים: 1 – ניתן על ידי עו"ד שמתמחה בתחום; 2 – ניתן בעניין קונקרטי ולאחר העברת מלוא הפרטים; 3 –ניתן בכתב;
1 צפייה בגלריה
עו"ד שרון כהנא ועו"ד ורד פיליכובסקי סיסיק
עו"ד שרון כהנא ועו"ד ורד פיליכובסקי סיסיק
עו"ד שרון כהנא ועו"ד ורד פיליכובסקי סיסיק
(צילום: אופיר אייב, ניר עמוס)

- אל תניחו כי דיווח על אירוע לציבור משמעו כי אין מידע פנים בחברה;
- בפרק הזמן שבין דיווח ראשון על אירוע עתידי ועד לדיווח עוקב על התפתחות מהותית בו – כל עסקה בניירות ערך של החברה תהיה מגובה בחוות דעת משפטית מסודרת;
- במקרה שנודע ליועמ"ש על אירוע מהותי בחברה - מומלץ לשלוח תזכורת לכל מי שחשוף למידע עליו בקשר לאיסור לבצע עסקאות ללא ייעוץ משפטי;
- אם מתייעצים איתכם בקשר לביצוע עסקה – תעדו ושמרו את כל המידע הרלוונטי.
זכרו שלכל חברה יש מאפיינים שונים, וכדי לצמצם באופן אפקטיבי את הסיכון לשימוש במידע פנים נדרשת תמיד מלאכת חשיבה והתאמה של הנהלים, ההדרכות, הבקרות ותהליכי העבודה.
הכותבות שותפות במשרד עוה"ד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' - עו"ד שרון כהנא, ראש מחלקת צווארון לבן, לשעבר בכירה בפרקליטות מיסוי וכלכלה של מחוז ת"א-יפו ועו"ד ורד פיליכובסקי סיסיק, ראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך, בעבר כיהנה בתפקידים בכירים ברשות ניירות ערך, וניהלה את פורום 35+ לשוויון מגדרי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.